Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansımalar
Sayı 1, Mayıs 2004

Ev Ziyaretleri Vasıtasıyla Toplu Giriş Sürecini İlerletme

Ev ziyaretlerinin farklı ortamlarda ve küme gelişiminin farklı seviyelerinde hem büyümeyi hem de sağlamlaşmayı desteklemede etkili bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Başlangıçta ev ziyaretleri fikri, enstitü sürecini önceki yıllarda büyük çapta büyümenin meydana gelmiş olduğu kümelerde yerleştirme aracı olarak Yüce Adalet Evi tarafından önerilmişti. Bu sahalarda, zaman geçtikçe Bahá'í aktiviteleriyle meşgul olmayı bırakmış olan inanan grupları vardı. Ev ziyaretleri, “anlamlı konuşmalara katılmaya istekli”, potansiyel olarak karşılık veren ahbaplarla temas kurmak ve yavaş yavaş enstitü kursları fikrini tanıtmak için bir yol oldu. Eski inananlarla temas kurulamayan durumlarda bile Emri onların aile üyelerine, arkadaşlarına veya komşularına tebliğ etme fırsatları yaratıldı. Ev ziyaretleri yaklaşımı, benzer bir kitle tebliği geçmişine sahip olmayan kümelerde de başarılı olmuştur. Burada, bir süre için Bahá'í aktivitelerine katılmamış olan inananlara yapılan ziyaretler, onların imanlarını yenide tutuşturma ve onları çalışma çemberlerine çekme ile sonuçlandı.

Büyüme ve sağlamlaşmayı desteklemeyebilmek için ev ziyaretleri yürütmek çok geçmeden Ruhi Enstitüsü’nün 2. Kitábı ile ilişkili hale geldi. Bu kurs, öğrencileri, diğer Bahailere sunuşlar yapmak suretiyle bu beceriyi uygulamaya çağırarak.derinleşme konularını sunmaya hazırlamaktadır. Ev ziyaretleri kampanyaları, bu kursu tamamlayanları derinleşme ve tebliğ aktiviteleri üstlenmeye ve tanıdıkları üç çekirdek aktiviteye katılmaya davet etmeye teşvik ederek onlardan yararlanmıştır. Örneğin, Myanmar’daki Daidanaw köyünde dört günlük bir kampanyada ziyaret eden mübelliğler, başlangıçta, “sanki göz teması olmadan, duraklamadan, neredeyse soluk almadan bir kayıt makinesiymiş gibi” hareket ederek çok sıkıcı oldular. Dinleyiciyle hemen hiç etkileşim yoktu ve konferans verme eğilimindeydiler. Uygulama ve deneyim ile mübelliğler, temas kurulan 88 kişi ile iyi ilişkiler kurmayı başararak daha rahat, daha yetenekli ve emin hale geldiler. Onların çabaları çekirdek aktivitelere yeni katılımcılar ve üç yeni tescil ile sonuçlandı. Türkiye’de Hatay 1 kümesinde ev ziyaretleri yapan Ruhi 4 katılımcıları, aldıkları eğitimlerinden Hz. Báb ve Hz. Bahaullah’ın yaşamlarından hikayeleri paylaşmak için yaralanabildiler. İstanbul’da ise kısa fakat etkili bir kampanya sonrasında beş çalışma çemberi kuruldu. Hindistan’daki Kharagpur kümesinde Satrapur Mahalli Ruhani Mahfili Oruç ayı boyunca ev ziyaretleri üstlenecek bir ekip kurdu. Dört köyde 32 aileyi ziyaret edip onları bir birlik ziyafetine davet ettiler ve bu ziyafet çoğu ileriki çekirdek aktivitelere katılma sözü veren 70 Bahaiyi ve 26 Bahá'í dostunu çekti.

Ev ziyaretleri için kampanyalar, ister enstitü sürecini yerleştirmeye, ister çekirdek aktiviteleri katlamaya, isterde de yoğun büyüme programlarını desteklemeye yardım etmek üzere bir kümenin gelişimi seviyesine uyarlanabilir. Aşağıda dahil edilen birkaç durum (vaka) incelemesi, ev ziyaretlerinin geniş bir aralıkta değişen şartlardaki etkinliğine katkıda bulunan çeşitli faktörleri örneklemektedir. Her durumda, hazırlık yapma çok değerlidir ve deneyimden sonra tefekkür de performansı geliştirmeyi öğrenmek için kritiktir. Bütün örneklerde cesaret ve hikmetin başarı için gerekli bileşenler olduğu görülmektedir.

Ruhi 2’yi çalışırken Uygulama Yapmanın Önemi: İngiltere

İngiltere’den bir kolaylaştırıcı, Ruhi 2’yi çalışmanın bir parçası olarak öğrenilen, ev ziyaretleri vasıtasıyla derinleşme konularının sunulması ile ilgili uygulama yapmanın yararlarını etkileyici bir biçimde açıklamıştı.

Ruhi Enstitüsü [materyallerini] [kullanan] kurslarla olan yolculuğumuza çıktığımızda, çoğumuz bu kursların uygulamayla ilgili yönlerini bilmiyorduk. Aslında birçok kişi belki de, Avrupalı olarak ve gezegenin başka kısımlarındaki insanlardan bir bakıma farklı oldukları kanısıyla bu öğelerin ‘bizim için olmadığını’ düşünüyordu. Belki onlar ‘kültürel olarak uygunsuzdu’ veya ‘bize göre değillerdi’.

Ne kadar yanılmışız! Deneyimle uygulama öğelerinin eğitim enstitüsü kurslarının hayati bir parçası olduklarını öğrendik. Eğer uygulama yapılmamışsa kursların tamamlandığı düşünülemez…

Bu basit uygulamalarla Emri tebliğ etmeyi ve toplum yaşamını beslemeyi öğreniyoruz. Tanıdıklarımızı veya yeni inananları ziyaret edip ruhani konular hakkında konuşmayla meşgul olduğumuz zaman, daha sıkı bir dostluk bağı oluştururuz. Ev sahiplerinin evde oldukları bir ortamda Tanrı Sözünü paylaşabiliriz. Onlar başka koşullarda soramadıklarını düşünebilecekleri soruları sorabilirler. Aileleri de katılabilir ve genellikle de katılırlar…

…Emri birlikte öğrenmenin aile üyeleri için harika bir şey olduğu muhakkaktır. Eğer, Allah’ın inayetiyle, bir ailenin üyeleri Emri kabul ederlerse, birbirlerini kuvvetlendirip destekleyebilirler.

İlk kez bir ev ziyaret yapmak her zaman kolay değildir. Bazen enstitü kursu katılımcıları yeni inanalar veya arayıcılar ile karşılaşmada güven eksikliği duyarlar. Kolaylaştırıcıların, çalışma çemberinin katılımcılarının hareket sahasına adım atmasına yardım etmek için yaratıcı yollar bulması gerekir. Bir kolaylaştırıcı şöyle yazmıştı:

Oldukça küçük bir Ruhi 2 çemberinde grubun hepsi yeni inananlardı ve ziyaretler yapma konusunda biraz gergindiler. Onları bir süre teşvik ettikten sonra, biraz daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğumu anladım, bu yüzden ilk ziyaret için bazı insanları evime davet edebileceğimi ve onların daha fazla desteğe sahip olacakları bir grup ortamında kendi konularından birisini paylaşabileceklerini önerdim.

Bu gerçekten güzel bir şey olarak gelişti, çünkü ortaya çıkan şey Hz. Bahaullah’ın yaşamı hakkında kısa ve yazılı bir dramlaştırmaydı. Dekor güzel bir şekilde hazırlandı ve evimize Hz. Bahaullah’ın Bağdat’taki günlerini anımsatan büyülü bir atmosfer sağladı. Hz. Bahaullah’ın hikayesi bir grup Bahá'í ve arayıcı ile paylaşıldı.

O akşamki fırsatı değerlendirerek bu arkadaşlardan bazılarıyla gelecek hafta onların evlerinde ‘Ahit’ konusunu paylaşmak için ziyaretler ayarladık.

Londra’dan bir kolaylaştırıcı şunları gözlemlemişti:

Deneyimime göre, Ruhi 2 gerçekten bize nasıl kolay sunumlar yapıp Hz. Bahaullah’ın öğretilerinde başkalarını (ve kendimizi, süreçte) derinleştirmeyi öğretmektedir. Bunu artık toplumumuzun etkili ve güzel konuşan üyelerine bırakmamız gerekmiyor. Biz kendimiz için etkili ve güzel konuşma yeteneğini kazanmaya çağrılıyoruz: ve mutlak ihtiyaç duyduğumuz her şey onun gerçekten ne kadar zenginleştirici olduğunu yaşayabilmek için incy-wincy bir “çiy damlasıdır”. Ama işin sırrı materyali başkalarıyla paylaşmada yatmaktadır. Eğer yapmazsanız – Ruhi 2’yi ilgisiz ve önemsiz bulmaya meyledeceksiniz – “Ey Tanrı yolunun yolcusu! Tanrı inayeti denizinden payını al ve o denizin derinliklerinde saklı olan şeylerden kendini mahrum etme. Onun hazinelerinden pay alanlardan ol.” - hazineyi almak için payınızı paylaşmalısınız!

Eski bir inanan ev ziyaretlerinin yeni Bahailerin derinleşmesinde nasıl önemli bir rol oynayabileceğinden söz etmişti:

Bize bir yıl önce tescil olan bir inananla görüşeceğimiz söylendi. Biz bu inananın emir hakkında derin bir bilgisi olduğunu da duyduk. Böylece fazla herhangi yeni bir şey öğretme umudu olmadan Emri sunmayı öğrenmek uğruna uygulamayı yerine getirmek niyetiyle gittik..… Harika bir zaman geçirdim. İnanan Emrin tarihini az biliyordu, fakat tüm pasajları ezberden okuyabiliyordu! Bu yüzden ziyaretimiz gerçekte sadece o inanan için o anda ihtiyaç duyulan şeydi. Bu bana, sistematik bir şekilde olmaktan ziyade yol boyunca keşfettiğim o kadar çok şey olduğunu düşündüğüm bir inanan olarak başlangıcım hakkında bir çok şey hatırlattı. Bizim yeni inananları sistematik bir şekilde derinleştirmek için eğitilmekte olduğumuzu anlamak benim için büyük bir rahatlama!

Bundan sonra evde ziyaret edilen bir Bahá'í dostunun bakış açısı var. Bunu yazan kişi Emri incelemekteydi ve aslında Ruhi 1’i de tamamlamıştı. Ruhi 2 almakta olan iki genç tarafından ziyaret edilmişti.

Bana bir derste temel Bahá'í inançlarını ve tarihini, pek çok son derece ilginç, ayrıntılı, inandırıcı, net açıklamalar sundular. Bundan ve arkadaşlıktan çok hoşlandım ve onların bilgilerinden yararlandım…

Sonraki birkaç gün boyunca benim daimi hatıram Bahailerin ruhlarının güzelliği ile ilgiliydi…hepinize teşekkürlerimle.”

Bu arayıcı ziyaretten bir hafta sonra Hz. Bahaullah’a iman etti.

Ev Ziyareti Kampanyalarını Öğrenme: Moğolistan

Moğolistan’daki ahbaplar kolaylaştırıcıların becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak başlangıçta ev ziyaretleri üstlenmeye başladılar. Aktif olarak kolaylaştırıcılıkla meşgul olan yaklaşık yirmi kişi için Ruhi 1 ve 2’nin bir haftalık bir incelemesi yapıldı. Onların nasıl ilerlediklerine dair bir rapor aşağıdadır.

Ruhi 1’in incelenmesini tamamladıktan sonra katılımcılar 10 ekibe ayrıldı ve eski ve yeni Bahailerden oluşan 40’ın üzerinde aileyi ve de çoğu Wade Enstitü binası civarındaki, Ulanbator’un iki bölgesinde bazı Bahá'í dostu aileleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerde ruhani konular hakkında dostça sohbetlerle meşgul oldular ve dua okumayı önerdiler. Dualardan sonra, insanın evinde dua toplantısı yapmasının önemi hakkındaki alıntılar aile ile birlikte çalışıldı. Alıntılar üzerinde konuşma bazı ailelerin evlerinde düzenli dua toplantıları yapmayı taahhüt etmesine yol açtı. Aile üyeleri çalışma çemberlerine katılmaya da davet edildi [ve] sonuç olarak bu ailelerin evlerinde birkaç çalışma çemberi ve de birkaç çocuk sınıfı başlatıldı. Bu herkes için aydınlatıcı bir deneyimdi; çünkü biz, eğer evlerinde iyi karşılanabiliyorsak, gerek aktif gerekse de az aktif olan inananların evlerini ziyaret etmek suretiyle çekirdek aktiviteleri katlamanın o kadar zor olmadığı gördük. Önceden biz insanları evlerimize veya Bahá'í merkezlerine getirmeye çalışıyorken, şimdi gördük ki insanların evlerinde aktivite başlatmak çok daha etkilidir. Odak noktamız önceden bireysel değişim üzerineydi ve bir kişi aktif bir inanan olduğunda hep aktif kalacağını ve bunun onun çevresindeki insanları da değiştireceğini sanıyorduk, fakat çoğu kez, aktif bir kişinin bir süre sonra çeşitli hayat koşullarından dolayı hareketsiz hale gelebileceğini anladık. Evleri ziyaret etme yaklaşımı ev sahiplerinde değişime yol açmaktadır…

…Ziyaret etmeyi hedeflediğimiz yaklaşık 80 ailenin yarısından daha azının yerleri tespit edilebildi. İlk deneyimi olumlu kılmak için düzenleyiciler, hem temas kurulamayan eski … [hem de] yeni Bahailerin ve de bazı aktif Bahailerin adreslerini karıştırdılar. Aktif olduğu düşünülen bir Bahá'í evini ziyaret etmenin bile, bu ailelerin birçoğu evlerinde düzenli dua toplantıları yapmadığı ve Ziyafetlerde ve yansıma toplantılarında yükseltilen çağrılara o kadar istekli karşılık vermeyecekleri için yararlı olduğunu da anladık.

Böylece Ruhi 1 ve 2’nin ardından iki günlük bir kampanyanın sonucu olarak 42 dua toplantısı yapıldı, 8 düzenli dua toplantısı başlatıldı, 14 çalışma çemberi ve 6 çocuk sınıfı [oluşturuldu].

Fakat bu ilk başarıdan sonra Moğolistan’daki bu toplumda ahbaplar, başarılmış olan şeyleri sürdürmenin zor olduğunu anladılar.

İnsanların evlerinde büyük sayıda düzenli dua toplantısı, çalışma çemberi ve çocuk sınıfı başlatmanın oldukça kolay olduğunu … anladık. Ancak, aktivite düzenli ve devamlı hale gelinceye dek aileye sürekli olarak gelecek kadar istekli ve sorumlu olacak kendini adamış insan kaynakları bulmak çok daha zor[dur]. Gençlik hareketi başlatıldığı zaman, belki dinç ve öğrenmeye ve bireysel ve grup olarak birlikte sürekli çalışmaya açık olan daha gençleri hedeflemenin insan kaynaklarının eksikliği ile ilgili güçlüğümüze cevap olabileceğini anladık.

Böylece, bu deneyim sonrasında, gençlerin ev ziyaretleri yürütmesi sağlandı. Hareket üzerinde tefekkürden yeni anlayışlar ortaya çıkmaya devam etti.

Başlangıçta yürütülen enstitü kampanyası dahilinde toplam 46 genç, dua toplantılarına rehberlik etmek, derinleşme konularını paylaşmak, çalışma çemberleri ve çocuk sınıfları başlatmak üzere temas kurulamayan eski ve yeni inananların evlerini ziyaret etmek için aradaki iki günlük kampanyalarla birleşik Ruhi 1-3 kurslarına katıldı. Enstitünün özellikle 15-22 yaş gençler için ilk kez bir kurs organize etmesine rağmen deneyim çok olumluydu… Ulanbator’da ilk gün gençler 13 çifte ayrıldı; çiftlerin her birinde, sürekliliği ağlamak bir genç Ulanbator’dan seçilmişti. İlk gün bazıları aktif ve bazıları hareketsiz aileler … olan Bahá'í ailelerle [karışık] ve de birkaç Bahá'í dostu aile ile başladılar; deneyim çok olumluydu. Ertesi gün yeni ailelerle başladıkları için güçlüklerle dolu oldu. Öğrendiğimiz bir şey, bu ziyaret için düzenlenmenin başta iyi bir şekilde yapılması gerektiğiydi ve koordinasyonda bazı aksamalarımız oldu. Aynı zamanda, gençlerin çoğu Emre hizmette oldukça yeni olduklarından başlangıçta onların deneyimli bir mübelliğ ile beraber gitmelerinin ve kendi başlarına bırakılmamaları gerektiğinin çok önemli olduğunu da anladık. Aksi takdirde onların ilk deneyimleri olumsuz olabilir ve eğer [onlara] destek verecek kimse yoksa cesaretleri kırılmış hale gelebilirler.

Ev ziyaretleri şimdi Moğolistan’da Emrin işinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ocak’tan beri Ulanbator’da ve Khovsgol’daki Murun Kümesinde birçok enstitü ve tebliğ kampanyasıyla birlikte yoğun bir aktivite dönemi geçirdik. Murun kümesindeki kampanya süresince kırk beş kişinin Hz. Bahaullah’a iman ettiğini rapor edebilmekten dolayı çok mutluyuz. Otuz iki çalışma çemberi bitmiş durumda… On sekiz grup seksen yedi aileyi ziyaret etti. 47 düzenli dua toplantısı ve 28 düzenli çocuk sınıfı var…

Ulanbator kümesindeki kampanyanın bir soncu olarak şimdi 24 düzenli dua toplantısı kişi evlerinde yapılıyor ve 15 düzenli çocuk sınıfı var; 11 grup hareketsiz Bahaileri ziyaret ediyor ve onların aileleri ile birlikte dua toplantısı düzenliyorlar. Şimdiye kadar 24 aile bu gruplar tarafından ziyaret edildi. Halen Ulanbator’da yürütülen 14 çalışma çemberi var ve şimdi 4 yeni genç sınıfı var.

Ev Ziyaretleri Üstlenildiği Zaman Sistematik Olmanın Önemi: Kazakistan

Kazakistan’ın Alma-Ata kümesi, ilgili toplumu—Emrin bazı yönlerine ilgi göstermiş kişiler genişletebilmek için sistematik bir biçimde ev ziyaretlerinden yararlanan ilk kümelerden birisi oldu. 2003 yılı boyunca bu cüretli küme altı aylık bir dönem içinde 500 bireye ulaşma hedefini benimsedi. Bunu başarmak için küme ahbapları ev ziyaretleriyle 150 bireye ulaşma ön hedefini belirlediler. Bu ilk ev ziyareti kampanyasından öğrenmeyi ve büyüme için yeni fırsatlar elde etmeyi umuyorlardı.

Kampanya katılımcıları hazırlayarak başladı. İki gün boyunca Ruhi 2’nin 3. ünitesine ve Ruhi 6’nın 3. ünitesine odaklanan bir tazeleme kursu yapıldı. Katılımcılar ziyaret ediyor olacakları kişilerle nasıl etkileşeceklerini keşfetmek için tiyatro sanatından yararlandılar. Bu sadece onların karşılaşabilecekleri güçlüklerin bazılarını düşünmelerine yardım etmedi, aynı zamanda ziyaretler için şevk meydana getirdi. Katılımcılar ziyaretler için yanlarında götürmeleri gereken Kitába da karar verdiler.

Yirmi bir inanan, az aktif olan 47 Bahai, Emre ilgi göstermiş veya yeni temaslar olan 44 kişi ve 10 yeni genç veya çocuk dahil 101 kişiyle temas kurarak sonraki birkaç hafta boyunca bir ya da daha fazla ziyaret yaptı. Katılımcılar, kampanya boyunca tefekkür etmek, hazırlanmak ve meşveret etmek için her hafta toplandılar; bu toplantılar öğrenme süreci hayati olduklarını gösterdiler. Ziyaretler oldukça değişti.Yirmi iki kişi Ruhi 2’de taslağı çizilenlere benzer bir derinleşme konusu sundu.Emir Ruhi 6’da taslağı çizilen şekilde beş kişiye sunuldu.Yirmi üç kişi sıcak bir şekilde ziyaretçi kabul etti ve dualara katıldı, ancak onlara Emir hakkında başka bir bilgi verilmedi.

Ziyaretlerin on sekiz tanesi bir sosyal ziyaretten ileriye geçmedi.On dört kişi kısa bir sohbetten sonra Bahá'í Kitábı aldı.Altı kişi, hiç ilgi belirtisi göstermeyerek, ziyaretçi kabul etmeye isteksizdi.

Az aktif inananların beşi kendilerini Bahá'í saymadıklarını belirttiler. Ziyaretlerin somut sonuçları şunları dahil ediyordu:

Toplam dokuz katılımcı bulunan üç düzenli dua toplantısı Bir genç ve yeni genç sınıfı Yedi yeni temas kurulan kişiyi ve eskiden fazla aktif olmayan bir inananı dahil eden ve kurs boyunca bunlardan üçünün Bahá'í olduğu beş Ruhi 1 çalışma çemberi Eskiden fazla aktif olmayan 4 Bahaiyi dahil eden iki Ruhi 2 çalışma çemberi.

On Dokuz Gün Ziyafeti ve Kutsal Gün kutlama ve anmaları dahil diğer aktivitelere katılmaya başlayan yedi birey Ziyaretler üzerinde tefekkür ederken, katılımcılar, sunumları gerçek olarak yapmayı kitapları çalışıyorlarken düşünmüş olduklarından çok daha zor bulduklarını ifade ettiler; fakat ziyaretler bunu yapmayı öğrenmenin önemini pekiştirdi. Aynı zamanda yeni inananları ve arayıcıları kendi başlarına bırakmaktansa dostluk bağlarını güçlendirmek için onları evlerinde ziyaret etmenin önemini kavradılar. Ayrıca, bazı inananların, ziyaretleri kendi başlarına üstlenmeden önce tedricen güven kazanıncaya kadar onlara eşlik edecek daha deneyimli bir kişiye ihtiyaç duydukları öğrenildi. Katılımcılar, genellikle mesafe, iş programları ve benzerleri gibi uygulama sebeplerinden dolayı takip ziyaretlerinin genellikle ilk ziyaretten daha zor olduğundan söz ettiler. Açık bir biçimde, ancak toplumdaki birçok kişi kampanyalara katıldığı zaman ev ziyaretleri vasıtasıyla büyük sayıda insana ulaşılabildi.

Müşavirler kurumu için Uluslararası Tebliğ Merkezi’nin himayesinde hazırlanmıştır. Bu yayının tümü ya da bir kısmı Uluslararası Tebliğ Merkezi’nden önceden özel izin almadan çoğaltılabilir veya Bahá'í toplumu içinde dağıtılabilir.

??
??
??
??
Page 5

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :