Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Yansima Toplantilari
YANSIMA TOPLANTILARININ DOĞASI VE AMACI

İngiltere Bahá'í Konseyi’ne zaman zaman küme yansıma toplantıları hakkında çeşitli sorular sorulmaktadır ve bu yüzden, onların doğası ve amacı ile ilgili bir hatırlatma yapmanın yararlı olacağını düşündük.

Yansıma toplantıları tamamen, toplumlarımız ve kümelerimizdeki aktiviteler ve gelişme hakkında konuşmak üzere bir araya gelmemizle ilgilidir. Zevkli ve besleyici olmaları ve İngiltere’deki gelişmenin kayıtlarını tutmaya yardımcı olmada önemli bir rol vazifesi görmeleri gerekir. Birlikte görüşmek ve Bahá'í dostlarımızla fikirleri ve sanatsal aktiviteleri paylaşmak için bir fırsattırlar. Toplumlarımızın birey üyeleri olarak nereye vardığımızla ilgilidirler. Yansıma toplantılarının bir süre için Bahá'í toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası olacağını düşünmeliyiz.

Plan’ın bu aşamasında, çabalarımızın üç çekirdek aktiviteyi – herkese açık çalışma çemberleri, dua toplantıları ve çocuk sınıflarını – mahalli toplumlarımızda geliştirme üzerine odaklanması gerekir. Yansıma toplantıları:

“imkanların bilincine varma ve şevk uyandırma amacına hizmet eder”, burada “katılımcılar, edinilen deneğimler üzerinde tefekkür ederler, iç görüşler paylaşırlar, yaklaşımlar keşfederler ve Plan’ın amacına ulaşmasına her birinin nasıl katkıda bulunabileceğinin daha iyi bir anlayışına ulaşırlar.”

(Yüce Adalet Evi’nin Dünya Bahailerine hitaben 17 Ocak 2003 mesajı)

Bu toplantılar, çekirdek aktiviteleri sürdürmek üzere yeni enerji kazanmak amacıyla birbirimizi teşvik etmek ve fikirleri paylaşmak için bir fırsattırlar. Planlarımızı gözden geçirmemiz, başarımızı değerlendirmemiz, çekirdek aktiviteleri daha çok nasıl geliştirebileceğimizi düşünmemiz, mahalli toplumlarımızda varolan güçleri ve zayıflıkları belirlememiz ve kaynakların ve becerilerin küme dahilinde paylaşılabilip paylaşılmadığını görmemiz için bir fırsattırlar. Sanatı bu toplantılara katmak suretiyle onların ruhani potansiyelini artırabiliriz. Birçok durumda, katılımcılar hareket sözü vermeye sevk olurlar. Küme dahilindeki her toplum bir sonraki yansıma toplantısına kadar birkaç aylık basit bir plan tasarlayabilir.

Tam olarak neleri düşünüyor olmalıyız?

Yansıma toplantısından azami derecede faydalanmak için, kümenin mevcut gelişme aşamasından bir sonrakine nasıl ilerleyebileceği hakkında düşünmek faydalıdır. Konsey, İngiltere’deki kümeler için bu değerlendirmeyi kolaylaştırmak üzere, zamanı gelince yansıma toplantılarından paylaşılması için bazı kriterler geliştirmektedir. Aşağıdakiler temel sorulardır:

Üç çekirdek aktivite kümedeki her toplumda yürütülüyor mu?

Dostlar eğitim kursları serisinden geçmede ne kadar ilerlemişler? Kaç inanan ve arayıcı çalışma çemberlerine katılıyor: hangi kitapları çalışıyorlar? Bir sonraki yansıma toplantısına kadar her bir kitap için ne kadar çalışma çemberi başlatılabilir? Kümedeki daha fazla ahbap bu kitapların bazılarının kolaylaştırıcısı olabilir mi?

Dua toplantıları ve çocuk sınıfları nerede ve nasıl artırılabilir? (hem bireysel olarak düzenlenen dua toplantılarını hem de toplum tabanlı olanları göz önüne alın.)

Çekirdek aktiviteler herkese açık mı? Onları çevredeki topluma daha fazla ulaşılabilir kılmak için ne yapılabilir? En verimli olduklarını kanıtlamış davet yöntemleri nelerdir? (örn. kişisel davet, ilan, ocakbaşları vs.)

Aktiviteler birbirlerini desteklemek üzere nasıl birleştirilebilir? Örneğin, dua toplantılarına katılan arayıcılar çalışma çemberlerine katılmaya ve onların çocukları çocuk sınıflarına katılmaya davet edilebilir mi?

Ahbapların bazıları ‘çekirdek’ olmayan önemli aktivitelerle meşgul olabilir (örn. dinlerarası aktiviteler, toplum hizmeti projeleri). Bu aktiviteler üç çekirdek aktiviteyi nasıl destekleyebilir?

Sanat, ruhani kalitelerini artıracak bir şekilde bu üç çekirdek aktiviteye nasıl dahil edilebilir?

Genç inananların yansıma toplantılarına katılmaları önemlidir. Çocuklar ve yeni gençler, yetişkinlerin oturumuna paralel giden programlarda üç çekirdek aktivite konusunda derinleştirilebilirler. Çocuklar ve yeni gençler için yeterli olanakların ve materyallerin sağlanması önemlidir. Bazı yansıma toplantıları, anne Bábalarının oturumlara katılabilmesi için çok küçük çocuklara bir kreş sağlamaktadır. Gençlerden toplantıya katkıda bulunmaları özel olarak istenebilir – örneğin, gündemi belirlemeye yardımcı olmaları veya bir sunum yapmaları şeklinde. (Tabii 18 yaşın altındakilerin ihtiyaçlarını karşılarken Milli Ruhani Mahfil tarafından konulan çocuk gözetme prosedürlerine bağlı kalmak gereklidir. Bu prosedürler hakkında güncel bilgi için Konsey ofisi ile 01434672193’den temas kurunuz)

Bu toplantılardaki meşveret, yansıma toplantılarına katılmaya davet edilmesi gereken Muavenet Heyeti üyeleri ve onların asistanlarının iç görüşü ve deneyiminden büyük ölçüde yararlanacaktır.

Toplantının sonucu ne olmalıdır?

Yukarıdaki sorular üzerindeki meşverete göre, her birimiz, bir sonraki yansıma toplantısına kadar aktiviteleri destekleyip katlamak için üstlenebileceğimiz kişisel hareketler konusunda karar alabiliriz. Bu yüzden, toplantının sonunda her toplum, kolektif aktivitelerle desteklenen bireysel sözlerden oluşan kısa süreli basit bir plan yapmalıdır. Yansıma toplantılarında önerilen önemli hareket noktaları ve çizgilerinin kaydedilmesi yararlıdır. Planlar daha sonra, eğer isterlerse bunlara katılabilmeleri için, yansıma toplantısına katılamayan toplum üyelerine iletilebilir – örneğin bir sonraki On Dokuz Gün Ziyafeti’nde.

Başka bir yansıma toplantısını ne zaman yaparız?

Yansıma toplantısında bir sonraki toplantı için tarih, yer, zaman ve organize edecek toplum hakkında karar verilmesi tercih edilir. Bu toplantıların sıklığı o kümenin bir meselesidir. İdeal olarak, her üç ya da dört ayda bir düzenlenmelidirler. Fakat bu aşamada önemli olan şey, onların, toplumların yansıtacak gelişmelere sahip olduklarını düşündükleri zaman düzenlenmeleridir. Asgari bakımdan, Konsey onların en azından yılda bir kez düzenlenmelerini önermektedir. Bir küme ilerledikçe daha sık yansıma toplantısı ihtiyacı açık hale gelir. Yansıma toplantılarınızın tarihini ve yerini lütfen Konsey’e bildiriniz.

Bazı kümeler, toplumların yansıma toplantıları arasında fikirleri ve haberleri paylaşmalarına izin veren bir iletişim sistemi kurmuşlardır. Bu, toplantılar arasında şevki ve karşılıklı desteği sürdürmenin yararlı bir yolu olabilir. Eğer bir sebepten dolayı sonraki yansıma toplantısının tarihine karar verilmemişse, toplumlar arasındaki bir iletişim toplantı zamanının gelip gelmediğini belirleyebilir. Toplantı, Mahfillerden veya gruplardan biri tarafından ya da bir veya daha çok toplumdan gelen küçük bir birey grubu tarafından düzenlenebilir.

Yansıma toplantılarınız için hazırlanırken çok daha fazla sorunuz olabileceğini biliyoruz, bu yüzden onları sormakta tereddüt etmeyin – sorular hepimizin öğrenmesine yardım eder! Yansıma toplantılarınızın gündemini tasarlamada size yardım etmesi için, bir programa neyin dahil edilebileceği açısından bu dokümanın sonunda bazı önerileri bir araya getirdik. Bunlar sadece Konsey’in önerileridir ve eksiksiz ve kapsamlı tavsiyeler değildir. Aynı zamanda, ayrı bir doküman olarak bulacağınız tüm bir program önerisini de – yine eksiksiz bir tavsiye olarak düşünülmeyen – dahil ediyoruz.

Tüm çabalarınızın başarısı için sevgi ve dualarımızdan emin olunuz.

YANSIMA TOPLANTILARI İÇİN ÖNERİLER
Yaratıcı ve sanatsal dua bölümü.

(Bunun için sorumluluk alabilecek devam eden bir Kitap 1 Çalışma Çemberiniz var mı?)

Mizahi yollarla birbirini tanıma – veya birbirini daha iyi tanıma; bu, toplantı için neşeli ve sıcak bir atmosfere yol açar. Bunlar vedalaşma için de kullanılabilir!)

(Canlanma egzersizleri için fikir veren birçok kitap vardır – öğretmenler ve sosyal hizmet görevlileri gibi insanlar genellikle bu oyunların bazılarını bilirler)

Kümedeki Emre açık olan yerlerin her birindeki üç çekirdek aktivite konusunda güncellemeler.

(Her yerde devam etmekte olan şeyleri not etmek isteyebilirsiniz, böylece hem sizin için hem de İngiltere Bahá'í Konseyi için bir kayıt tutulmuş olur)

Aktivitelerin devam ettiği yerleri gösteren büyük bir küme haritanız olsun. Bahá'í dostlarını dahil edenlere özel bir işaret koyun.

Yiyecek ve içecek için aralar olsun ve onları eğlenceli kılın! Yiyecek temaları veya mini yarışmalar ile yemek pişirme sanatını kutlayın (örn. en renkli kek süslemesi!) Çocukları ve yeni gençleri dahil edin.

Gelecek birkaç ay için hangi olanakların bulunduğuna bakarak her bir açılmış yer için küçük gruplarla çalışın. (Ayrı düşmüş inananlar bir araya gelebilir ve fikirleri paylaşmak ve şevke gelmek için bir grup oluştururlar). Üç çekirdek aktivitenin katlanması ve bütünleşmesi üzerinde odaklanmak, daha çok Bahá'í dostunu bunlara dahil etme ve sanatı onların içine katma yollarını düşünmek isteyeceksiniz. (Sahip olduğunuz kolaylaştırıcıların sayısını düşünün, daha fazla kolaylaştırıcı eğitilmesi gerekiyor mu? Ahbaplar hangi kitapları çalışmayı bekliyor?)

İlham vermek veya güldürmek için bir tiyatro sunumu yapın (muhtemelen bir çalışma çemberinden). Belki çocuklar/yeni gençler sabahleyin bir tanesi üzerinde çalışabilir ve öğleden sonra onu sunabilirler.

Biraz müzik ve dans gösterisi olsun – eğer kümede bunu yapacak kadar yetenekli ya da cesaretli hiçbir Bahá'í yoksa, davet edilebilecek bazı Bahá'í dostları var mı? (Elbette toplantının oturum bölümlerinde bulunmak istemezler – fakat yiyecek ve dostluktan hoşlanabilirler)

Her bir yerde konulmuş olan hedefleri paylaşın ve gelecek yansıma toplantısı için onları kaydetmenin bir yolunu bulun. (Bu, muhtemelen çocuklar vasıtasıyla sanatsal olarak yapılabilir)

Bir sonraki toplantı tarihini belirleyin ve onu organize etmekten kimin sorumlu olacağına karar verin. (Bir Mahfil, grup ya da bir birey olabilir – karar verdiğinizden tam emin olun!)

Bir sonraki toplantı hakkında bilgi sahibi olması gereken herkesi ve onlara nasıl haber verilebileceğini düşünün. (Muhtemelen On Dokuz Gün Ziyafeti veya bir ‘telefon zinciri’ vasıtasıyla)

??
??
??
??
İngiltere Bahaileri Milli Ruhani Mahfili

İngiltere kayıtlı – 355737 garanti No’lu Limited Şirket, Kayıtlı Hayır Kurumu (1967) 250851

Mahfil aynı zamanda Man Adası’nın ve Kanal Adaları’nın Bahá'í toplumlarını temsil etmektedir


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :