Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Dua Toplantilari
“Dua Toplantıları”nın Tanımı ve Kapsamı

Araştırma Bölümü, Mr. … tarafından Yüce Adalet Evi’ne 4 Ağustos 2001 tarihli elektronik posta ile sorulan, dua toplantıları kavramı hakkındaki soruları incelemiştir. Mr. …, …’da oturan Bahá'í kurum temsilcilerinin katıldığı, … Mahalli Ruhani Mahfili tarafından istenen yeni bir toplantıdan bahsetmektedir. Dua toplantısının önemli bir meşveret sahası olduğunu bildirmektedir. Bu toplantının ışığında Mr. …, Yüce Adalet Evi’nin “Bir Dua Toplantısının neye benzediğine dair” herhangi bir detaylı açıklama yapıp yapmadığını sormaktadır. Özellikle, “böyle bir toplantının tanımı ve kapsamı” ile ilgilenmektedir. Aşağıdaki cevabı sağlamaktayız.

Adalet Evi’nin son mesajlarında değinilen dua toplantılarının doğasına gelince, inananlardan birisi tarafından sorulan benzer bir soruya cevap olarak, Adalet Evi, adına yazılan 13 Mart 2001 tarihli bir mektupta aşağıdaki genel kılavuzluğu sağlamaktadır:

Dünya Merkezi’nde … alınan 14 Şubat 2001 tarihli elektronik posta mesajınızla ilgili olarak, yerel dua toplantıları hakkındaki sorularda Mahalli ya da Milli Ruhani Mahfilinize danışılmalıdır.

Araştırma Bölümü şimdiye kadar dua toplantılarının doğası ve kapsamı hakkında herhangi bir etraflı tanımlama bulamamakla birlikte, Mr. …’in bilgisi ve incelemesi için “Dua Toplantıları Hakkında Seçme Kılavuzluk” başlıklı kısa bir derleme hazırlamıştır. Bu derleme Yüce Adalet Evi tarafından ve adına yazılmış mesajlardan alıntılardan oluşmaktadır. Orada bulunan alıntıların dikkatle okunmasından birçok ana konu ortaya çıkmaktadır. Örneğin:

Katı uygulamalardan ve dinsel törenlerden kaçınmaya özen gösterilmelidir (1. ve 6. alıntılar).

Bahailer, Hz. Abdülbaha’nınkiler yanında Hz. Bahaullah ve Hz. Báb tarafından nazil olan duaları kullanmaya teşvik edilmektedirler. Diğer dinlerin kutsal yazılarından dualara ve okumalara izin verilmektedir (2. ve 7. alıntılar)

Programın şeklinin, kısmen ortama, zamana ve toplantının amaçlarına bağlı olduğu görünecektir (6. ve 7. alıntılar).

Ortak tapınma uygulaması toplum yaşamının gelişmesinde önemli bir bileşendir. Aynı zamanda bireyin ruhani gelişimini güçlendirir (3., 4. ve 5. alıntılar)

Mr. …’in dua toplantıları konusuna ilgisi nedeniyle, bir süre önce Araştırma Bölümü tarafından derlenen ve birçok Bahá'í Yayın Evi tarafından yayımlanan “Dua, Meditasyon ve Dua Tavrı” başlıklı genel derlemeye başvurmasının yararlı olabileceği önerilmektedir. Bu derleme, “Compilations of Compilations”(Maryborough, Victoria: Baha’i Publications Australia, 1991), cilt II içinde de yer almaktadır


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :