Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2018-175BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2018 / 175BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Vă transmitem salutări în atmosfera ce poartă încă amprenta evenimentelor memorabile care au marcat bicentenarul Nașterii Frumuseții Binecuvântate. Gândindu-ne la cele ce s-au petrecut cu acest prilej și de atunci încoace, observăm că astăzi comunitatea mondială bahá’í nu mai este aceeași cu cea care a pornit pe calea primelor șase cicluri ale Planului actual. Acum este mai conștientă ca niciodată de misiunea ei. A cunoscut un salt fără precedent în capacitatea sa de a pune prietenii și cunoștințele în contact cu viața sa comunitară; de a insufla vecinătăților și satelor viziunea eforturilor comune; de a articula felul în care adevărurile spirituale pot fi transpuse în acțiuni practice susținute; și, mai presus de toate, de a purta conversații nu doar despre învățăturile ce vor clădi lumea din nou, ci și despre Cel Care le-a propovăduit: Bahá’u’lláh. Relatările despre viața și suferințele Sale, povestite într-o sumedenie de limbi de către adulți, tineri și copii, au mișcat nenumărate inimi. Unii s-au arătat pregătiți să cerceteze Cauza Sa mai departe. Alții s-au angajat să colaboreze. Și numeroase suflete receptive au fost într-atât de emoționate, că și-au mărturisit noua credință.

Un indicator grăitor al progresului este numărul mare de locuri unde a devenit limpede că Credința a ieșit din obscuritate, ajungând un fenomen la nivel național. Șefi de guverne și lideri de opinie au declarat public – și uneori au accentuat în conversații private – că lumea are mare nevoie de viziunea lui Bahá’u’lláh și că eforturile bahá’ílor sunt privite cu admirație și ar trebui extinse. Ne-am bucurat să vedem că nu doar bahá’íi au dorit să Îl cinstească pe Bahá’u’lláh și să Îi sărbătorească Viața – au existat și întruniri speciale organizate de oameni din afara comunității bahá’í. În regiunile unde Credința este privită cu ostilitate, prietenii au fost neînfricați; dând dovadă de o vigoare de necrezut, ei și-au încurajat compatrioții să cerceteze singuri adevărul și mulți dintre aceștia au participat cu bucurie la festivități. Bicentenarul a mai produs o înflorire aparent fără limite a expresiei artistice, o frumoasă mărturie a izvorului nesecat de iubire din care a țâșnit. Natura întregii abordări a acestui prilej de către comunitatea bahá’í a fost o confirmare a bogatelor învățări dobândite în mai bine de două decenii, de când a început actuala serie de Planuri mondiale. Credincioșii individuali au avut inițiative, comunitățile s-au angajat în strădanii colective, iar prietenii și-au canalizat energiile creatoare către planurile pregătite de instituții. O aniversare semnificativă, marcând scurgerea a două secole, a oferit un stimulent puternic activității de dezvoltare de comunități în secolul care vine. În perioada până la cel de-al doilea bicentenar, fie ca semințele sădite cu atâta iubire cu ocazia celui dintâi să fie hrănite cu răbdare întru rodire.

În cel de-al doilea an al Planului actual, deși, în mod natural, progresele nu sunt la același nivel în fiecare țară, numărul de programe intensive de creștere din lume se apropie de jumătate din numărul de cinci mii preconizat pentru efortul global în curs, iar ritmul de creștere al acestui număr este mereu ascendent. La o privire mai atentă, vedem semne încurajatoare despre felul în care se manifestă puterea și potențialul indivizilor, comunităților și instituțiilor. Pentru credincioșii de pretutindeni, experiența sărbătorii bicentenarului a demonstrat că numeroase dintre interacțiunile lor zilnice cu oamenii din jurul lor pot fi impregnate cu spiritul propovăduirii. Și, pe măsură ce munca din mii de sate și vecinătăți ia avânt, o viață comunitară vibrantă prinde rădăcini în fiecare dintre aceste locuri. A crescut în mod considerabil numărul de zone geografice în care devine tot mai bine pus la punct sistemul de extindere a acestui model de activitate către tot mai multe locuri – permițându-le astfel prietenilor să treacă de cel de-al treilea jalon într-o dezvoltare continuă. Și tocmai aici, la hotarele învățăturilor lumii bahá’í, mai cu seamă în mișcarea populațiilor către viziunea lui Bahá’u’lláh, nu numai că numere mari de oameni intră în îmbrățișarea tot mai cuprinzătoare a activităților bahá’í dar prietenii află acum și că grupuri semnificative ajung să se identifice cu comunitatea Celui Mai Mare Nume. Vedem cum eforturile educaționale ale Credinței iau un caracter mai oficial în aceste locuri, pe măsură ce copiii avansează lin de la o clasă la alta și de la un an la altul, iar nivelurile programului de împuternicire spirituală a juniorilor se succed temeinic. În aceste locuri, institutul de pregătire învață să se asigure că sunt dezvoltate suficiente resurse umane care să se îngrijească de educația spirituală și morală a copiilor și juniorilor tot mai numeroși. Participarea la aceste activități de bază devine o parte atât de consacrată a culturii populației, încât este văzută ca un aspect indispensabil al vieții unei comunități. Un popor care preia controlul propriei dezvoltări simte născându-se în el o nouă vitalitate, care îi întărește imunitatea față de acele forțe ale societății care mențin pasivitatea. Prind contur noi posibilități de progres material și spiritual. Realitatea socială începe să se transforme.

Prieteni mult iubiți, acesta este cu adevărat momentul în care să Îi mulțumim Celui Prea-Iubit. Sunt multe motive ca să ne simțim încurajați. Însă conștientizăm prea bine amploarea sarcinii care ne rămâne. În mod fundamental, după cum am mai arătat anterior, în sute de zone geografice trebuie să apară un grup tot mai numeros de credincioși care pot menține, alături de cei din jurul lor, o concentrare susținută pe cultivarea creșterii și construirea capacității și care ies în evidență prin puterea și disciplina lor de a reflecta asupra acțiunilor lor și de a învăța din experiență. Ridicarea și însoțirea în fiecare loc – nu doar la nivel de zonă geografică, ci și în vecinătăți și sate – a unui nucleu de indivizi în continuă creștere este în același timp o provocare nemaipomenită și o necesitate critică. Însă acolo unde se întâmplă aceasta, rezultatele vorbesc de la sine.

Faptul că vedem că instituțiile Credinței mențin această necesitate supremă în prima linie a gândirii lor ne confirmă așteptările, acestea creând mecanisme eficace care să permită aplicarea la scară largă a învățăturilor ce decurg din progres. În același timp, experiența crescândă le oferă o viziune mai largă organismelor naționale, regionale și locale. Acestea încep să se implice în toate aspectele dezvoltării comunității și se preocupă și de bunăstarea oamenilor care nu se numără printre membrii oficiali. Conștiente de implicațiile profunde ale procesului de institut asupra progresului popoarelor, aceste organisme acordă o atenție deosebită consolidării institutului de pregătire. Ele au mereu în minte necesitatea de a menține concentrarea comunității asupra cerințelor Planului și cheamă cercurile tot mai largi de prieteni la niveluri tot mai ridicate de unitate. Își îndeplinesc cu credință responsabilitatea de a-și perfecționa sistemele administrative și financiare pentru ca munca de expansiune și consolidare să poată fi sprijinită adecvat. Și, prin toate acestea, ele se ocupă, în ultimă instanță, de crearea în sânul comunității a acelor condiții prielnice descătușării unor puternice forțe spirituale.

Pe măsură ce se intensifică activitatea de construire a comunității, prietenii își folosesc noile capacități pentru a îmbunătăți condițiile din societatea din jurul lor, plini de un entuziasm aprins de studierea învățăturilor divine. Proiectele pe termen scurt au avut un salt extraordinar ca număr, programele oficiale și-au extins aria de influență și avem acum mai multe organizații de dezvoltare de inspirație bahá’í care sunt implicate în educație, sănătate, agricultură și alte domenii. În recentele transformări vizibile în viețile individuale și colective ale popoarelor se pot distinge freamătele inconfundabile ale puterii de a dezvolta societatea pe care o are Cauza lui Bahá’u’lláh. Nu este deci de mirare că, din asemenea exemple de acțiune socială – fie că sunt simple sau complexe, pe durată determinată sau pe termen lung – se inspiră tot mai mult Oficiile Comunității Internaționale Bahá’í, în eforturile lor de a lua parte la discursurile dominante din societate. Acesta este un alt domeniu de acțiune al Credinței unde lucrurile au avansat bine. La nivel național, se aduc cu tot mai multă încredere, competență, și discernământ contribuții la discursurile semnificative pentru societatea respectivă – egalitatea dintre bărbați și femei, migrația și integrarea, rolul tineretului în transformarea socială și coabitarea religiilor, printre altele. Și, oriunde ar locui, munci sau studia, credincioșii de toate vârstele și proveniențele sociale au contribuții valoroase la discursuri specifice, aducând în atenția celor din jurul lor o perspectivă principială trasată de vasta Revelație a lui Bahá’u’lláh.

Statutul Credinței în diverse spații în care se vehiculează discursuri a fost mult îmbunătățit prin prezența ei oficială pe Internet, o prezență care s-a extins în mod considerabil prin lansarea a numeroase site-uri web bahá’í naționale și prin dezvoltarea în continuare a familiei de site-uri asociate cu Bahai.org. Aceasta are o valoare inestimabilă atât pentru propagarea, cât și pentru apărarea Cauzei. Pe parcursul a doar câteva zile, un public mondial numeros a fost atras de un conținut atent conceput despre Credință, care a fost prezentat pe site-ul dedicat bicentenarului și actualizat simultan în nouă limbi, conținut care a fost apoi îmbogățit de paginile individuale ale țărilor, care au ilustrat diversitatea celebrării ce a avut loc. Este într-un stadiu avansat proiectul de a introduce pe site-ul Biblioteca de Referințe Bahá’í (Bahá’í Reference Library) o opțiune ce va permite publicarea treptată online a unor pasaje sau Tablete din Scrierile Sfinte care nu au fost traduse și publicate până acum. Pe lângă aceasta, noi volume din Scrierile lui Bahá’u’lláh și ale lui ‘Abdu’l-Bahá traduse în engleză sunt programate a apărea în anii următori.

În Santiago, Chile, și în Battambang, Cambodgia, Casele de Adorație cel mai recent inaugurate devin centre de atracție, faruri călăuzitoare pentru societățile lor, cărora le arată tot ceea ce reprezintă Credința. Iar numărul lor este pe cale să crească. Ne face plăcere să vă anunțăm că ceremonia de inaugurare a Templului din Norte del Cauca, Columbia, va avea loc în luna iulie. Mai mult decât atât, construcția mai multor Case de Adorație este preconizată într-un orizont apropiat. În Vanuatu, se obține permisiunea pentru demararea construcției. În India și în Republica Democrată Congo, după un proces deosebit de complex și de laborios, s-a reușit în sfârșit achiziționarea de teren. Nici nu s-a domolit bine bucuria provocată de vederea proiectului primului Mashriqu’l-Adhkár național dezvelit în Papua Noua Guinee de Naw-Rúz, că a fost dezvelit și proiectul Casei de Adorație locale din Kenya. În același timp, ne așteptăm ca declarația și compilația de texte despre instituția Mashriqu’l-Adhkár recent lansate, pregătite de Departamentul de Cercetare, să stimuleze și mai mult respectul prietenilor pentru semnificația adorației în viața comunitară. Aceasta pentru că, prin actele lor de servire, în special în întâlnirile lor devoționale periodice, bahá’íi de pretutindeni pun bazele spirituale ale viitoarelor Case de Adorație.

Au mai rămas trei ani din efortul de un sfert de secol început în 1996 și concentrat pe un singur țel: un progres semnificativ în procesul intrării în trupe. De Riḍván 2021, adepții lui Bahá’u’lláh vor demara un Plan ce va dura un singur an. Scurtă, însă divin însămânțată cu potențialități miraculoase, această strădanie de un an va iniția un nou val de Planuri ce vor purta Arca Credinței în cel de-al treilea secol al Erei Bahá’í. Pe parcursul acestor douăsprezece luni de bun augur, comemorarea de către lumea bahá’í a centenarului Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá va cuprinde și o întrunire specială la Centrul Mondial Bahá’í, la care vor fi invitați reprezentanți ai fiecărei Adunări Spirituale Naționale și ai fiecărui Consiliu Regional Bahá’í. Însă acesta va fi doar primul dintr-o secvență de evenimente menite să îi pregătească pe credincioși pentru cerințele deceniilor ce vor veni. În luna ianuarie a anului următor, scurgerea a o sută de ani de la prima lectură publică a Testamentului Dascălului va fi prilejul unei conferințe în Țara Sfântă ce va aduna laolaltă membrii Corpului Continental al Consilierilor și toți membrii Corpurilor Auxiliare pentru Protecție și Propovăduire. Energia spirituală descătușată la aceste două întâlniri istorice va trebui apoi transmisă tuturor prietenilor lui Dumnezeu, oriunde locuiesc ei. În acest scop, o serie de conferințe va fi organizată la nivel mondial în lunile ce vor urma, pe post de catalizator al efortului multianual ce va succeda Planului de Un An care se apropie.

Astfel, ne apropiem de o nouă fază din desfășurarea Planului Divin al Dascălului. Însă, până atunci, un eveniment emoționant ne așteaptă în viitorul mai apropiat. Căci a mai rămas doar un an și jumătate până la Bicentenarul Nașterii lui Báb. În această perioadă se cuvine să ne amintim de eroismul ieșit din comun al Martirului-Crainic al Credinței noastre, al Cărui ministeriat a împins umanitatea într-o nouă eră a istoriei. Deși ne despart două secole de societatea în care a apărut Báb, lumea noastră seamănă cu cea de atunci prin persistența sentimentului de oprimare și prin dorința atâtor oameni de a găsi răspunsuri care să le astâmpere setea de cunoaștere a sufletului. Gândindu-ne la modul în care această aniversare de două sute de ani poate fi marcată cum se cuvine, realizăm faptul că aceste festivități vor avea un caracter propriu. Cu toate acestea, anticipăm o înflorire a activității ce nu va fi cu nimic mai prejos în bogăție și spirit de includere decât cea care a însoțit bicentenarul ce tocmai a trecut. Fără îndoială, este un prilej așteptat cu nerăbdare de fiecare comunitate, fiecare cămin și fiecare inimă.

În lunile care urmează va fi, de asemenea, timpul să ne reamintim viețile urmașilor neînfricați ai lui Báb – eroinele și eroii a căror credință și-a găsit expresia în acte de sacrificiu fără pereche ce vor împodobi pe vecie analele Cauzei. Calitățile lor de cutezanță, sfințenie și detașare față de tot în afară de Dumnezeu lasă o impresie puternică asupra oricui află despre faptele lor. Și cât de impresionantă este și vârsta fragedă la care mulți dintre acești cutezători neînfricați și-au pus amprenta pe istorie. În perioada următoare, fie ca exemplul lor să dea curaj întregului grup al celor credincioși – și îndeosebi tineretului, care este încă o dată chemat în avangarda unei mișcări care își propune nici mai mult nici mai puțin decât transformarea lumii.

Aceasta este, deci, strălucitoarea noastră speranță. În cele șase cicluri care se aștern între acest Riḍván și următorul bicentenar – adică pe parcursul celor trei ani rămași din Planul actual –, fie ca aceeași iubire nelimitată și neîntrecută care i-a îmboldit pe discipolii lui Báb la răspândirea luminii divine să vă inspire și pe voi la fapte mărețe. Ruga noastră la Pragul Sfânt este ca ajutorul ceresc să se reverse asupra voastră.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :