Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Çocuklarin Ruhani Egitimi
ÇOCUKLARIN VE YENİ GENÇLERİN RUHANİ EĞİTİMİ
ÇOCUKLAR İÇİN BAHAİ SINIFLARI
Uluslararası Tebliğ Merkezi
Tarafından hazırlanan bir dokuman
Temmuz 2000

Yüce Adalet Evi, Bahá'í dünyasına 12 Aylık Plan’ın başlamasıyla birlikte çocukların ve yeni gençlerin eğitimine özel önem verilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuştu. Bu grup, bugünkü dünya nüfusunun önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır ve nüfus bilimi çalışmaları bu yüzdenin önümüzdeki on yıllarda artacağını göstermektedir. Bu dokumanın amacı, her yönüyle önemli olan Bahá'í çocuk sınıflarını (Ahlak Dersleri) sistematikleştirme konusunda Bahá'í toplumlarında meşvereti teşvik etmekte ve öneriler sunmaktadır.

GENEL BAKIŞ

Çocukların ve yeni gençlerin ruhani eğitimi, ebeveynlerin, toplumun ve Bahá'í kurumlarının ortak bir sorumluluğudur. Çok yüzeylidir ve bir bakıma kültür değişikliklerine duyarlı olmalıdır. Bir ruhani eğitim programı sunmak, her topluma aşamalı olarak karşılaması gereken bir takım güçlükler verir. Ebeveynler ve kurumlar tarafından desteklenen düzenli çocuk sınıfları (ahlak dersleri), böyle bir programın temel bir yanıdır ve Bahá'í toplumlarının sağlamlaşması için gereklidir. Çocukların 5 yaşından başlayarak bir seri takip eden 12 yıllık bir Bahá'í eğitim programına haftalık düzenli derslere katıldıkları Iran’daki Bahá'í toplumunun tarihi, çocukların ruhani eğitimine verilen istemli çabaların değerine önemli bir tanıktır.

Çocuk sınıfları oluşturmak, Emrin sürdürülebilir geniş çaplı büyümesi için yapılan herhangi bir planın ayrılmaz bir parçasını da teşkil eder. Yüce Adalet Evi, 26 Kasım 1999 tarihli Bahá'í dünyasına göndermiş olduğu mesajında şöyle buyurmaktadır:

Bir nesilde kazanılan zaferlerin zaman geçtikçe kaybedilmemesi için, toplu giriş sürecini ilerletme stratejileri, çocukları ve yeni gençliği görmezlikten gelemez (ihmal edemez). O halde, tebliğ işini sistemleştirme sürecinin bu noktasında, toplum vizyonunun, genç üyelerini tamamen kucaklamasını sağlamak için kesin adımların atılması zaruridir. Hem ebeveynlerin hem de kurumların yükümlülüğü altında olan çocukların eğitimi, toplum gelişimi sürecine tamamen entegre olması için, özel önem gerektirir. Bu aktivite, bu on iki ay boyunca yeni yoğunluk seviyelerine ulaştırılmalı ve sonra da hemen akebindeki yıllarda daha da artırılmalıdır. Dünyadaki enstitülerin çoğunun programlarının çocuk sınıfı eğitimi için hazırlıklı olması, bir güç unsurunu temsil eder. Ruhani Mahfillerin ve Muavenet Heyeti üyelerinin, bu yeni eğitilmiş insan kaynaklarını, çocukların ve yeni gençliğin ruhani gereksinimlerini karşılamak üzere harekete geçirmeleri gerekecektir.

Bahá'í toplumlarının çoğunluğu tedricen, diğerlerinden farklı bir Bahá'í hayatının çeşitli birimlerini yaratmakta ve sağlamlaştırmaktadır. Bu toplumların çoğu, şu veya bu şekilde, çocukların Bahá'í eğitimi sorununa el atmıştır. Yine de, önemli adımların daha atılması gerekmektedir. Çocuk sınıflarının mevcut olduğu toplumlarda, bunlar her zaman farklı yaş gruplarına verilmemekte, çok düzenli olarak yürütülmemekte ve çocukların belki de sadece küçük bir yüzdesine ulaşmaktadır. En kısıtlayıcı faktörlerden birisi yeterli sayıda öğretmen olmaması ve çocuk sınıf materyallerinin eksikliğidir.

Bütün dünyada eğitim enstitülerinin oluşturulmasıyla kazanılan olağanüstü başarı, şimdi milli toplumları, öğretmen yetiştirme ihtiyacına daha büyük bir şevkle hitap etme kapasitesi ile donatmıştır. Enstitü kurslarına katılım, inananların daha derin bir Bahá'í kimliği kazanmalarını sağlamakta ve ebeveynlerin ve kurumların çocuklara karşı sorumluluklarının bilincini arttırmaktadır. Enstitüler daha çok sayıda çocuk sınıfları öğretmenleri yetiştirdikçe ve sınıf materyalleri daha kolay mevcut hale geldikçe, mahalli düzeyde yeni şartların yaratılacağı bunların dinamik bir ruhani eğitim sürecinin gelişmesine yardımcı olacağı beklenebilir. Bireyler tarafından başlatılan ve Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanları tarafından desteklenen, Bahailere ve Bahá'í olmayanlara açık olan Çocuk sınıfları, yeni yeni gelişmekte olan bir toplumda yürütülen ilk organize aktivitelerden birisi olabilir.

Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanlarıyla yakın işbirliği içinde olan aktif Mahalli Ruhani Mahfillerin olduğu toplumlarda, çocuk eğitimi programları gelişiminde daha kapsamlı aktiviteler üstlenilebilir ve sürdürülebilir. Burada da, öğretmen yetiştirmek için milli veya bölgesel enstitünün gelişen kapasitesinden faydalanacak olan düzenli çocuk sınıfları, sürecin tam merkezinde olacaktır. Ayrıca toplum içindeki yeteneklerin etkin kullanımı, ebeveynler için programlar organize etmek, özel materyaller üretmek ve hatta ahlak eğitimi alanında Emrin dışındaki benzer düşünceli kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi başka inisiyatifleri mümkün kılar.

Müşavirler ve Milli Mahfiller, eğitim enstitülerini geliştirme ortak çabalarında değerli dersler almışlardır. Bu deneyimler şimdi eşit şekilde meydan okuyucu olan çocuk sınıflarının sistematikleştirilmesi sürecine uygulanabilir.

HAREKET ÇİZGİLERİ

Müşavirler ve Milli mahfiller, meşveretlerinde birbirleriyle bağlantılı üç hareket çizgisine yeterli önemin verildiğinden emin olmaları gerekir: 1) bir müfredat seçimi ve geliştirilmesi, 2) öğretmenlerin eğitilmesi, 3) çocuk sınıflarının yönetimi. Bunlar, elbette ki, Bahá'í ailelerinin güçlendirilmesi, çocukların toplum yaşamına entegre edilmesi, özel materyallerin yayınlanması ve sosyo-ekonomik gelişimin takip edilmesi gibi çabalarla tamamlanmalıdır.

Müfredat

Bir ülkede ya da bir bölgede sistemli bir çocuk sınıfları programı oluşturmanın ilk adımı, ilgili ders planları ve sınıf malzemeleriyle uygun bir müfredat belirlemektir. Bu süreçte eğitim enstitüsünün açıkça önemli bir rol oynaması gerekir, çünkü sonuçta seçilen müfredatı okutacak olan insan kaynaklarının eğitilmesi sorumluluğu ile yükümlüdür. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Bahá'í toplumları tarafından bir takım müfredatlar geliştirilmiş olmasına rağmen, bunlar genelde öğretmenlerin büyük çoğunluğuna ulaşamamaktadır. Üstelik, ders planlarının ve sınıf malzemelerinin eksikliği, gönüllü öğretmenlerin işe alınmasını güçleştirmekte ve derslerin etkinliğini azaltmaktadır.

Sınıf malzemeleriyle birlikte uygun ders planları içeren bir müfredat geliştirme görevinin karmaşıklığı hafife alınmamalıdır. Sadece bir başlıklar listesi belirlemek ve ders planları ile ilgili öneriler sunmak yeterli değildir ve iyi denenmiş bir müfredat ortaya çıkana kadar büyük miktarda çaba gereklidir. Açıkçası, yerel olarak geliştirilmiş materyaller bulunana kadar sınıfların düzenlenmesini ertelemek akıllıca olmaz. Dört Yıllık Plan esnasında, mevcut materyallerin kullanımının toplumların kendi enstitülerini daha çabuk ilerletmelerinde büyük yardımı olduğu hemen aşikar oldu. Aynı şekilde, çocuk sınıfı müfredatının mevcut materyaller arasından en kısa zamanda seçilmesi yararlı olacaktır; deneyim kazanıldıkça, bunlar tedricen verilen bir milli toplumun şartlarına adapte edilebilir. Mevcut olan ardışık sınıf malzemelerinin bazılarını bir listesi Ek A’da verilmiştir.

Müfredat materyalinin anadile tercüme edilmesine büyük öncelik verilmelidir. Bazı enstitüler kurslarda kullanılan materyallerin tercümesine pratik ve etkili yaklaşımlar geliştirmekteler. Çocukların materyallerinin ana yerel dillere hızlı ve doğru tercümesini sağlamak için benzer yöntemler kullanılabilir.

Bazı milli toplumların, yeni gençlerin (kaba olarak 12-15 yaş arası olanlar) özel ihtiyaç ve ilgilerine hitap edecek yapıdaki sınıflardan yararlandıklarını gördükleri not edilmelidir. Bu tür sınıflara ek olarak, ek programların da etkili olduğu gözlenmiştir. Örneğin, enstitü, özellikle bu yaş gruplarına göre düzenlenmiş materyaller kullanarak yeni gençlik için çalışma çemberleri oluşturabilir. Bazı durumlarda, çalışma çemberleri enstitünün normal kurslarını takip edebilirler, ancak genelde bu kurslar 15 yaş ve üzerindeki gençlerle daha etkilidir.

Öğretmen Eğitimi

Uygun müfredat materyalleri seçilince, öğretmen eğitme meselesine el atmak gerekir. Yerel toplumlar genellikle bir öğretmen ile başlar ve çocuk sınıfları programlarını genişlettikçe, değişik yaş gruplarına ulaşmak için daha çok öğretmenin hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Ancak, gönüllülerin hepsinin uzun bir zaman dilimi boyunca hizmet edemezler. Bu nedenle, çocuk sınıfları öğretmenleri eğitimi her enstitünün devam eden bir odak noktası olarak kalacaktır. Öğretmen eğitimi konusunda mevcut olan materyallerin bazılarının bir listesi Ek B’de verilmiştir.

Gerekli birbirini izleyen ve yenileyici kurslarla birlikte Çocuk sınıfı öğretmeni eğitmek için iyi tasarlanmış bir program oluşturmak kolay bir iş değildir ve geliştirilmesi bir enstitünün yıllarını alabilir. Bu temel uzun-dönem stratejisi, en kısa zamanda sınıflar açıp başlatma başlangıç aşamasıyla tamamlanabilir. Her toplumda az bir eğitimle bu sorumluluğu üstlenebilecek yetenekli ve istekli inananlar vardır. Bir dizi haftasonu workshopları düzenlemek, dünyanın çeşitli yerlerinde, bu tür inananlar için gerekli eğitimi sağlamada etkili olmuştur ve sürecin hemen başlamasını sağlamıştır. Bu tür workshoplarda materyaller gözden geçirilebilir ve çocuk eğitimi prensipleri, çocuk öğretmenlerinin özellikleri, bu hizmetin faziletli tabiatı ve bur sınıfı idare etme becerileri gibi konular etüt edilebilir.

Diğer bir çok çalışma alanında olduğu gibi, gençler herhangi bir toplumun çabalarına değerli bir nitelik temsil eder ve bir çocuk sınıfları öğretmenleri potansiyel havuzu oluşturur. Ayrıca anneler ve genç bayanlar bu faziletli hizmet için doğal bir kaynaktır. Ancak, bazı kültürlerde bu kapasitede kadınların hizmet etmelerini sağlamanın çok üzerinde durulmasının, çocukları eğitmenin erkek işi olmadığı düşüncesinin oluşmasına yol açabileceği de unutulmamalıdır.

Çocuk sınıflarının idaresi

Artan sayıda çocuğa ruhani eğitim sağlayan sınıfların sistematikleşmesi, sağlam bir idari yapı gerektirir. Mahalli Ruhani Mahfilin sağlam temeller üzerinde kurulduğu toplumlarda, Mahfilin kendisi genellikle uygun bir heyet atamak suretiyle, sınıflar oluşturarak bunların idaresini denetleyebilir, enstitü tarafından eğitilen öğretmenlerin uygun değişimini sağlayabilir ve milli veya bölgesel kurumdan ilgili materyali dağıtabilir. Bu karmaşık görevi henüz yürütemeyecek durumda olan Mahalli Ruhani Mahfillerin bulunduğu bölgelerde ise başka bir yapı veya kurumun sınıfları oluşturması ve idare etmesi gerekecektir. Bölge tebliğ heyetleri bu sorumluluğu üstlenecek doğal bir adaydır. Bu gibi durumlarda muavenet Heyeti üyelerinin ve asistanlarının rolü, özel bir öneme sahip olacaktır. Gerçekten de, bu tür toplumlarda çocuk sınıflarını başlatanlar genellikle Muavenet Heyeti üyelerinin asistanlarıdır. Genelde, azimli ancak deneyimsiz öğretmenlerin bu hizmete devam etmeleri için desteğe ve teşvike ihtiyaçları olacaktır.

Yukarıda bahsedilen mahalli ve bölgesel yapıların ötesinde ve enstitünün ve alt kurumlarının dışında, çocuk eğitiminin gerektiği şekilde yapılması milli düzeyde bir idari yapıya ihtiyaç duyacaktır. Böyle bir yapı, öğretmen eğitme programının geliştirilmesini enstitüye bırakarak, çoğunlukla lojistik meselelere hizmet edecektir. Bu kurum sınıf materyalleri yayınlayabilir, fonlar idare edebilir, sınıfların düzenliliğini ve kalitesini takip edebilir, çocukları için özel yayınların ve sürekli yayınların üretimini teşvik edebilir ve ebeveynler için programlar organize edebilir.

Açıkçası, böyle bir sistemin idaresi, fon harcamalarını gerektirir. Materyallerin basılması ve sınıf gereçlerinin sağlanması gerekir. Genelde, çocuk sınıflarına öğretmenlik yapmayı teklif eden inananlar bunun için bir karşılık beklemezler. Ancak bazı şartlar altında, Milli Mahfiller, birbirine yakın toplumlarda derslere girebilecek ve dolayısıyla bir dönem için maddi yardıma ihtiyaç duyabilecek tam gün çalışacak öğretmene sahip olma ihtimalini de düşünmek isteyebilirler. Çocukların eğitimi için gerekli olan maddi destek çeşitli kaynaklardan gelebilir. Milli Ruhani Mahfiller veya Bölgesel Bahá'í Konseyleri yıllık bütçelerinde çocuk eğitimi programları için genellikle fonlar tahsis ederler. Enstitü, öğretmen eğitme ve materyal tercümesinin giderlerini karşılayabilir. Yarım ya da tam gün çalışan bölgesel personelin giderleri, bölge büyüme programlarına tahsis edilen fonlardan karşılanabilir.

Çocuk eğitim programının tümünü güçlendirmede Milli Mahfilin çabalarını desteklemek için ek yardım gerektiği yerlerde Müşavirler tebliğ yardım fonlarını kullanabilirler. Bu fonlar, iki kurum tarafından ortak olarak onaylanan giderleri karşılar ve milli ve bölgesel denetlemenin karşılığını içerebilir. Müşavirler ayrıca, mahalli çocuk sınıflarının genel desteği için küçük miktarlar harcamak için Muavenet heyeti üyelerini görevlendirebilir.

İLGİLİ İNİSİYATİFLER
Bahá'í aile hayatını teşvik etmet

Aile yaşamını güçlendirmek, başlı başına Bahá'í kurumlarının devam eden bir meselesidir. Bu dokumanın içeriğinde, çocuklarının ruhani eğitiminde ebeveynlerin rolünün öneminin altı çizilmelidir. Yüce Adalet Evi’nin 2000 Rızvan Mesajı, çocuklarının eğitimi yönündeki sorumlulukları konusunda ebeveynlere dokunaklı bir çağrı yapmıştır. Bir yandan Mahfiller ve onların kuruluşları ve diğer yandan Muavenet Heyeti üyeleri ve asistanları, çocukluğun ilk yıllarından sağlam bir Bahá'í kimliği geliştirmek ve çocukların düzenli bir şekilde derslere katımını sağlamak suretiyle ebeveynlerin bir çocuk sınıfları programını desteklemelerine olan ihtiyaç gibi başlıklarla Bahá'í aile hayatını teşvik etmeyi doğal olarak programlarına dahil edeceklerdir. Çocuklarını ruhani yönden beslemede ebeveynlerin oynadıkları rolün önemini tam olarak anlamanın, Bahá'í çocuk sınıflarının başarısına büyük oranda katkısı olacaktır. Evde çocuklarının ruhani eğitiminde ebeveynlere yardımcı olacak ve sınıflarında öğrendiklerini tamamlayacak özel materyallerin geliştirilmesi gerekebilir. Mevcut materyallerin bazılarının bir listesi Ek C’de verilmiştir.

Çocukların toplum yaşamına kaynaştırılması

Çocukların ruhani eğitimi işi, çocuk sınıfları oluşturmanın ötesinde şekillerde ifadesini bulur. Çeşitli yaştaki Bahá'í çocuklar konusunda doğru bilgi toplamak, bunların toplum yaşamına kaynaştırılması sürecine yardımcı olabilir. Mahfillerin dikkatine sunulması gerekebilecek bazı soru örnekleri şunlardır:

Bölgede kaç tane Bahá'í çocuk yaşamaktadır?

Yetişkin inananların tescilinden sonra, ebeveynlere kaç çocuk sahibi oldukları soruluyor mu?

Tescil olduktan ne kadar zaman sonra, Bahá'í ebeveynler olarak çocuklarının ruhani eğitimin teşvik etme sorumluluklarının farkına varıyorlar?

Yeni tescilli bir çiftin çocuklarının Bahá'í çocuk sınıflarına ve toplumun diğer toplantılarına rahatça katılmaları sağlanıyor mu?

Dünya genelindeki köy ve kentlerin çoğunluğunda ebeveynler çocuklarının ahlak eğitimim aldıklarını görmeye istekli ve çocuklarının Bahá'í sınıflarına katılmalarını sağlamaktan mutlu olduklarından, Emri karşı iyi niyet besleyen Bahá'í olmayan ailelerin çocukları da Bahá'í sınıflarına katılmaya davet edilebilirler. Buna ek olarak, her toplum, Bahá'í Kutsal Günlerinin gözetilmesinde ve diğer toplantılarda çocuklar için özel programlar konulmasını sağlamalıdır.

Çocuklar için özel yayınlar

Bahá'í ve Bahailikten esinlenmiş çocuk yayınları, görsel-işitsel materyaller ve sürekli yayınlar, çocukları için ruhani eğitim sağlama çabalarında hem ebeveynler hem de Emrin kurumları için yararlı yardımcı araçlardır. Uygun çocuk materyallerinin mevcudiyetinde önemli bir artış olması için birkaç sorunun ele alınması gerekir. Aşağıdakiler bunlar arasındadır:

Bireysel inisiyatifle çocuklara yönelik kitap ve görsel-işitsel materyaller yazmak ve geliştirmek için yeterli sayıda yazar teşvik edilip motive diliyor mu, yoksa bazı ahbapların bu hizmet alanına odaklanmaya davet edilmesi mi gerekiyor?

Gençler ve yeni gençler, çocukları için çekici sürekli yayınlar üretmede yardımcı olmaya teşvik edilebilir mi?

Bahá'í Yayın Evlerinin çocukları için daha çok sayıda uygun materyal üretebilmeleri için neler yapılabilir?

Ebeveynler, çocuklarının evde Bahá'í kitaplarına ve elektronik ve görsel-işitsel materyallere ulaşmalarının öneminin tamamen bilincinde midirler?

Çocuklar için Bahá'í materyalleri makul bir fiyata mı satılmaktadır?

Emrin kurumları, destek vererek çocuk materyallerini maddi açıdan alınabilir hale getiriyor mu?

Çocuk materyallerinin mevcudiyeti ile ilgili bilgi dünya çapındaki Bahá'í toplumlarıyla nasıl aktif bir şekilde paylaşılabilir?

Sosyal ve ekonomik gelişim

Çocuklara ve yeni gençlere, akademik okullar ve ahlak eğitimi programlarını da içeren diğer Bahailikten esinlenmiş eğitim çabalarıyla da ulaşılabilir. Resmi okul sistemlerinde Bahá'í Dinini öğretmek ve gençlik güçlendirici ve okur yazarlık projeleri başlatmak, daha genç nesle ruhani eğitim sağlama çabalarının başka örnekleridir. Devlet okullarındaki öğretmenlere öğretmen eğitimi teklif etmek, çocuklara ve gençlere Yazılarda ifade edilen ahlak ve ruhani öğretilerle ulaşmak için başka bir verimli yoldur.

EK A

Çocuk Sınıflarında Kullanılmak Üzere Bahá'í Toplumları Tarafından Geliştirilen Bazı Materyaller

İngilizce

Bahá'í Education (Bahá'í Eğitimi): Curriculum Guide for Parent and Teachers – volumes 1, 2, and 3 (Ebeveynler ve Öğretmenler için Müfredat Kılavuzu – cilt 1, 2, ve 3)

National Bahá'í Education Committee for Children (NBECC)

Avustralya
1993

Bu materyaller, Avustralya’daki çocukların Bahá'í eğitimi için hazırlanan milli müfredatın bir parçası olarak geliştirilmiştir. Amaçları, öğretmenlerin çocuklarda Tanrıyı tanıma, sevme ve ibadet etme kapasitesini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Müfredat yaklaşık 13 konudan oluşmaktadır. Öğretmenlerin içlerinden ders planı çıkarabilecekleri bilgi içeren her konu için üniteler dahildir. Her ünite dört yaş grubu için başlıklara bölünmüştür: ilk çocukluk (3-6 yaş), küçük çocuklar (5-9 yaş), büyük çocuklar (8-12 yaş) ve gençler (11-16). 3 yaşından 16 yaşına kadar bütün programı gören bir çocuk, her konuyu dört kez okuyacaktır.

Çocuklar, Yeni Gençler ve Gençler için Bahá'í Eğitimi (12 Kitaplık bir seri)

Emrin Eli Ali Akbar Furutan
Bahá'í Publishing Trust
Hindistan
2000

Bu, Iran’daki bütün Bahá'í ahlak eğitimi sınıflarında düzenli olarak kullanılan, 5 yaşından 17 yaşına kadar çocuklar ve gençler için 12 kitaptan oluşan bir seridir. Müfredat, Emrin tarihini, Bahá'í hükümlerini ve prensiplerini aşamalı olarak sunmaktadır. Kitapların amacı, çocukların eğitiminde Bahá'í toplumlarının karşılaştıkları ana ruhani ve sosyal konulara hitap etmektir. 12 Kitábın tümü güncelleştirilmiş ve Farsça’dan İngilizce’ye tercüme edilmiştir ve Hindistan Bahá'í Publishing Trust tarafından yayınlanmaktadır. İlk altı yılın kitapları öncelikle öğretmen el Kitábı olarak kullanılmakta ve ardından gelen altı kitaplık set ise katılımcı öğrenme aktiviteleri içeren çocuk alıştırma kitaplarıdır.

Bahá'í Çocukların Ruhani Eğitimi için Öz Müfredat
Milli Eğitim Görev Gücü
Birleşik Devletler Milli Ruhani Mahfili
A.B.D
1994

Öz Müfredat kitapçıkları aşağıdaki konuları içermektedir: Merkezi Şahsiyetler (Hz. Báb, Hz. Bahaullah, ve Hz. Abdülbaha), Birlik Prensibi (İnsanlığın Birliği ve Irk Birliği), İdari Düzen (Ahd ve Misak, Hukukullah ve Bahá'í Fonları, ve Bahá'í Dininin Kurumları). Bu kitapçıklar, belirli öğrenme amaçları, önerilen öğretim metotları, öğrenme araçları ve aktiviteleri ile hedefler ve çalışma konuları düzenlemektedir. Öğretmenler bunları 6-14 yaş arası çocuklara ders planlamak için kullanıyorlar. Öz Müfredatın bir bölümü Quebec ve Kanada’da Fransızca’ya, ve İspanya Milli Ruhani Mahfili tarafından da İspanyolca’ya tercüme edilmektedir.

Aydınlatıcı Müfredat
Mrs. Lea Iverson
Alpha Print, Inc.
A.B.D
1990

Bu altı ciltlik seri, aşağıdaki yaş gruplarındaki çocukları okutmak için ders planları içermektedir: 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 ve 11-12. Seri, A.B.D, Minnesota, Golden Valley Mahalli Ruhani Mahfili tarafından geliştirildi ve onun yardımıyla dağıtımı yapılmaktadır. Kanada’da birkaç toplum, Aydınlatıcı Müfredatı, Öz Müfredat ve Ruhi Enstitü Kitap 3 ile birlikte kullanmaktadır.

Tanrının Yaratması (Seviye 1 ve 2)
Wellspring Uluslararası Eğitim Kurumu
Kanada
1990

Bu kitaplar, çoğaltılıp çocuklara veya gençlere dağıtılabilen ve her biri belirli bir konuya odaklanan çalışma kağıtları (worksheet) içermektedir. Bir öğretmen veya ebeveynin kılavuzluğu, ek aktiviteler için öneriler ve tartışma konuları sağlar.

Yeşil ve Körpe Dallar

New Era Development Institute (Yeni Çağ Gelişim Enstitüsü)

Hindistan Milli Ruhani Mahfili
Hindistan
1994

Bu kitap, Orta ve Doğu Afrika Bahá'í Bölgesel Gelişme Heyeti ve Kolombiya Ruhi Enstitüsü tarafından geliştirilen materyallerden ve ayrıca dersleri sahada deneyen Hindistan Yeni Çağ Gelişim Enstitüsü öğretmenleri ve ebeveynlerin eklemelerinden alıntılar yapmaktadır. Bu kitap, öncelikli olarak Hindistan kırsal bölgelerindeki çocuklara haftalık ahlak dersleri vermek için geliştirildi. Kitapta, Tanrının Zuhurları, ruhani vasıflar ve aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler konularına odaklanan 30 ders vardır.

İlk Bahá'í Kitábım – 3-6 Yaş için Bahá'í Çocuk Sınıfı Öğretmen Kitábı

Bahá'í Kitábım – 6-9 Yaş için Bahá'í Çocuk Sınıfı Alıştırma Kitábı Öğretmen Kılavuzu

Bahá'í Yeni Gençlik Kitábım – 9-12 Yaş Öğretmen Kılavuzu

Orta ve Doğu Afrika Bahá'í Bölgesel Gelişme Heyeti

Bahá'í Publishing Agency
Kenya
1997

Bu, çocuk sınıfları Bahá'í öğretmenleri tarafından kullanılmak üzere hazırlanmış üç kitaplık bir seridir. İlk Bahá'í Kitábım, 3-6 yaş grubu çocuklar için bir sınıfın işleyişi konusunda öğretmene açık kılavuzluk vermektedir. Kitap, küçük çocukların ilgisini çekecek çeşitli metotlar kullanarak katılımcı ve zevkli bir yöntemle Bahá'í konuları ve ahlak kavramlar sunmaktadır. Kitapta ilginç hikayeler ve destekleyici aktiviteler, şarkılar, oyunlar, sanat ve el becerileri yer almaktadır. İlk Bahá'í Kitábım ayrıca 19 Gün Ziyafetleri ve Kutsal Günlerde çocukların eğlenecekleri ve Bahá'í toplumlarını teşvik edecekleri yollar konusunda fikirler vermektedir.

Bahá'í Kitábım – 6-9 Yaş için Bahá'í Çocuk Sınıfı Alıştırma Kitábı Öğretmen Kılavuzu, 6-9 yaş arası çocuk öğretmenleri tarafından kullanılmak içindir. Ayrıca, öğretmen kılavuzuna paralel olarak kullanılan Benim Bahá'í Kitábım isimli çocuklar için de bir kitap mevcuttur. Kılavuzda, her dersin ve diğer yardımcı kaynakların nasıl öğretileceği konusunda öğretmene talimatlar ve ayrıca şarkılar, oyunlar ve Bahá'í Yazılarından alıntılar içermektedir.

Bahá'í Yeni Gençlik Kitábım, 9-12 yaş arası çocuk öğretmenleri için benzer öğrenme aktiviteleri ve talimatlar içermektedir.

Birleşik Krallık (İngiltere) için Milli Bahá'í Müfredatı

Trevor J. Firch
Birleşik Krallık Milli Ruhani Mahfili
Birleşik Krallık
1996

Bu müfredat, sınıflarda öğretmenler tarafından kullanılabilecek Bahá'í konularını sistematik bir şekilde özetlemektedir. Bu müfredata dayalı olarak “Ey Tanrım Beni Kılavuzla” isimli bir müfredat programı geliştirilmiştir. Kendi kurslarını hazırlamalarını sağlamak üzere öğretmenler için eğitim verilmektedir.

Milli Müfredat
Milli Bahá'í Eğitim Heyeti
İrlanda
1990

3-14 yaş arası çocuklar için sistematik ve birbirini izleyen dersler serisi olan bu müfredat, hem ebeveynler hem de çocuk sınıfları öğretmenleri tarafından kullanılabilir. Mu materyal esasen 10 yıldan fazla bir süre önce geliştirildi ve şu anda yeniden elden geçirilmektedir.

Çocukların Eğitimi, 1. Sınıf (Ruhi Enstitü Kitap 3)

Ruhi Enstitü, Kolombiya
Palabra Publications
A.B.D
1995

Çocuk sınıfı öğretmenlerini eğitmek için pek çok enstitü tarafından kullanılmakta olan bu kitap, üç üniteden oluşmaktadır ve en iyi küçük gruplarla küçük sınıflarda çalışılır. Belirli temel eğitim kavramları ve Bahá'í eğitiminin bazı prensiplerini anlatmakta ve bir çocuk sınıfını etkili bir şekilde düzenlemek için gerekli olan yetenek ve becerileri geliştirmede öğretmene yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kitapta ayrıca 5-6 yaş çocuklar için 15 ders yer almaktadır. Bunların içinde ezberlenmek için alıntılar, hikayeler, oyunlar, şarkılar ve boyamak için resimler vardır. Bu 15 ders yılda iki veya üç kez çocuklarla tekrarlanabilir, böylece toplam 30 veya 45 ders yapar. Alternatif olarak, aynı yaş grubuna daha çok ders sunan başka materyallerle birlikte de kullanılabilir. Bu, bir toplumun çocuk sınıflarını oluşturup geciktirmeden başlatması için mevcut materyalleri nasıl kullanabileceğine bir örnektir.

Fransızca
Çocuklar için Kitapçıklar
Firouzeh Naderi Moghbel
La Librairie Baha’ie

Fransa 1991 5-11 yaş arası çocuklar için üç kitapçık.

Guide du maitre de classes baha’ies pour enfants (5 yaş için)

Mon livre baha’i bir şarkı kaseti ile birlikte (6 yaş için)

Uno etoile brillante bir şarkı kaseti ile birlikte (7 yaş için)

Comite regional pour l’education et le devloppement en Afrique (CREDAF)

Maison d’edition Fara’il
Niger

Birinci ve üçüncü kitaplar öğretmenin kullanımı ve talimatı için ders planları ve oyun ve şarkı önerileri içermektedir. İkinci kitap, Benim Bahá'í Kitábım, CREDAF tarafından hazırlanan İngilizce Kitábın tercümesidir. Ek kitaplar planlama aşamasındadır.

La lampe de mon coeur (Kalbimin Lambası) Kitap 1 ve 2

Susan Allen
Gabon Milli Ruhani Mahfili
Gabon
1995

5 ve 6 yaş çocuklar için olan bu iki kitap resimler ve çeşitli Bahá'í prensiplerinin basit açıklamalarını içermektedir. Nijerya Bahá'í Publishing Trust tarafından yayınlanmıştır.

Livres de 5eme,6eme,7eme,8eme,9eme,10eme et 11eme annees

CREDAF
Maison d’edition Fara’il
1986-1991
Niger

Bu materyaller CREDAF tarafından hazırlananları tamamlamaktadır ve 9-15 yaş arası çocuklara hitap etmektedir.

Farsça
Kitábha-i-Dars-i-Akhlaq (Seviye 1-12)
Ahlak Eğitimi Serisi
Iran

Bu, seviye 1’den 12’ye uzanan 12 kitapçıktan oluşan ve İran’ın genelinde Bahá'í çocuk sınıflarında kullanılan bir seridir (Emrin Eli Ali Akbar Furutan tarafından hazırlananlardan farklıdır).

Portekizce
Actividades Artisticas (Sanatsal Aktiviteler)
Minas Gerais Kalıcı Ensittüsü Koordinasyon Grubu
Brezilya Milli Ruhani Mahfili
Brezilya

Bu kitap, Bahá'í çocuk sınıfları içeriğini tamamlayıcı materyaller ve aktiviteler içermektedir.

Curriculo Seriado (Müfredat Serisi)
Bahá'í Egitimi Milli Heyeti
Brezilya Milli Ruhani Mahfili
Brezilya
2000

Bu, 6-7, 8-9 ve 10-11 yaşlardaki çocuklar için bir sistemli dersler serisidir ve konular Brezilya Milli Ruhani Mahfili tarafından onaylanmıştır.

İspanyolca
Curriculum
İspanya Milli Ruhani Mahfili
İspanya

4-13 yaş arası çocuklar ve yeni gençler için İspanya’da 10 kitaplık bir seri geliştirilmiştir. Bu seri, şu anda Milli Ruhani Mahfil tarafından gözden geçirilmektedir.

El Salvador’dan Çocuklar, Yeni Genç ve Gençler için Eğitim Materyaleri

Shirley Marmol de Valencia
Milli çocuk Eğitim Heyeti
El Salvador

Bu eğitim materyalleri serisi, 4-8, 9-12 ve 13-18 yaş grupları için üç ana takıma bölünmüştür. Birinci takım, 4-8 yaş arası çocukların temel Emri bilgiler geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiş bir birisi 23 dersten oluşan 10 kitap içermektedir.

İkinci takım, 9-12 yaş arası yeni gençler için olup genel olarak Emrin Merkezi Şahsiyetlerine odaklanan 6 kitaptan oluşmaktadır. Her kitap 24 ders içermektedir.

Üçüncü takım, 13-18 yaş arası yeni gençler ve gençler içindir ve ikinci takımda özetlenen aynı konuları içeren 7 kitaptan oluşmaktadır.

Ensenemos Classes de Ninos Grado (Ruhi Enstitü Kitap 3)

Ruhi Enstitü
Editorial Nur
Kolombiya
1996
İçeriği İngilizce bölümünde verilmiştir.
Urdu
Dars-i Akhlaq (Urdu Kitapları I – VIII)
Sabir Afaqi
Bahá'í Publishing Trust
Pakistan

5-15 yaş arası çocuklara eğitmek için 10 kitaplık bir takım şeklinde geliştirilmiştir, şu ana kadar sadece 8 tanesi yayınlanmıştır.

EK B

Öğretmen Eğitiminde Kullanılmak Üzere Bahá'í Toplumları Tarafından Geliştirilen Bazı Materyaller

İngilizce
Bahá'í Okulu Öğretmenleri ElKitábı
Trevor R. J. Finch
Birleşik Krallık Bahá'í Eğitim Komitesi
Birleşik Krallık
1986

Bu, önceden sınıf deneyimi olmayan öğretmenler için bir kendin yap kılavuzudur. Öğretmen özellikleri, öğretim metotları, müfredat programı, dersler ve irade konusunda bölümler içermektedir.

Milli Bahá'í Öğretmen Eğitimi Programı: Kolaylaştırıcı ElKitábı

Avustralya Milli Bahá'í Eğitimi Heyeti
Avustralya
1996

Bu el Kitábı, Avustralya Milli Müfredatı konusunda öğretmenlere yardımcı olmak için geliştirildi. Materyallerinin bir bölümü, Birleşik Devletler Çocukların Ruhani Eğitimi için Öz Müfredat programından alınmıştır.

Öğretmen Eğitimi ElKitábı
Emrin Eli Ali Akbar Furutan
Hindistan Bahá'í Publishing Trust
Hindistan
2000

Bu elKitábı esasen Iran’daki Bahá'í ahlak dersleri öğretmenleri ve bunları idare etmekle uğraşanlar için bir kılavuz olarak yazıldı. Şimdi güncelleştirildi ve İngilizce’ye tercüme edildi. Çocuk eğitiminin önemi, bir hizmet olarak çocuk sınıflarına öğretmenlik yapmanın meziyetleri ve çocuk eğitimi prensipleri konusunda Bahá'í Yazılarından alıntılar içermektedir. Ayrıca, ahlak eğitimi derslerini kolaylaştırma teknikleri ile birlikte ebeveyn ve toplumun çocuk sınıflarına dahil edilmesi konusunda öneriler sunmaktadır.

Eğiticiler ve Bahá'í Çocuk Sınıfları Öğretmenleri için Öğretmen Eğitimi ElKitábı

Orta ve Doğu Afrika Bahá'í Bölgesel Geliştirme Heyeti (CEABRDC)

Bahá'í Publishing Agency
Kenya

Hem öğretmenler hem de öğretmen eğiticileri için beş günlük bir eğitim programı için düzenlenmiş olan bu el Kitábı, aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir: çocuklar için Bahá'í eğitiminin önemi, Bahá'í eğitiminin prensipleri, öğretmenin makamı ve özellikleri, çocukların nasıl öğrendiği, çocuklara öğretme şekilleri, bir sınıfın nasıl işletileceği, ders sunuşları ve iyi bir disiplin kullanmak.

Çocukların Eğitimi, 1. Sınıf (Ruhi Enstitü Kitap 3)

Ruhi Enstitü, Kolombiya
Palabra Publications
A.B.D
1995

Çocuk sınıfı öğretmenlerini eğitmek için pek çok enstitü tarafından kullanılmakta olan bu kitap, üç üniteden oluşmaktadır ve en iyi küçük gruplarla küçük sınıflarda çalışılır. Belirli temel eğitim kavramları ve Bahá'í eğitiminin bazı prensiplerini anlatmakta ve bir çocuk sınıfını etkili bir şekilde düzenlemek için gerekli olan yetenek ve becerileri geliştirmede öğretmene yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kitapta ayrıca 5-6 yaş çocuklar için 15 ders yer almaktadır. Bunların içinde ezberlenmek için alıntılar, hikayeler, oyunlar, şarkılar ve boyamak için resimler vardır. Bu 15 ders yılda iki veya üç kez çocuklarla tekrarlanabilir, böylece toplam 30 veya 45 ders yapar. Alternatif olarak, aynı yaş grubuna daha çok ders sunan başka materyallerle birlikte de kullanılabilir. Bu, bir toplumun çocuk sınıflarını oluşturup geciktirmeden başlatması için mevcut materyalleri nasıl kullanabileceğine bir örnektir.

Cemal-ı Mübarek’e Hizmet Etmek
Trevor R. J. Finch
Birleşik Krallık Milli Ruhani Mahfili
Birleşik Krallık
1996

Bahá'í Yazılarına dayanan bu materyal, ruhani ve ahlaki bir karakter geliştirmek, bilgi almak ve Bahá'í Dinin anlamak ve bir Bahainin yaşamına uygun beceriler için üç “erişilecek hedef” ortaya koyar. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklar için dengeli eğitim programları geliştirmelerine yardımcı olmak için yazıldı. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin kullanımı için düşünülen “Milli Müfredat” dokumanı, bir milli müfredata olan ihtiyaç konusunda kılavuzluk ve 2-16 arası çeşitli yaş grubundaki çocukların belirli “erişilecek hedefler”e ulaşmalarına yardımcı olacak çeşitli çalışma yolları için programlar sağlamaktadır. Ey Tanrım Beni Kılavuzla – Temalı Müfredat Programı Kitábı, Cemal-ı Mübarek’e Hizmet Etmek Kitábına bir eştir ve aktiviteler için konular ve öneriler ile her konunun öğretilmesine yardımcı olacak kaynaklar içermektedir.

Fransızca
Guide pedagogique

Comite regional pour l’education et le devloppement en Afrique (CREDAF)

Maison d’edition Fara’il
Niger

Bu kitapçığın amacı, CREDAF materyallerinin kullanımında öğretmenleri eğitmektir.

Programme systematique d’education des enfants
CREDAF
Niger

“Programme systematique d’education des enfants”, şu anda Mali, Senegal veGuinea’da denenmekte olan bir dokumandır. 2000’de basılmak için CREDAF tarafından gözden geçirilecektir. Bir yıllık sistemli eğitim programına dokuz adımı açıklayıp tarif etmekte ve programı uygulamak için gerekli olan bütün materyalleri içermektedir.

İspanyolca

Ensenemos Classes de Ninos Grado (Ruhi Enstitü Kitap 3)

Ruhi Enstitü
Editorial Nur
Kolombiya
1996
İçeriği İngilizce bölümünde verilmiştir.
Manual Para Las Clases Baha’is De Ninos
Eğitim Danışmanı: Francisco Jose Hernandez
Kanarya Adaları Milli ruhani Mahfili
Kanarya Adaları
1991

4-16 yaş arası çocuk öğretmenlerini eğitmek için bir el Kitábıdır.

EK C

Ebeveynlerin Kullanımı İçin Bahá'í Toplumları Tarafından Geliştirilen Bazı Materyaller

İngilizce

Anneler için bir Bahá'í Programı – Öğretmen Rehberi ve Annenin Kitábı

Deborah Christensen ve Delane Hein
Kenya Milli Ruhani Mahfili
Kenya
1990

6 kitaptan oluşan bu iki serinin her biri, dualar, Bahá'í Yazılarından alıntılar, açıklamalar, sorular, resimler ve aktiviteler içermektedir. Her serideki başlıklar şunlardır: Ruhani Bir Ev Yaratmak, Din Konusunda Eğitmek, İyi Karakter Öğretmek, İyi Disiplin Kullanmak, Evde ve Okulda Öğrenmek ve Sağlıklı Çocuklar Yetiştirmek. Anneler ve yerel kadın grupları tarafından kullanılma amacını taşımaktadır. Kitapların her biri, çocuk eğitiminin farklı bir yönünü açıklamaktadır. Her Kitábın öğretmen rehberi, kadın gruplarıyla çalışan bir kolaylaştırıcı tarafından kullanılmak üzere yazıldı. Ayrıca, Haitian Creole, Hindu, İban ve İspanyolca’sı mevcuttur. 6 Annenin Kitábı Fransızca olarak da mecuttur.

Öz Müfredat Ebeveyn Programı
Milli Eğitim Görev Gücü
Birleşik Devletler Milli Ruhani Mahfili
Milli Öğretmen Yetiştirme Merkezi
A.B.D
1997

“Öz Müfredat Ebeveyn Programı”, evde günlük duaları ve okumaları vermek için ebeveynlere gereken eğitimi sağlamak ve çocuklar küçük yaşlardayken onlara ahlak, ruhani ve pratik eğitim ve öğretim vermek için geliştirildi.

Bebeğinize Bahá'í Dinini Nasıl Öğreteceğiniz
Jackie Hubbert, Andrea Robarts ve Annie Steiner
Kanada

Bu, doğumdan 6 yaşına kadar çocukları eğitmek için bir müfredattır. Kanada, Ontario’da üç toplum tarafından pilot bölge olarak uygulanmaktadır.

Evde Çalışma Programı
Arthur Weinberg
Birleşik Krallık
1990

Bu materyal, asıl olarak evde çocuklarını eğitmek için ebeveynler tarafından kullanılmak için geliştirildi.

Fransızca
Anneler için bir Bahá'í Programı – Annenin Kitábı
Deborah Christensen ve Delane Hein
Cote d’Ivoire Milli Ruhani Mahfili
Cote d’Ivoire
1990

İngilizce bölümünde açıklanmıştır. Fransızca serisi sadece Annenin Kitábı’nı içermektedir, Öğretmen Rehberi yoktur.

Materiel de sensibilisation

Comite regional pour l’education et le devloppement en Afrique (CREDAF)

Maison d’edition Fara’il
Niger
1997-2000

CREDAF tarafından üretilen bu materyal, heyetlerle çalışmada kullanılmak üzere bir resimli çizelge ve çocuklarının eğitimini arttırmada ebeveynlerin rolü konusunda bir dokuman içermektedir. Her resimli çizelgede, üzerlerinde alıntılar ve tartışma soruları olan 15 resim vardır. Bu dokuman, çocuklarının ahlaki ve ruhani eğitiminde ebeveynlerin rolü ve sorumlulukları konusunda çok sayıda alıntılar ve sorular içermektedir.

Portekizce

Anneler için bir Bahá'í Programı – Öğretmen Rehberi ve Annenin Kitábı

Deborah Christensen ve Delane Hein
Brezilya Milli Ruhani Mahfili
İngilizce bölümünde açıklanmıştır.
İspanyolca

Anneler için bir Bahá'í Programı – Öğretmen Rehberi ve Annenin Kitábı

Deborah Christensen ve Delane Hein
Kosta Rika Milli Ruhani Mahfili
Kosta Rika
1991
İngilizce bölümünde açıklanmıştır.
Türkçe
Gencecik Yıllar
Türkiye Aile Hayatı Görev Gücü
Türkiye

Bu kitap, çocuklarını nasıl eğitecekleri konusunda ebeveynler için bir derleme şeklinde Türkiye Aile Hayatı Görev Gücü tarafından hazırlandı.

??
??
??
??
11

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :