Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme ÜZERİNE YANSIMALAR
Sayı 4, Eylül 2004

Küme Yansıma Toplantılarında Öğrenme ve Planlama (bölüm 2)

Yansıma toplantıları hakkındaki raporların 1. bölümü büyük ölçüde, enerjik bir enstitü sürecinin yerleşmiş olduğu ve dikkatin genellikle bireysel inisiyatifi, yoğun enstitü kampanyalarını, çekirdek aktivitelerin katlanmasını teşvik etmeye ve dışa dönük bir oryantasyonu beslemeye yönelik olduğu kümelerde yapılan toplantılar üzerinde yoğunlaşmıştı.

Halihazırda biraz büyüme deneyimi yaşamış ve en ileri gelişim seviyesine ulaşmış olan kümelerde, yansıma toplantılarının ilgi odağı, büyümeyi yoğunlaştıran yaklaşımların yürütülmesine çevrilmeye başlamıştır. İlgi giderek, alıcı nüfuslara ulaşmak üzere ve böylece de yansıma toplantıları için daha büyük hazırlık ve planlama gerektirerek, kolektif tebliğ aktiviteleri ve projeleri üzerinde merkezlenmektedir. Bireysel inisiyatifi teşvik edip geliştirme çabalarını azaltmadan kümede hareket eden Emrin kurumları, hep daha büyük sayıda yeni inananın tescil etmek üzere kolektif tebliğ programları için meşveret edip kampanyalar düzenlemelidir. Bir sonuç olarak, bu gelişmiş kümelerde enstitü kampanyaları vasıtasıyla ayağa kaldırılıp ortaya çıkan insan kaynakları ordusu, çekirdek aktiviteler kurmak suretiyle deneyim kazanmıştır ve şimdi yoğun büyüme programlarının harekete geçirilmesi için hazırdır.

Aşağıdaki üç rapor, yansıma toplantılarının değişimini ve artan karmaşıklığını göstermektedir. Hindistan’daki Biharsharif’de, yansıma toplantıları inananların kolektif girişimlerinde daha sistematik olmayı öğrenmeleri için bir vasıta olarak hizmet etmektedir. ABD’de, Florida’da Broward County’deki bir yansıma toplantısının raporu, böyle toplantıların artan büyümeye sırayla katkıda bulunabilecek bireysel hareketleri kayda değer şekilde katlamak üzere bir kampanya başlatmak için nasıl kullanılabildiğini göstermektedir. Azerbaycan’daki Baku’den olan son örnek, yansıma toplantılarının, yoğun büyüme programları için hazırlık yapıp onları yürütmek için kurumların planlama sürecinin nasıl parçası haline gelebileceklerini göstermektedir.

Bir Kırsal Kümede Bireysel İnisiyatiften Grup Tebliğine—Biharsharif, Hindistan

Hindistan’ın Bihar eyaletinin Biharsharif kümesindeki ilk yansıma toplantısı, 23 Eylül 2001’de yapıldı. Katılım başlangıçta üç veya dört toplumdan gelen birkaç ahbapla sınırlıydı, oysa bugün, ortalama olarak, yaklaşık on altı toplumdan gelen 100’ün üzerinde inanan, ulaşım yetersizliği ve kötü altyapı gibi büyük engellere rağmen düzenli bir şekilde katılmaktadır. Hargawan köyünde Ağustos 2004’te yapılan en son toplantı, kümenin her yerinden inananların bir araya geldiği bu gibi 17.siydi.

Hargawan, Biharsharif’in bölge merkezi kasabasından altı kilometre ötededir. Ancak, bu yolculuğu yapmak için, yarı patika 23 kilometrelik bir mesafe katedilmek veya 11 kilometre kadar daha kısa fakat iki ırmaktan geçen alternatif yol alınmak zorundadır. Hangi rota seçilirse seçilsin, yaklaşık üç ila on kilometre yaya olarak geçilmelidir. Bu güçlük, bu kırsal kümenin sakinlerinin karşısında duran birçok güçlükten tipik olanıdır. Emir bu bölgede bir kitle tebliği döneminde on yıllar önce kuruldu. Bahá'í aktiviteleri Dört Yıllık Plan’ın sonlarında canlandı ve Beş Yıllık Plan esnasında ivme kazandı. Yansıma toplantıları Emrin bugün tanık olunan sürekli ve hızlı büyümesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Bu yansıma toplantılarının etkisine dair bir rapor aşağıdaki derslere ve deneyimlere dikkati çekmektedir:

Koordinasyon planının kümede tanıtımı [bir Küme Büyüme Heyeti], yansıma toplantıları dahil aktivitelerin, Eyalet Bahá'í Konseyi’nin ya da Muavenet Heyeti üyesinin bir şekilde ahbapların gelecek yansıma toplantısı hakkında bilgilendirilmesinden emin olmak ve katılmaları için yeterince motive edilmelerini sağlamak zorunda oldukları sadece birkaç ay öncesine göre muazzam bir gelişme olan, çok daha sistematik ve daha iyi organize hale gelmesini sağlamıştır. İnananlar şimdi bu toplantıları birbirine bildirmekte ve böylelikle yüksek bir katılım oranını sağlamaktadırlar. İnananların, çok şevk ve ruh doğuran özel münasebetler olmuş bulunan, yansıma toplantılarına yanlarında arayıcıları getirdikleri birçok örnek de vardır. Bu arayıcılar genellikle, Emri kabul etmeye başlayıp hep büyüyen Bahá'í ailesine katılan, çekirdek aktivitelerin aktif katılımcılarıdır.

O şimdi Küme Büyüme Heyeti’nin programdan bir hafta önce program ve diğer ilgili ayrıntılar hakkında meşveret edebilmek için Mahalli Ruhani Mahfil ile ve yansıma toplantısına ev sahipliği yapmayı önermiş yöredeki diğer birkaç inanan ile görüşmesi için bir belirlenmiş uygulamadır. Program, fiziki düzenleme, özel sunumlar vs. hakkındaki kararlar genel olarak bu ortak toplantılarda alınmaktadır.

Küme koordinatörü şunları açıklamıştır: “Bu toplantılar büyük değişimlerin sorumlusu olmuşlardır. Aktiviteler daha sistematik ve daha iyi organize hale gelmiştir… Çok ilginç bir şeyi fark ettik—düzenli ve etkin yansıma toplantıları başlangıçta bireysel inisiyatif seviyesinde sürekli bir artışla sonuçlanmıştı. Ama daha sonra, bu bireysel inisiyatif örnekleri devam ettiği ve gerçekte arttığı halde, yansıma toplantılarına katılımın inananlara onları gruplar halinde daha etkin bir şekilde çalışmaya sevkederek daha büyük bir ‘toplum oryantasyonu [uyumu]’ sağladığını keşfettik. Bu gelişmeler şimdi artan sayıda inananın şevkli ve güvenli katılımını cezbetmekte olan tebliğ aktivitelerinin kalitesine çok katkıda bulunmuştur. Böyle bir toplum ruhu, Mahalli Ruhani Mahfillerin güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır.”

20 yıldan fazla bir zaman önce Emri kabul etmiş olan bir inanan şunları söylemektedir: “Yansıma toplantıları, bize, yapılması gereken şeyin ve onu nasıl yapmamız gerektiğinin farkına varılmasını sağlayarak tüm toplumu heyecanla doldurmuştur. Bu toplantılardaki düzenli etkileşim, çabalarımızın mevcut insan kaynaklarına dayanmasını sağlamaktadır ve bu yaklaşım başarının yolunu açmıştır. En heyecan verici olan şey, meydan okumalarla karşılaştığımız zaman bunların bir sonraki yansıma toplantısında etkin bir şekilde ele alınması ve bizim onları karşılama yollarını her zaman keşfetmemizdir, oysa daha önce, bu meydan okumaların üstesinden gelmek için başkalarına bağımlı olurduk..

Enerjileri Tescilleri Artırmaya Yoğunlaştırma—Broward County, Florida, ABD

ABD, Florida, Broward County’deki bir yansıma toplantısının aşağıdaki raporu, yansıma toplantısının bir kümedeki bireylerin ve kurumların enerjilerini büyümeyi yoğunlaştırmaya odaklamaya hizmet edebileceğini göstermektedir. Bu rapor, gelişmiş kümelerin yapıcı deneyimlerini paylaşmak için hazırlanan, Güney Eyaletleri Bölgesel Bahá'í Konseyi’nin bir haber bülteni olan Büyümeyi Öğrenme’de (cilt 1, sayı 2, Mayıs/Haziran 2004) sunuldu. O, bireylerin ve kurumların Emri etkin biçimde tebliğ etme yeteneklerine güveni artırmış olan bireylerin ve kurumların tasasız ruhunu ve şevkini göstermektedir. Kümede uygulanabilir olduğu görülen aktiviteleri analiz etmek suretiyle, kurumlar, büyüme ve sağlamlaşma işini daha da yoğunlaştırmak üzere yeni bir plan organize edip sunabildiler.

17 Mayıstaki Florida, Broward County yansıma toplantısının başından itibaren ahbapların zamanını etkin kullanmaya dikkatli düşünce ve önem verildiği açıktı. Küme Büyüme Destek Grubu, bir Muavenet Heyeti üyesi ve saha koordinatörü (aynı zamanda grubun bir üyesi) ile yakın işbirliği vasıtasıyla, ahbapların kümenin son başarılarını öğrenmeleri ve Rızvan 2005’e kadar 100 yeni Bahá'í olacak şekilde büyümeyi nasıl başarabileceğine dair bir strateji düşünmeleri için güçlü bir ilgi odağı sağlayan üç saatlik bir gündem şekillendirdiler.

Kümemiz nerede bulunmaktadır ve biz şimdi neredeyiz? Ahbaplar Muavenet Heyeti üyesinin etkileşimli sunumunu dikkatle dinlediler ve katıldılar: Beş Yıllık Plan’ın üç yılında kümenin gelişimi dikkate değerdir. 2001’den 2002’ye kadar yedi tescil vardı. 2002-2003’te 14 tescilimiz oldu. Şimdi, en son yılda, 2003-2004’te, kümenin 46 tescili oldu. Bu, bu kümedeki ahbapların muntazaman artan sayıda yeni inanan tescil etmeyi öğreniyor olduklarını göstermektedir. Aynı zamanda, daha çok ahbabın eğitim alıp yeni tescillere sahip olabilmek için beceriler geliştirmekte olduğunu söylemektedir. Bu gelişim iki bakımdan önemlidir: yeni inananların artması ve çeşitliliği.

Bu güne kadar, küme başarıları, 60 arayıcı bulunan 20 dua toplantısını; 22 arayıcı bulunan 40 çalışma çemberini; 50 arayıcı bulunan 4 karakter geliştirme sınıfını; 40 ila 80 arayıcının bulunduğu birkaç ocakbaşını; ve çekirdek aktivitelerle meşgul olan 200’ün üzerinde arayıcıyı dahil ediyordu. Meydana gelen şey, ahbaplar birbirini izleyen kurslardan geçerken arayıcıları çekirdek aktivitelere davet etmeyi öğrenmekte olduklarıdır. Onlar aynı zamanda hareket çizgilerini bütünlemeyi de öğreniyorlar. Örneğin, karakter gelişimi programlarına katılan çocuk ebeveynleri, çalışma çemberlerine katılmaya başlıyorlar. Bir başka örnek, ocakbaşlarına katılan arayıcılarımızın daha sonra dua toplantılarına davet edildiği zamandır. Bütün bunlar 46 yeni inanan olmasına katkıda bulunmuştur.

MHÜ: Bu kümenin yoğun bir büyüme programına hazır olduğunu düşünüyor musunuz?

Ahbaplar: EVET!
MHÜ: Hazır olduğunuzu nasıl biliyorsunuz?
Ahbaplar: Altı elverişli şartı sağladık!

MHÜ: İvme Kazandırma dokümanına bakalım: “Ahbaplar tarafından sıkça sorulan bir soru, kümelerinin bir yoğun büyüme programına hazır olacağı zamanı nasıl bilecekleri yönündedir. Göz ardı edilemeyecek bir gösterge, büyümenin kendisidir…” Bu yıl 46 tescilimiz var, bu yüzden ilk göstergeye sahibiz. Eğer kabul ederseniz, elinizi kaldırın ve “EVET” diye bağırın.

Ahbaplar: EVET!
MHÜ: Enerjik bir enstitü süreciniz var mı?
Ahbaplar: EVET!
MHÜ: Çekirdek aktiviteleri katlıyor musunuz?
Ahbaplar: EVET!

MHÜ: Arayıcıları bir aktiviteden diğerine dahil etmeyi öğreniyor musunuz?

Ahbaplar: EVET!
MHÜ: Başarılı dışa açılma programlarınız var mı?
Ahbaplar: EVET!
MHÜ: Öğrenmenizi artırmaya bağlı mısınız?
Ahbaplar: EVET!

MHÜ: Sayıyı iki katına, 100’e çıkarmaya hazır mısınız? Ayağa kalkın ve “Allah-u Ebha” diye bağırın.

Ahbaplar: Allah-u Ebha!!

MHÜ: Bu yıl 46’dan 100 tescile çıkmak için kılavuzluğa bakmamız gerekiyor. İvme Kazandırma dokümanında, “Yoğun bir büyüme programı, sadece –yoğunluk- sistematik büyümeye katkı sağlayan bir aktivite yoğunluğunu belirtir” diye söylemektedir. Hangi aktivitenin Broward’da en çok arayıcıyı getirdiğini düşünüyorsunuz?

Ahbaplar: Çalışma çemberleri.

MHÜ: Evet, çalışma çemberleriydi. Önce teması kurduk. Kimlerle temas kurduk?

Ahbaplar: Arkadaşlar, komşular, iş arkadaşları, akrabalar.

MHÜ: Ondan sonra hangisi? İkinci adım nedir? Onları dualara, ocakbaşlarına ve daha sonra çalışma çemberlerine davet etmekteyiz. Üçüncü adım hangisi?

Ahbaplar: Onları Bahá'í olmaya davet etme.

MHÜ: Arayıcılar çalışma çemberi sürecindeyken onları davet ettiğimiz zaman bir yerde yüzde 70 ila 80 arasında tescilimiz var. Broward’ın yoğun büyüme programı için, sadece o süreci yoğunlaştıracağız.

Ondan sonra ne yapacağız?

MHÜ: Geçen yıl, her üç dört ayda ortalama 11-12 tescil sayımız vardı. Bu yıl, çalışma çemberlerindeki 40-50 arayıcı ile her üç dört ayda 24-25 tescil istiyoruz. Bu demektir ki, biz çekirdek aktivitelere davet etmek üzere 400 tanıdığa sahip olmayı isteyeceğiz. Böylece, 100 ahbabın her birinin dört tanıdığı olursa bunda iyi bir başlangıç yapacağız.

Ahbaplar daha sonra küçük gruplara ayrıldılar ve arayıcılarının kimler olduğunu ve onlara nasıl ulaşabileceklerini belirleme yolları üzerinde meşveret ettiler.

Hangi öğeler bu yansıma toplantısını başarılı kılmıştır?

Muavenet Heyeti üyesi ve saha koordinatörü ile işbirliği içinde Küme Büyüme Destek Ekibi tarafından iyi planlandı ve organize edildi?

Toplantıdaki ortam ahbapların öğrenmesi için dikkatli bir şekilde planlandı?

Toplantıdaki ahbaplar hareket halinde oldukları duygusuna sahiptiler, örn: Nerede bulunmaktaydılar? Şimdi neredeler? Ondan sonra ne yapacaklar?

Kılavuzluğa dayalı meşveret ahbapların sorunlara cevaplar bulmasına yardım etti.

Ahbaplar gelecek birkaç ay için bir hareket planı üstlendiler.

Sanat, aşırıya kaçmadan, ortamı yüceltici ve ruhani tutmak için yerinde şarkılar ve şiir okumalarıyla etkin bir şekilde dahil edildi.

Yoğun Bir Büyüme Programı İçin Planlama—Baku, Azerbaycan

Sistematik bir tebliğ projesi başlatmak için Azerbaycan’daki Baku kümesinde üç toplantılık bir seri düzenlendi. Tek bir Mahalli Ruhani Mahfil bu kırsal kümenin işlerini yönetmektedir.

Mahalli Ruhani Mahfil ve Baku’ye hizmet veren Muavenet Heyeti üyeleri ile görüşme. Kurumlar, mevcut insan kaynakları seviyesini göz önüne alarak ne kadar çok bireyin çalışma çemberlerine, çocuk sınıflarına ve yeni gençlik gruplarına girebileceğini belirlemeye çalışarak elde edilebilir insan kaynaklarının ve aktivitelerin mevcut seviyesinin ayrıntılarını analiz ettiler. Aynı zamanda, Emri doğrudan tebliğ edip insanları ya Emre katılmaya ya da enstitü kurslarına kaydolmaya davet etme fikriyle iki haftalık bir süre için bir tebliğ projesinin başlatılması görüşüldü. Şu sonuçlara varıldı:

Mahalli Mahfil, yaklaşık elli kişinin Emre veya Ruhi Enstitüsü’nün 1. Kitábı için olan bir çalışma çemberine katılacağı beklentisiyle, yaklaşık beş yüz kişiye ulaşmayı amaçlayan iki hafta uzunluğunda bir tebliğ projesi için elli civarında inananı harekete geçirebileceğine karar verdi. Ayrıca, Emri bu kadar çok kişiye tebliğ etmenin yaklaşık seksen çocuğu çocuk sınıflarına ve yeni gençlik gruplarına getireceği de bekleniyordu. Ek olarak, yaklaşık elli kişi, ev ziyaretleri yapan inanan gruplarıyla yürütülebilecek daha fazla takibe ihtiyaç duyacaktı.

Mahalli Mahfil, bu tebliğ projesini gelecek yansıma toplantısında duyurmaya, tebliğ ekipleri oluşturmaya ve projeyi toplantının hemen ardından başlatmaya karar verdi.

Mahalli Mahfil tebliğ projesini koordine etmek için bir görev gücü oluşturdu ve projenin bitiminde görev gücünü bir yerel tebliğ heyeti gibi daha kalıcı bir yapıya dönüştürme istekliliğini düşünecekti.

Milli Enstitü Yönetim Kurulu ve Baku koordinatörleri ile görüşme. Bu toplantı, Enstitü Yönetim Kurulu ve onun koordinatörlerinin işleyişini yakında başlatılacak yoğun büyüme programının ışığında birlikte incelemek için bir fırsat sağladı. Enstitü zaten Baku kümesinde çok övgüye değer çalışma yapıyordu; Haziran başında, 19 çalışma çemberi, 10 çocuk sınıfı ve 4 yeni genç grubu olmuştu.

Görüşme, üç eğitim çizgisinin – çalışma çemberleri, çocuk sınıfları ve yeni gençlik aktiviteleri – her birine adanan üç insan kaynağı grubu fikri üzerine odaklandı; böylece inananlar kursları tamamladıklarında kapasitelerini üç çizgiden birinde geliştirmeyi önerebileceklerdi. Bu şekilde, her küme koordinatörü, her zaman çağıracak “daimi bir orduya” sahip olacaktı ve Baku’da yoğun büyüme programının başlatılmasının bir sonucu olarak hiç kuşkusuz ortaya çıkacak olan ihtiyaçlara hızlı bir şekilde karşılık verebilecekti.

Üç enstitü küme koordinatörü birçok inananla temas kurdu ve onların kendi mevcut insan kaynakları listelerini derledi. Tebliğ projesi evresi tamamlanınca enstitü eğitim ve öğretim aktivitelerine katılma istekliliklerini ifade edenlerin eğitimi için gerek duyulan kaynakları hızlı bir şekilde temin edecekti.

Baku küme yansıma toplantısı. Bu toplantıda yaklaşık altmış ahbap vardı. Mahalli Mahfil ve Muavenet Heyeti üyeleri Baku’de bir yoğun büyüme programı başlatma fikrini sundular. Dört alıcı grup belirlendi ve ahbapların bu gruplar arasında tebliğ yapacak olan ekiplerden birine katılmaları istendi.

Kırk sekiz birey şevkli bir şekilde ekipler katıldı. Bu ahbapların çoğunluğu enstitünün daha üst kitaplarını çalışmakta olsalar da, sadece bir veya iki kitaptan geçmiş olanlar ve arıca enstitü sürecine katılmayan birkaç kişi de vardı.

Yedi tebliğ ekibi kuruldu ve her ekipteki bir kişi grup lideri olarak seçildi. Her ekibin kendi planını ve yaklaşımını görüşmeye başlayabilmesi için toplantı hemen küçük gruplara ayrıldı.

Eğitim enstitüsü, ekip üyelerinin tebliğ yaklaşımlarına incelik kazandırabilmesi için bir Ruhi 6 tazeleme kursunu duyurdu. Toplantının sonuna kadar, tebliğ sahasına inme şevk ve istekliliği büyüktü.

Müşavirler kurumu için Uluslararası Tebliğ Merkezi’nin himayesinde hazırlanmıştır. Örnek olarak verilen raporlardan alıntılar dilbilgisi, açıklık veya uzunluk için düzenlenebilir. Bu yayının tümü ya da bir kısmı Uluslararası Tebliğ Merkezi’nden önceden özel izin almadan çoğaltılabilir veya Bahá'í toplumu içinde dağıtılabilir.

??
??
??
??
Sayfa 5

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :