Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Kolaylastirici El Kitabi
Hizmete Kalkmak
Kısaltılmış Kolaylaştırıcı El Kitábı
Ruhi Enstitü
Kitap 2
Tebliğin Zevki
Bölüm 1

Bu bölüm bizlere, Hz. Bahaullah tarafından açıklanan Tanrı Kelamını başkalarıyla paylaşma ayrıcalığının bizlere verdiği derin ruhani zevki anlatmaktadır.

Sayfa 7’deki 2 nolu alıştırma, tebliğ hareketinin kendisi ile tebliğ aktiviteleri arasındaki farkı ortaya koyma amacını gütmektedir. Hareket, insanların kalplerini doğrudan Hz. Bahaullah’a bağlamayı içerir ki, bu bireysel bir aktivitedir. Tebliğ aktiviteleri toplu (kollektif) aktivitelerdir. Bu nedenle, bu bakış açısıyla tek doğru cevap, “Hz. Bahaullah’ın gelişinin müjdelerini bir arkadaşla paylaşmak.” olacaktır. Bu anlayış ile, tebliğe, Emrin diğer karmaşık bütün aktivitelerinin etrafında geliştiği merkez olarak bakacağız.

Bölüm 2

Bu bölümde, Hz. Bahaullah’ın zuhurunun azameti konusunda bazı düşünceler yer almaktadır. Zuhurunun okyanusuna yakın olmanın ve ona dalmamızın önemi konusunu bizlere anlatmaktadır. Sayfa 8’deki 2 nolu alıştırma, Hz. Bahaullah’ın Zuhurunun derinliklerinde saklı sayısız inciler üzerinde derin düşünmemizi uyandırma amacını taşımaktadır. Bu inciler, ilahi vasıflar, prensipler, hükümler, idare veya ruhani özellikler olabilir. Bu alıştırmanın amacı, yukarıdaki alıntıya uygun olarak cevap vermek değildir; bu nedenle kolaylaştırıcının, katılımcıların bu anlayışa sahip olduklarından emin olması gerekir.

Bölüm 3

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru konusuyla ve Zuhurunun okyanusunun bize ne kadar şaşırtıcı bir şekilde yakın olduğu ile devam ediyor.

Bölüm 4

Bu bölüm, Tanrı Kelamının Gücü ve insan kalbi üzerindeki etkisi konusunda teşekkür etmemizi sağlıyor. Ayrıca, çalışma, dua ve meditasyon vasıtasıyla Zuhurunun Okyanusuna nasıl dalabileceğimiz konusu üzerinde düşünmemize yardımcı oluyor.

Sayfa 11 deki 4 nolu alıştırmada, ruhani özellikler ile vasıflar arasındaki farkı ayırt etmek iyidir. Bizler birey olarak ruhani vasıflar (dürüstlük, doğruluk, cömertlik vs.) sergileriz. Oysa Allah’ın vasıfları vardır. (Kadir, Hikmet, Adalet vs.) Bu nedenle, özellikleri sıralarken bunu dikkate almamız gerekir. Aynı sayfadaki 5 nolu alıştırmanın cevaplandırılması zor gelebilir. Bunun amacı, “dalları gökyüzüne ve daha ötelere uzanabilen” bir ağaç ile bizi etkileyen ve bizi idrak edilemez yükseklikte ilerlemeye ulaştırarak bu maddi alandan yükselmemize yardımcı olan Tanrı Kelamının gücü arasındaki benzetmeyi anlamamızı sağlamaktır.

Bölüm 5

Bu bölüm bize, günlük aktivitelerimiz ve gerçek semavi inayetler ve yaşamımızın en değerli anları olduğu için dua, derinleşme ve Tanrı Kelamını başkalarıyla paylaşma gibi ruhani aktivitelere vermemiz gereken öncelik üzerinde derin düşünme fırsatı vermektedir.

Bölüm 6

Bu bölümde, kesilmenin (detachment) zevkli tebliğin önemli bir ön şartı olduğunu öğreniyoruz. Alıntılar dikkatli bir şekilde düşünülmelidir. Arkasından gelen sorular anlayışımızı güçlendirmemizi sağlamaktadır.

Sayfa 14’teki 6 nolu alıştırmada, katılımcıların, kendi ruhani büyümemize bağlı olan iki kesilme seviyesi olduğunu anlamaları önemlidir. Bir vasıf belli bir zamanda kesilme olarak görünebilir, ancak ruhani olarak geliştikçe bunun böyle olmadığını idrak edebiliriz. Üç, beş ve yedinci cümleler, kesilmiş bir vasfa sahip birisinden beklenecek şeylerin daha yakınına geliyor.

Bölüm 7

Bu bölümde, Emri tebliğ etme zevkini sürdürmemizi sağlayacak önemli bir konu öğreniyoruz: fedakarlık.

Sayfa 15’teki analizler esnasında, öğrencilerin, Emirde hizmetin fedakarlık ima etmesine rağmen, yaşamımızı parçalara ayırmamız anlamına gelmediğini idrak etmeleri önemlidir. “Aileme mi bakmalıyım yoksa Emri tebliğ mi etmeliyim?” tahsilime devam mı etmeliyim yoksa muhaceret mi etmeliyim?..... gibi kararlar vermede sık sık güçlüklerle karşılaşırız. Bütün bu aktiviteleri, farklı ya da ilgisiz etkinliklerden ziyade, yaşamımızın ayrılmaz parçaları olarak düşünebilmeliyiz. Ayrıca şunun da idrakinde olmamız önemlidir ki, bazen gerçekten Emrin ihtiyaç duyduğu hizmet yerine Emre vermemiz gereken hizmet konusunda kendi kişisel kuruntularımızı yaratmaya eğilim gösteririz. Bunun anlamı şu ki, karşımıza çıkan Allah vergisi fırsatlar konusunda her zaman mütevazi bir şükranlık ve minnet tavrı sergilemeliyiz.

Sayfa 15’teki 1,2 ve 3. alıştırmalar, ya feda edilen şeylerin sözünü ederek ya da daha üstün bir şeyle karşılaştırıldığında atılan şey değersiz olduğundan aslında hiçbir fedakarlık olmadığını söyleyerek cevaplandırılabilir.

Sayfa 16’daki 5 nolu alıştırma, Emre hizmet ederken ortaya koyabileceğimiz çabaların dereceleri konusunda derin düşünmemizi sağlamaktadır. Her durumda, üçüncü aktivite, bunu başarmak için gerekli olan çabanın doğru miktarını yansıtmaktadır.

Bölüm 8

Katılımcıların bu oyunu sergilemeleri önemlidir. Bu, ne düşündükleri, anladıkları ve ifade ettikleri konusunda öğrenilen şeyi kişisel yaşamlarında uygulama üzerinde derin düşünmelerine yardımcı olur.

Bölüm 9

Burada, nasıl ayağa kalkıp tebliğ yapmamız gerektiğini görüyoruz. Öğretilerini yayarken Hz. Bahaullah’ın yanılmaz yardımına inanmayı, zira kesilip çaba gösterdiğimiz takdirde Melekut Ordusunun Askerlerinin gelip bize yardımcı olacağının teminatını verdiğini bize anlatmaktadır.

Derinleşme Konuları
Bölüm 1

Bu bölümün genelinde bazı noktaların vurgulanması gerekir:

Başarabileceğimiz en basit tebliğ hareketlerinden birisi, yeni inananları ziyaret edip birlikte Emrin Öğretileri konusundaki bilgimizi derinleştirmektir.

Bütün aktivitelerimizde neşeli bir kabullenme tavrı sergilemek önemlidir.

Güçlü arkadaşlık bağları oluşturmak ve derinleşmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni tescilli inananları evlerinde ziyaret etmek çok önemlidir.

İnananları ziyaret ederken Bábavari bir tavır takınmamalıyız. Samimiyet hatırına, Öğretileri sulandırmamalı ya da yetişkinlere hitap ederken, cahil olsun olmasın, çocuksu bir dil kullanmamalıyız, zira hayatın kendilerine vermiş olduğu kendi iç görüşleri vardır. Bunu yaptığımız takdirde, paha biçilmez değerde mücevherlerle dolu madenler olan insanın gerçek doğası inancımıza tutarlı davranmıyoruz demektir.

Bu nedenle, tevazu ve dua tavrı gözetmeliyiz.

Ziyarete daha önceden iyice hazırlanmak çok önemlidir.

Sayfa 24’teki 1 nolu alıştırma, düşünce ve tavırlarımızın, bu ailelere ziyaretlerimizi başarılı kılan önemli faktörler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. “Ziyaret hakkında” ifadesinin altında, ikincisi en uygun olurdu. “Sanchez’ler hakkında” ifadesinin altındaki dördüncü ve “bunları onlara açıklayacağımız yol hakkında” ifadesinin altındaki üçüncü.

Kolaylaştırıcının, öğrencilerin sayfa 25’teki 2 nolu oyunu sunduklarından emin olması gerekir. Bu, aileleri ziyaret ederken ruhani tavırlar ve özellikler geliştirmede yardımcı olur.

Bölüm 2
Bu bölüm kısaca aşağıdaki konuları sunmaktadır:

Yaratıcı kimdir? Bizler neden yaratıldık? Allah bizleri sevgisinden yarattığı için, bizimle bir Misak (anlaşma) yaptı. Bu Misak’ta neler var? İnsanların görevleri nelerdir? Bu görevlere nasıl uyabiliriz?

Kolaylaştırıcının, bu konuların iyice açıklandığından ve öğrenciler tarafından anlaşıldığından emin olması gerekir. Katılımcıların fikirler dizisinin açık bir anlayışına ulaştıklarından emin olması gerekir, çünkü bu, derinleşecek konuları hazırlarken düşüncelerini toparlamalarına yardımcı olacaktır. Bu, sayfa 29’daki 2 nolu alıştırmada en yaralı olacaktır.

Kolaylaştırıcının, sayfa 27’deki 1 nolu alıştırmanın başında verilen metodolojiyi akılda tutması gerekir. Orada bahsedildiği gibi, sorular, bu bölümdeki alıntıların anlamları üzerinde tefekkür etmelerinde katılımcılara yardımcı olacaktır. “f” sorusu öğrenciler için bazı güçlükler yaratabilir ve onlara yardımcı olmak için kolaylaştırıcı bir benzetme kullanabilir. Yağmur yağdığında, damlalar her yere düşer ve aynı şekilde Allah’ın sevgisi bütün insanlar üzerine yağar. Yine de, yağmur ile aramıza şemsiye gibi bir engel koymayı tercih edersek, su bize dokunmayacaktır. Aynı şekilde, şayet Allah’ı sevmezsek, Sevgisi bize ulaşmayacaktır. “g” sorusu bir önceki ile yakından ilişkilidir; çünkü, biz Allah’ı sevmesek bile Onun bizi sevmeyeceği anlamına gelmediği gerçeğini açıklamaktadır. r,s,t,u,v,w ve x sorularına açık cevaplar verebilmek için öğrencilerin sayfa 26 ve 27’deki alıntılara yakından bakması gerekir. w ve x soruları için Hz. Bahaullah’ın istediği her şeyi yapmaya gücü olduğunu, ancak Allah’ın bir Mazharı olarak Mevkisinin bir işareti ve bize olan sevgisinden dolayı acıları kabul etmeyi tercih ettiği sonucuna varmalıyız.

Sayfa 29’daki 4 nolu alıştırma, Emrin hikayeleri ve günlük olaylar vasıtasıyla katılımcıların Misak’ta nasıl sağlam kalınacağını analiz etmelerine fırsat verecek şekilde düzenlenmiştir. Bazı öğrencilerin paylaşacağı hikayeleri olabilir ve kolaylaştırıcının da bu amaçla bazı hikayeler öğrenmesi gerekir.

Sayfa 30’daki 5 nolu alıştırma, aileleri ziyaret ederken sahip olmamız gereken dua tavrını vurgulamaktadır. Bu, uygun zamanda kullanılmak üzere bazı cümleler ezberlerken bu tavrı edinmelerine yardımcı olacak olan belirli bir hareketi uygulamaları için katılımcılara bir fırsattır.

Bölüm 3
Bazı konuların katılımcılara açıklanması gerekir:

Cevaplandıramadığımız sorular çıktığında mütevazi bir tavır sergilememiz, daha derin bilgiye sahip ahbaplarla meşveret etmemiz gerekeceğini kabul etmemiz ve uygun cevaplar için Yazılara bakmamız.

Ziyaret ettiğimiz inananlarda mevcut olan yetenek ve kapasiteleri gözlemlemek ve böylece bunların filizlenerek Emrin yararına geliştirilmelerine yardımcı olmak.

Sayfa 33’deki 1 nolu alıştırma, Hz. Bahaullah’ın tarihini çalışmada izlemek için bir metodolojiyi vermektedir. Sayfa 34’teki 4 nolu alıştırmada, bütün insanlığa karşı zaferler kazandığı için Hz. Bahaullah’ı düşmanlarının ellerinde güçsüz bir kurban olarak takdim edilmemesi gerektiğini vurgulamalıyız. Sayfa 35’teki 5 nolu alıntı, Bahá'í tevazu kavramı konusunda bize açık bir anlayış vermektedir.

Bölüm 4

Daha öncekilerde olduğu gibi bu bölümde de öğrencilerin, kendilerini, hikayedeki tavır, tefekkür ve düşüncelerinde öğretmenle özdeşleştirmeleri önemlidir. Örneğin, bu bölümde, öğretmenin sonsuza kadar ziyaretleri sürdüremeyeceği zira bunun öğrencileri kendisine bağımlı yapacağı ve Emre kendi inisiyatifleri ile hizmet verecek Bahailer olmalarına yardımcı olmayacağı söylenmektedir. Bu nedenle, öğretmen, insan kaynaklarının eğitilmesi gerektiğini bilir. Öğretmen, belirli bir zaman için belli bir derinleşme konusu seçerken olduğu gibi, gidişattan ve ortaya çıkan gereksinimlerin farkında olmak açısından duyarlıdır. Diğer yandan, çok fazla teori kurmaz; yansıttığı, uyguladığı ve öğrendiğinde pratiktir.

Bu bölümdeki en önemli konular şunlardır:

Anlaşmazlık olabilir, bunu nasıl önleriz? Gerçek sevgi nedir ve insanları nasıl severiz? Her zaman farklılıklar olacaktır, nasıl idare edeceğiz? Birlik içinde hareket etmenin önemi. Birliğin anlamı nedir? Birlik otomatik değildir; belirli şartlar gerektirir. Harekette birlik geliştirmek, her bireyin yeteneklerinden yararlanmak.

Sayfa 38’deki ilk alıştırmanın a, d ve e maddelerinin amacı, cevap vermeden önce geriye dönüp derin bir şekilde tefekkür etmek suretiyle bölümün alıntılarında görülenleri özümsemede öğrencilere yardımcı olmaktır. Bu aynı amaç için Kitábın genelinde benzer alıştırmalar vardır. Sayfa 40’taki 1 nolu alıştırmanın “h” maddesindeki “başka birisinin yanlışlarını Mahalli Ruhani Mahfile anlatmak” ifadesine verilecek cevap bazı tartışmalara sebep olabilir. Kolaylaştırıcı, Yazıların bizlere başkalarını ince eleyip sık dokumayı öğretmediğini, ancak bir inananın hareketleri Emrin imajına zarar veriyorsa, Mahfile müracaat etmede tereddüt etmemeleri gerektiğini öğrettiğini açıklamak isteyebilir. Bu nedenle, uygun cevap “evet” şeklindedir. Aynı şekilde, sayfa 41’deki “p”sorusu aynı yaklaşıma sahiptir. Çünkü gerçek dostluğun başkalarının refahına önem vermek anlamına geldiğini ve bundan dolayı bu tür ciddi durumlarda sessiz kalmanın bu kişiye yardımcı olmayacağını aklımızda tutmamız gerekir.

Bölüm 5

Aşağıdaki derinleşme konusu On Dokuz Gün Ziyafeti ile ilgilidir.

Ziyafetin idari bölümündeki uygun meşveret konuları konusunda sayfa 48’deki 1 nolu alıştırmanın “m” maddesinde, çoğu cevaplar bellidir. Toplum üyelerinin Bahá'í Merkezini temizleme programı ile ilgili olanı, “hayır” şeklinde cevaplandırılmalıdır; çünkü biliyoruz ki bu başka bir toplantıda tartışılabilir.

Sayfa 49’daki 3 nolu alıştırmanın “b” maddesinin sorusu, Ziyafet için ruhani hazırlığın yanında birde fiziksel hazırlık olması gerektiğini bizlere hatırlatmak amacını gütmektedir.

Sayfa 49’daki 4 nolu alıştırma, katılımcıların tanıyacağı öğretmenin bir özelliğinden bahsetmektedir: “öğrettiği kimseleri dikkatle dinlemek ve Yazılardan, onların özel ihtiyaçlarına ve ilgilerine hitap edecek gerçekler ortaya koymak.”

Kısaca, bu bölüm, Ziyafet hazırlıklarının yanında kişisel hazırlığın da önemini ve Bahá'í toplantılarının tabiatını tekrar etmektir.

Bölüm 6

Bu bölüm Bahá'í Fonları ve gerçek refaha ulaşmamıza yardımcı olan koşullarla ilgilidir.

Bölüm 7
Tebliğ konusunda bir konu ile devam ediyoruz.

Sayfa 54’teki 2 nolu alıştırma, hizmet hareketlerinin ve tebliğ planlarının sistematikleştirilmesine başlamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlendiği için vurgulanmalıdır.

Bahá'í İnançlarını Takdim Etmek
Bölüm1
Bu bölümdeki ana konular şunlardır:

Hz. Bahaullah’ın Zuhurunda mevcut olan sayısız cevherleri başkalarıyla paylaşmada yararlanabileceğimiz çok fırsatlar vardır.

Arkadaşlarımızla günlük konuşmalarımızda, onlara mutlaka Emri tebliğ etmeden Yazılardan esinlenen fikirler ortaya koyabiliriz. Bunu uygun zamanda ve doğal bir şekilde yapmak önemlidir.

Bu bölümün amaçlarından birisi, öğrencilerde, Hz. Bahaullah’ın, Hz. Abdülbaha’nın ve Hz. Şevki Efendi’nin ifadelerinin açık anlamını koruyarak Öğretileri doğrulukla izah etme kapasitesini geliştirmektir.

Yaptığımız çalışmanın, her insanın kalbine nüfuz eden özel bir güce sahip Yaratıcı Kelimeyi ezberlemenin yerine geçmeyeceğini akılda tutmak.

Emri sunarken, doğrudan Yazılardan alıntılar ile kendi sözlerimiz arasında uygun bir denge bulmalıyız. Ilımlılık olmalıdır. Bu nedenle, Yazıları çalışmak için zaman ve enerji ayırmamız ve düşünce ve duygularımıza nüfuz etmesine izin vermemiz gerekir.

Sayfa 59’daki 1 nolu alıştırmada, günlük konuşmalarımızın iyi bir örnek teşkil etmesi gerektiği ve Bahailer olarak inançlarımızda, konuşma ve düşüncemizde tutarlı olmaya çaba göstermemiz gerektiği gerçeğini hatırlatmak önemlidir. Bahailer olarak “çifte hayat” sergilemekten kaçınmalıyız. Sadece birisini yaşarız: Bahá'í hayatını.

Bölüm 2

Bu bölüm, Hz. Bahaullah’ın Zuhurunda Hz. Abdülbaha’nın makamını sunmaktadır.

Bölüm 3

Burada bir Eğiticiye olan ihtiyaç konusunda pasajlarımız var.

Sayfa 62’deki 1 nolu alıştırma, bu ve bunu izleyen bölümler için kullanacağımız metodolojiyi bizlere sunmaktadır. 2 nolu alıştırmada en uygun konu “insanın hayatta bir ticaret veya meslek sahibi olmasına olan ihtiyaç” olabilir. Bu bölümün 4 nolu alıştırmasındaki alıntılar ve izleyen bölümlerin 3 veya 4 nolu alıştırmaları, bu ve izleyen bölümlerde 2 nolu alıştırmanın konularını seçmede elde etmeye çalışılan amaçlardaki anlayışımızı takviye etmektedir.

Bu bölümdeki 2 nolu alıştırmanın ve sonraki bölümlerde birbirini takip eden benzer alıştırmaların amacı, fikirlerini başkalarıyla paylaşırken öğrencilerde zeka ve akıl odağını geliştirmektir. Bütün bu konuların, bölümün konularını sunmak için uygun olduğunu düşünebiliriz, ancak amaç, en ilgili konuyu seçerken zekiliğimizi geliştirmektir.

Bölüm 4

“Gerçeğin serbestçe araştırılması”, bu bölümün konusudur. Sayfa 63’teki 2 nolu alıştırmada, “Dini çatışma” bu bölümün fikirleri için en uygunu olabilir.

Bölüm 5

Bu bölümde, Allah’ı, Mazharları vasıtasıyla tanıma konusunu ele alıyoruz. “Tanrının varlığı”, bu bölümün konularını sunabileceğimiz 2 nolu alıştırmadaki başlıklardan en iyisi olabilir.

Bölüm 6

Burada, Hz. Bahaullah’ın hayatı ve Misyonu sunulmaktadır. 2 nolu alıştırmanın konular listesinde, “tarihteki büyük şahsiyetler” konusunu vurgulamalıyız.

Bölüm 7

Buradaki konu, insanlığın gelecek için çağıdır. Sayfa 68’deki 2 nolu alıştırmadaki en iyi seçenek, “insanlığın geleceği” olurdu.

Bölüm 8

Bu bölüm barışın oluşturulmasıyla ilgilidir. Sayfa 69’daki 1 nolu alıştırmada, “Bize mutluluk getiren şeyler” fikirlerimizi sunmada en uygunu görünüyor.

Bölüm 9

“İnsanlığın birliği”, bu bölümün odağıdır. “çeşitlilik”, sayfa 70’teki 1 nolu alıştırmanın konuları arasından seçilmesi gereken konudur.

Bölüm 10

Bu bölüm, adalet konusunun ana hatlarını çizmektedir. Bu bölümdeki fikirlerimizi sunmak için en uygunu olduğundan, sayfa 72’deki 1 nolu alıştırmada “fakirliğin kaldırılması” konusunu seçmek isteyebiliriz.

Bölüm 11

Bu bölüm, kadın-erkek eşitliği konusuna değinmektedir. Sayfa73’teki 1 nolu alıştırmada verilen konular arasında, “insanın gelişimi” en uygun seçenek görünüyor.

Bölüm 12

Bu bölüm evrensel eğitim ile ilgilidir. Sayfa 74’teki 1 nolu alıştırma için en iyi seçenek, “sosyal gelişim” olurdu.

??
??
??
??
7

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :