Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Saha Büyüme Programi
SAHA BÜYÜME PROGRAMLARI
Giriş

Bir Saha Büyüme Programının amacı, bir bölgedeki inananların ve toplumların hızlı ve devamlı bir büyüme sürecini besleme kapasitelerini arttırmaktır. Program, bu amaca, iyi tasarlanmış büyüme ve sağlamlaşma aktiviteleri için insan kaynakları yetiştirmekle ve mahalli ve bölgesel kurumları güçlendirmekle ulaşır.

Bur Saha Büyüme Programı, geçmişteki deneyimin uygun alıcılık gösterdiği ve hali hazırda Bahá'í toplumlarının ve bir kurumsal kapasite seviyesinin var olduğu, idare edilebilir bir coğrafi alanda (genellikle bir grup köy ve bir kaç tane daha büyük kasaba veya şehir) uygulanır. Seçilen bölgenin, inananlar arasındaki etkileşime ve program aktivitelerine ortak katılımlarına izin verecek kadar küçük olması gerekir.

Bir Organik Büyüme Sürecinin Açılımı

Müşavirler ile Milli Ruhani Mahfiller ve mümkün olan yerlerde Bölgesel Bahá'í Konseyleri arasında bir meşveret süreci vasıtasıyla, bir Saha Büyüme Programının başlatılması amacıyla bir coğrafi alan seçilir. Buradaki yaklaşım, bölgedeki inananların ve kurumların, hızlı büyüme deneyimini meydana getirmeyi amaçlayan sürekli bir öğrenme süreci ile meşgul olacakları bir yaklaşımdır. Böyle bir süreç, değişik zamanlarda farklı stratejiler ve hareket çizgileri içerecek olsa da, son bir kaç yılın deneyimi, öğrenmenin ve büyümenin meydana gelmesi için bir kaç gerekli unsurun yerinde olması gerektiğini göstermiştir.

Sistemli Enstitü Süreci: Başlangıçta, enstitüler, ya bir enstitü şubesi şeklinde ya da milli veya bölgesel enstitü programlarının bir uzantısı olarak, bölgede sistemli bir enstitü sürecinin varlığını sağlamalıdır. Başlangıç aşamalarında, enstitü programlarının öncelikle bölgede önemli sayıda inanana birbirini izleyen kurslar vermeye odaklanacağı beklenmektedir. Bu, genellikle seyyar kurslar veya çalışma çemberleri vasıtasıyla olur.

Okur-yazarlık:

Bazı toplumlarda enstitü kurslarının hızlı ilerlemesini zorlaştıran, okuma-yazma bilmeme sorunudur. Bölgedeki nüfusun büyük bir bölümü okuma-yazma bilmiyorsa, ilk aşamada enstitü tarafından üstlenilen okuma-yazma programları gerekli olabilir. Ancak, bu bölgelerde düzenli enstitü kursları sonraya bırakılmamalıdır, zira her toplumda, genellikle gençler arasında, okul vasıtasıyla bir okuma –yazma seviyesi kazanmış olan insanlar her zaman vardır.

Kadınlar:

En başından, enstitü programlarına kadınların katılmasını sağlamak önemlidir; böylelikle kadınların gelişimi için ve sonradan toplum yaşamına katılımları için sağlam bir temel kurulmuş olur.

Tabanın Katılımı: Bir yerleşim biriminde çalışma çemberlerinin varlığı, toplumun büyümesi için gerekli olan tabanın katılımını sağlar. Böyle bir katılım, birlikte meşveret edecek, birlikte hareket edecek ve genellikle çabalarında birbirini destekleyecek bir grup inanan tarafından yapılacak resmi olmayan aktivitelere yöneltir.

Bölgesel Aktiviteler: Saha Büyüme Programının önemli bir özelliği de, bölgesel çabalara inananların katılımı ve böyle bir etkileşimde meydana gelen kollektif öğrenmedir. Bu tür aktivitelere katılanların çoğunluğunun, enstitü kurslarına katılmış olan kişiler olması beklenir.

Sahayı kapsayan seminerler ve konferanslar, bölgesel tebliğ kampanyaları ve küçük sosyo-ekonomik gelişim projeleri, sahadan artan sayıda inananın iştirak edebileceği çaba örnekleridir. Bu tür aktiviteler programın oluşturulmasının başlarında sahneye konur ve program süresi boyunca onun kalıcı bir özelliği olur.

Sahiplenme Duygusu: Programın başarısının, sahada ikamet eden inananların sahiplenme duygusuna sahip olmalarına ve aktivitelerine artan bir şekilde katılmalarına bağlı olduğu açıktır. Ancak, başlangıç aşamasında, program gezici mübelliğlerin veya tebliğ birimlerinin ziyaretlerinden ve iç muhacirlerin yerleştirilmelerinden iyice faydalanabilir.

Maddi İhtiyaçların Karşılanması:

Sahiplenme duygusu kazanmanın bir parçası da, programın finansal ihtiyaçlarını karşılamada sahadaki inananların genel katılımıdır. Bu, kendi içinde başarının ana belirtilerinden birisini oluşturur ve sürekli artan sayıda inananın katılımını sağlamak için periyodik olarak tayin edilmelidir.

Bireysel İnisiyatif: Bölgedeki toplumların çoğunun temel bir işlerlik seviyesi kazanamayacağı tahmin edilmektedir. Böyle durumlarda, Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanlarının, tebliğde ve toplum yaşamında ilerlemede bireysel inisiyatifi teşvik etmek ve yaygınlaştırmak suretiyle önemli bir rol oynamaları beklenmektedir.

Artan sayıda inanan eğitim enstitüsü kurslarından geçtikçe, çeşitli büyüme ve sağlamlaşma girişimleri için insan kaynakları havuzunun artması doğaldır. Heyet üyeleri ve asistanları, bireysel inisiyatifi teşvik etmek suretiyle, bu inananların yeni kazandıkları yeteneklerini hizmet çalışmalarında kullanmalarını sağlayacaklardır. Tebliğde bireysel inisiyatif, inananların derinleştirilmesi, dua toplantılarının düzenlenmesi ve çocuk sınıfları oluşturulması, doğal olarak toplumların çoğunda ilk hizmet çalışmalarını oluşturacaktır. Deneyimler şunu göstermiştir ki, gençler bu tür çalışmaları yürütmek için geniş bir insan kaynakları havuzu oluşturmaktadır.

Çocuklar ve Yeni Gençlik:

Bahá'í toplumlarının kurulmasında çocukların ve yeni gençlerin eğitimi o kadar önemlidir ki, bütün program boyunca buna öncelikli ilgi gösterilmesi gerekecektir. Bölgede Emrin geleceğini güvence altına almak için, çocuk sınıfları oluşturulması bu nedenle üstlenilecek ilk toplum aktivitelerinden birisi olabilir. Bunun yanında, çocukları için Bahá'í eğitiminin önemi konusunda anne-babaları kılavuzlamak için çabalar gösterilmelidir. Geçmişte, toplum yaşamının bu önemli parçası ihmal edildiğinden, Emrin gelişmesi engellenmiş ve bazı bölgelerde bir genç nesil kaybolmuştur.

Mahalli Kollektif Hareket: Bölgede kapasite geliştikçe, mahalli kollektif hareket mümkün olur. Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanları tarafından yaygınlaştırılacak bu tür bir çaba da, artan olgunluk belirtileri gösteren Mahalli Ruhani Mahfiller tarafından üstlenilen mahalli tebliğ kampanyalarıdır. Çoğu durumlarda bu kampanyaların kısa süreli olacağı, somut ve başarılabilir hedefleri olacağı, inananlar arasında vizyon ve hareket birliğini teşvik etmeyi ve mahalli topluma tebliğin zevkini ve başarı deneyimini getirmeyi amaçlayacağı umulmaktadır. Ayrıca, bu aşamada, 19 Gün Ziyafetini gözetme gibi daha karmaşık toplum aktivitelerinin mümkün hale geleceği beklenmektedir.

Temel bir işlerlik seviyesi kazanmış olan Mahalli Mahfillerin olduğu durumlarda, bu mahfillerin Saha Büyüme Programı için gerekli olan insan kaynaklarının çoğunu sağlamaları, kendi büyüme ve sağlamlaşma planlarını oluşturmayı öğrenmeleri ve toplumlarındaki sistemli büyüme sorumluluğunu omuzlamaları beklenmektedir.

On Dokuz Gün Ziyafetinin Tabiatı:

Bütün program bir öğrenme deneyimi olarak düşünüleceği için yukarıdaki aktivitelerin her birinin kurumlar arasında ve kurumlarla inananlar arasında meşveret konusu olması önemlidir. Örneğin, toplumlardan sadece aktiviteler listelerine 19 Gün Ziyafetini eklemeleri istenmemelidir. Bunun yerine, Ziyafetlerin tabiatının sahanın kültürel ortamı içinde neler olması gerektiği ve Ziyafetlerin başarısını ve devamlılığını sağlamak için ne tür bireysel ve idari inisiyatifler gerektiği konusunda karar vermek için çeşitli seviyelerde bir meşveret süreci başlatmak daha verimli olur. Mesela, Ziyafetin düzenlenmesinde kültür, yerel sanat ve müzik kullanımı vurgulanabilir.

Sosyo-Ekonomik Gelişim Ortaya Koymak: Gelişimin bir aşamasında, bölgedeki belirli toplumlar öyle bir olgunluk ve güçlenme noktasına ulaşacaklar ki, sosyo-ekonomik gelişimin içinde yer alabilecekler. Bu hareket çizgisi, toplum üyelerinin insan hemcinslerine ve daha geniş topluma hizmet etme arzularını ifade edecekleri araçlar olacak olan basit taban inisiyatifleri içerecektir. Kapasite arttıkça, eğitim enstitüsü veya Bahailike yakın kuruluşlar gibi diğer kurumların katılımını gerektirecek daha karmaşık projeler düşünülebilir.

Kasaba ve Şehirlerin Önemi: Saha büyüme Programlarının çoğu, dünyanın kırsal kesimlerinde ortaya çıkacaktır. Böyle durumlarda, belirlenmiş sahada bir veya birden fazla daha büyük kasaba veya şehir olursa, bu bir avantaj olur. Kasaba ve şehirlerin genellikle bilgi, malzeme veya idari yönden kaynakları daha çok olur ve programın ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü sağlayabilirler. Ayrıca, hem kasabalarda hem de köylerde kapasiteli insanlara Mesajın iletilmesini ve Emri kabul etmeye davet edilmelerini sağlamak için net hareket çizgileri gerekmektedir.

İdare

Kurumların Sorumluluğu: Müşavirlerin, Milli Ruhani Mahfillerin ve uygun olduğu durumlarda Bölgesel Bahá'í Konseylerinin, bir meşveret süreci içinde tüm programı yürütürken, programın her yönünün gelişimini yakından takip etme, bölgesel ve mahalli kurumlara gerekli kaynakları ve yardımı sağlama, kazanılanları değerlendirme ve öğrenilen dersleri bu tür programların uygulanacağı diğer sahalara uygulama sorumluluğu vardır. Bölgesel Bahá'í Konseylerinin kurulmadığı ülkelerin çoğunda, Milli Tebliğ Heyeti programla doğrudan ilgilenecek ve Saha Tebliğ Heyetlerinin işini idare etme sorumluluğunu üstlenecektir.

Muavenet Heyeti Üyeleri ve Asistanlarının Rolü: Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanları, birleştirilmiş büyüme vizyonları yaratmada ve tebliğ planları tasarlayıp uygulamada birey inananlara olduğu gibi mahalli ve bölgesel kurumlara ve alt kurumlara yardımcı olduğu için merkezi bir rol oynarlar. Meşvereti ve bir öğrenme ortamını teşvik ederler, bireysel inisiyatifi geliştirirler ve kurumların projelerine katılmak için ahbapları teşvik ederler. Ayrıca, ellerinin altında, program dahilinde aktiviteleri yaygınlaştırmak için kullanabilecekleri belirli fonları da olacaktır.

Diğer İdari Yapılar: Program açıldıkça, Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanlarının oynadıkları hayati role ek olarak, aşağıdakiler gibi belirli başka kurumlar veya idari yapılar tarafından programın değişik yönlerinin geliştirilmesi gerekecektir:

? Daha önce bahsedilen bölgesel aktiviteleri koordine etmek için, bir Bölgesel Bahá'í

Konseyi veya Milli Tebliğ Heyeti altında çalışan bir Saha Tebliğ Heyetine ihtiyaç

olabilir. Bu sahasal aktiviteler şunları içerebilir:

seminerler ve konferanslar
tebliğ kampanyaları

yeni kitaplar ve kitap stoku, görsel-işitsel materyaller

gezici mübelliğlerin ve tebliğ birimlerinin hareketlerinin koordine edilmesi

muhacirlerin yerleştirilmesi

küçük çapta sosyo-ekonomik gelişim aktiviteleri başlatma

Bu bağlamda, ihtiyaç duyuldukça eğitilmiş kaynakların katılımını sağlamak için, Heyetin eğitim enstitüsü ile çok yakın işbirliğini sürdürmesi gerekir. Saha Tebliğ Heyeti de, sahada Emrin işini yürüten diğer kurumlarla ve alt kurumlarla zaman zaman meşveret ederek, genel olarak sahadaki gelişme, değerlendirme ve büyüme vizyonunu netleştirme ile ilgilenecektir. Heyetin planları ve yapıları basit ve sahadaki insanların kapasiteleri ile uyumlu olmalıdır.

Pragramın çeşitli aktivitelerinde kullanılacak insan kaynaklarının hızlı gelişimine

katkı sağlayabilecek bir başka birim da, sahadaki enstitü aktiviteleri için tam gün çalışan bir koordinatördür.

Enstitü planlarının uygulanmasını sağlamak için, bazı sahalarda bütün program için tam gün çalışan bir koordinatöre ihtiyaç olabilir; böyle durumlarda, bu tek kişiye bağlılıktan kaçınmak için dikkat edilmelidir.

Ayrıca, her biri kendi koordinatöründen yararlanmayı isteyebilecek bir takım mahalli ve saha çapında tebliğ kampanyalarının olacağı beklenmektedir.

Sahadaki aktivitelerin alanı ve derecesi arttıkça ve bunların tatbik edilmesinde daha çok sayıda Emrin aktif destekçileri katıldıkça, programın devamlılığını sağlamak için bir kaç inanana maddi destek sağlama ihtiyacı ortaya çıkabilir. Kurumlar, bu ihtiyaca karşı hazırlıklı ve bu ihtimale açık olmalıdır.

Aktiviteler programının tamamı, kursların düzenleneceği ve toplantıların yapılacağı bazı fiziksel imkanlara ihtiyaç gösterebilir; gelişimin bazı aşamalarında bu konunun düşünülmesi gerekecektir.

Planlama, Yürütme ve Değerlendirme

*Aşamalı Basit Planlar: Bir Saha büyüme Programının önemli bir yanı da, Saha Tebliğ Heyetinin net hareket çizgileriyle basit planlar yaratma ve uygulama kapasitesini geliştirmektir. Bu tür planların her birinin bir kaç aylık bir aşamayı kapsayacak şekilde yapılacağı ve sadece büyüme ve sağlamlaşma fırsatlarını değil, aynı zamanda da Heyet için hazır olan insan ve finans kaynaklarını da dikkate alacağı beklenmektedir.

* Başlangıç Yoklaması (anketi) : Programın ortaya konmasının başlangıcında, Saha Tebliğ Heyetinin, planlama sürecine faydası olabilecek bir saha istatistik yoklaması yapması gerekebilir:

Kaç tane köy ve kasaba gruba dahildir?
Sahanın genel nüfusu ne kadardır?
Bunların kaçı çocuk ve gençtir?
Sahada hangi eğitim kurumları vardır?
Sahadaki diğer büyük kuruluşlar nelerdir?

Büyük aktivitelere katılmak için insanlar hangi aylarda serbesttir?

Sahada hangi azınlık grupları vardır?
Kaç tane Mahalli Ruhani Mahfil vardır?

Sahadaki Bahá'í aktivitelerinin dağılımı nasıldır?

Bunlar, böyle bir ankette sorulabilecek temel sorulardan bazılarıdır. Toplanan bilgi, kurumların fırsatları belirlemesine, insan kaynağı ihtiyaçlarını tayin etmesine, finansal ihtiyacı tahmin etmesine ve zamanla Saha Büyüme Programının yapmasını hedeflediği transformasyonu (değişim) değerlendirmesine olanak sağlayacaktır.

* İstatistiklerin Sürdürülmesi: Sistemli bir büyüme ve sağlamlaşma sürecini sürdürmek için, Emre katıldıkça, yeni inananların bir listesini tutmak, enstitü kurslarından geçirmek, hizmet etme kapasitelerini arttırmak ve Emrin aktif destekçileri arasına katmak önemlidir. Bu nedenle, istatistiği sürdürmek için bazı hazırlıkların yapılması gerekir. Ayrıca, böyle bir istatistik, programın gelişimini değerlendirmede kurumlar için yararlı bir araç olacaktır.

* Planlama Süreci: Devam eden planlama süreci, kurumların tercihen sahadaki Emrin aktif destekçileri ile birlikte geçen ayların deneyimleri üzerinde meşveret edip derinlemesine düşündüğü, stratejilerini değerlendirdiği, gerekli değişiklikleri yaptığı, ilerlediği ve bir sonraki aşama için hareket çizgileri ilave ettiği bir süreç olmalıdır. Yüce Adalet Evi’nin tabiriyle, “Bu süreç, ahbapların başarılarını ve güçlüklerini gözden geçirdiği, metotlarını uygun olarak değiştirdiği ve geliştirdiği, öğrendiği ve tereddütsüz bir şekilde ilerlediği bir süreç olmalıdır.” (Yüce Adalet Evi’nin Kıtasal Müşavirler Heyeti Konferansına yazdığı 26 aralık 1995 tarihli mektuptan)

* Aktivite Takvimi: Belirlenen dönem için katılımlarını teşvik etmek amacıyla, Saha Tebliğ Heyetinin, sahadaki inananlara planlarını aktarabilmesi önemlidir. Bunu yapmanın etkili bir mekanizması, bir aktiviteler takvimi hazırlamaktır. Bu tür takvimler ahbaplara sadece kurumların planları konusunda hazır bilgi sunmakla kalmayacak aynı zaman da kendi başarılarını değerlendirmede Heyetin kendisi için değerli bir araç olacaktır.

Bilgi Dağıtımı:

Bilgi dağıtımı, dünyanın çoğu kırsal sahalarında büyük bir güçlüktür. Enstitü kursları, seminerler, konferanslar ve tebliğ kampanyaları konusunda bilginin inananlara zamanında ulaşmasını sağlamanın yolları üzerinde kurumlar arası meşvereti teşvik etmek yararlı olacaktır. Bu tür meşverette, hem geleneksel bilgi iletme vasıtaları, hem de sahada olabilecek daha modern imkanlar dikkate alınmalıdır.

* İdare: İstatistik çalışmasını sürdürmek, haber paylaşımını sağlamak, takvimler planlamak, meşveret seviyelerini geliştirmek ve temel hesap uygulamalarını yürütmek gibi çeşitli planlama becerileri öğrenmeleri için, programın idaresinde yer alanların bir kısmı için özel eğitim gerekebilir.

Bir Saha Büyüme Programının Değerlendirilmesi

Bir Saha Büyüme Programının değerlendirilmesi, enstitü programlarından çıkan eğitilmiş insan kaynaklarının etkinliği ve kalitesi gibi bir takım faktörler ile kurumların idari kapasitesini arttırma, kitap ve finansal kaynakların mevcudiyeti, çeşitli işleri ele almada kurumların olgunluğu ve her sahanın özel imkanları ve şartları gibi diğer çabalara bağlı olacaktır.

Artan Güçlük: Şartlar ne olursa olsun, program ile bağlantılı aktivitelerin zamanla sayıca ve karmaşıklık açısından artacağı ve kurumların daha karmaşık faaliyetleri ele alma kapasitesinin artarak gelişeceği beklenmektedir. Örneğin:

? Büyük ihtimalle birbirini izleyen kursların tek birisiyle başlayacak olan enstitü

programları, sonunda bir yoldan (track) daha fazlasını kapsayacak şekilde

gelişecektir.

? Bireysel inisiyatiften doğan faaliyetler daha girişken ve sistematik hale gelebilir.

? Ayrı olaylar gibi başlayabilecek olan tebliğ kampanyaları zamanla daha

karmaşık ve sürekli hale gelecektir.

İnsan kaynakları sayısında bir artış ve enstitü tarafından verilen kursların çeşitliliğinde çoğalmanın yanı sıra kurumlar tarafından net bir şekilde belirlenen hareket planlarının tatbik edilmesi ile, büyümenin doğal olarak organik bir şekilde meydana geldiği bir ortam tasavvur etmek mümkün olacaktır. Zaman ilerledikçe, programın, sadece kendi toplumlarına hizmet eden değil, aynı zamanda da Emrin diğer sahalarda yerleşmesi için seyahat ve muhaceret edecek olan çok sayıda bağlı inananlar ortaya çıkarması umut edilmektedir.

Büyümenin Güçlükleri (challenges): Bir Saha Büyüme Programının gelişmesi, doğal olarak sahadaki toplumlar gelişip olgunlaştıkça karşılaşılacak ve üstesinden gelinecek güçlükler doğuracaktır. Örneğin; özellikle inananların çoğunun Emirde yeni oldukları ve kurumların belirli bir olgunluk seviyesine erişmediği durumlarda, ahbapların ortak hedefler doğrultusunda uzun süre çalışmaları istendiğinde aralarındaki birliğin sınanabileceği sık sık gözlenmektedir. Kayıtsızlık ve inisiyatif eksikliği, samimiyetsizlik, eleştiri ve Öğretilerin ruhuna aykırı zararlı davranışlar, ortaya çıkabilecek ve büyüme hızını engelleyebilecek sorunlardan bir kaç tanesidir. Buna ilaveten, Emrin görülen büyümesinden kaynaklanan bir karşıtlık derecesi de olabilir. Bu tür sorunları çözmek, kendi içinde, hem seçilmiş hem da atanmış kurumların, liderlik, sorunları çözme ve böylelikle büyüme programının amaçlarını ilerletme kapasitelerini geliştirmeleri için bir fırsat yaratacaktır.

Devamlı Büyümenin Belirtileri

Saha Büyüme Programının merkezinde, hem pratik deneyimden hem de Yazıların ve Yüce Adalet Evi’nin mesajlarının sürekli olarak çalışılmasından doğan devamlı bir öğrenme süreci yatar. Deneyim ile Emrin kılavuzluğunun artan anlayışı arasındaki bu etkileşim, programın başarısına ve devamlılığına yol açacaktır.

Öğrenme Deneyimi: Bir kaç yıl içinde toplumların gözle görülür bir büyüme göstereceği beklenmektedir. Buna ek olarak, sağlamlaşma süreci, eğitilmiş insan kaynaklarının gelişmesi ve belirli kurumların ve yapıların kurulup güçlendirilmesiyle ilerlemiş olacaktır. Bu nedenle, Bahá'í nüfusunun büyümesinin ötesinde, Emrin işini yürütme ve bu büyümenin organik bir şekilde nasıl sürdürüleceğini öğrenme deneyimi ve bilgisinin bir seviyesi elde edilmiş olacaktır.

Kapasite Kazanmak: Saha Büyüme Programının, sahadaki inananların ve kurumların içinden belirli kapasiteler kazanacağı bir iskelet oluşturacağı ümit edilmektedir. Bunlar; inananların geneline nasıl bir bağlılık ruhu aşılanacağı, inisiyatifin nasıl teşvik edilip sürdürüleceği, prensipler doğrultusunda nasıl meşveret edileceği, büyüme vizyonlarının nasıl oluşturulacağı ve nasıl birlikte hareket için ekip ruhu yaratılacağı, sorumlulukların nasıl dağıtılacağı, yeni fikirlere açıklık ve esneklikle nasıl idare edileceği, toplumda birlik ve uyumun nasıl sürdürüleceği ve içinde toplumun gelişip serpileceği bir öğrenme ve beslenme ortamının nasıl teşvik edileceği gibi yetenekler içerecektir.

Fonların Oluşturulması: Zaman geçtikçe ve olgunluk arttıkça toplumların çoğunun, sahadaki kendi aktivitelerini desteklemek için makul bir fon seviyesinin oluşmaya başlayacağı beklenmektedir.

Organik Süreç: Sahadaki kurumlar ve inananlar, hızlı bir büyüme sürecini teşvik etmede ve sürdürmede artan kapasitelerini göstermeye başladığında, Saha Büyüme Programı amacına ulaşmaya başlar. O zaman toplumlar devam eden bir organik büyüme sürecinde ilerleyecek ve dünyanın ruhani fethini ilerletmede dünyadaki kardeş toplumlarının yanında yeni meydan okumalar keşfetmeye ayaklanacaktır.

Çabalar Dizisi: Böyle bir büyüme süreci, doğal olarak, farklı sahalarda farklı zaman uzunlukları veya süreleri gerektirecektir. Üç-beş yıllık sürecek bir takım başlangıç çabalarının önümüzdeki yıllarda başlatılacağı ve bunların kendilerinin, dünyadaki Bahá'í toplumunun, verilen bir sahadaki büyüme sürecinin tamamı konusunda daha çok öğrenmesini sağlayacağı ümit edilmektedir. Dünyanın bir çok bölgesinde, Saha Büyüme Programının amaçlarına ulaşması için bu türde bir çabalar dizisi gerekebilir.

??
??
??
??
1
5

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :