Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2017-174BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2017 / 174BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Priviți cum se ridică comunitatea Celui Mai Mare Nume! Doar la un an scurs de la începerea noului Plan, rapoartele atestă scara la care se încearcă acesta și începe să fie realizat. Conferirea unei mai mari intensități celor 5000 de programe de creștere cere un nivel de efort complet fără precedent. Cu o temeinică înțelegere a fundamentelor Planului, mari numere de prieteni acționează pentru satisfacerea cerințelor acestuia, demonstrând rigoare și sacrificiu în calitatea răspunsului lor. După cum s-a anticipat, unele programe intensive de creștere, care au fost îndelung susținute, devin rezervoare de cunoaștere și resurse, oferind ajutor zonelor înconjurătoare și facilitând diseminarea rapidă a experienței și perspectivelor pătrunzătoare. Centre de intensă activitate -- acele vecinătăți și sate unde munca de construire a comunitatii este cel mai mult concentrată -- se dovedesc a fi un teren fertil pentru transformarea colectivă. O legiune extinsă și învigorată de membri ai Corpului Auxiliar și asistenți ai acestora stimulează strădaniile credincioșilor, ajutându-i să capete o viziune despre cum să avanseze procesul de creștere în diferite circumstanțe și cum să identifice abordări care se potrivesc condițiilor din fiecare zonă geografică. Sprijinite de respectivele lor Adunări Spirituale Naționale, Consiliile Regionale Bahá'í învață cum poate fi stimulat și susținut avântul Planului în mod simultan într-o serie de zone geografice, în timp ce în unele țări mai mici, fără Consilii, noi entități la nivel național încep să facă același lucru. Deși, după cum ar fi de așteptat la orice proces organic, progresul rapid care este atestat în unele locuri mai trebuie încă să își facă apariția în altele, numărul total de programe intensive de creștere din lume începe deja să crească. Mai mult decât atât, ne bucurăm să vedem că participarea la activitățile Planului a sporit rapid și marcant în primele patru cicluri ale sale.

Deci, semnele pentru ceea ce ar putea aduce anul care vine, cu greu ar putea fi mai promițătoare decât atât. Și ce ar putea fi mai potrivit pentru a fi oferit Binecuvântatei Frumuseți la a două suta aniversare a Nașterii Sale, decât strădania onestă a iubiților Săi de a extinde raza de acțiune a Credinței Sale? Primul dintre cele două bicentenare ce trebuie celebrate de lumea Bahá'í este astfel o ocazie cu perspective dintre cele mai senzaționale. Privit cum se cuvine, acest an prezintă o o ocazie unica, cea mai mare care a existat vreodată la nivel mondial, de a conecta inimile cu Bahá’u’lláh. Fie ca în lunile ce ne stau în față, toți să fie conștienți de această prețioasă șansă și atenți la posibilitățile care există în fiecare spațiu pentru a familiariza pe alții cu viața și sublima Sa misiune. Pentru ca oportunitatea de propovăduire care există acum în fața lumii Bahá'í să fie captată la deplina ei măsură, gânduri creative trebuie să fie oferite conversațiilor ce ar putea să se desfășoare cu fiecare tip de persoană. În decursul unor astfel de conversații semnificative, percepția este elevată și inimile se deschid -- uneori imediat. În această ocupație meritorie cu toții găsim o chemare, și nimeni nu ar trebui să se lipsească de bucuria rezultată din angajarea în această activitate. Îl implorăm pe unicul Iubit ca întreg acest an bicentenar să fie umplut de această bucurie, care este cea mai pură și cea mai dulce dintre toate: cea de a vorbi unui alt suflet despre răsăritul Zilei lui Dumnezeu.

Obligațiile ce trebuie îndeplinite de către ceata celor credincioși sunt făcute și mai presante de confuzia, neîncrederea și înnourarea din lume. Într-adevăr, prietenii ar trebui să folosească fiecare oportunitate pentru a arunca o lumină ce poate ilumina calea și poate oferi asigurare celor neliniștiți, nădejde celor disperați. Ni se reamintește despre sfatul dat de Păzitor unei comunități Bahá'í în cuvinte ce par intenționate chiar pentru pentru zilele noastre: „Pe măsură ce structura societății din ziua de astăzi se dizlocă și crapă sub solicitările și stresul prevestitoarelor evenimente și calamități, pe măsură ce se multiplică fisurile accentuând clivajul ce separă națiune de națiune, clasă socială de clasă socială, rasă de rasă și crez de crez, cei ce indeplinesc Planul trebuie să evoce în viețile lor spirituale și în activitățile lor administrative o încă și mai mare coeziune, și să demonstreze un mai înalt standard de efort concertat, de asistență reciprocă și de armonioasă dezvoltare în întreprinderile lor colective“. Subliniind întotdeauna semnificația spirituală a muncii Credinței și dârza hotărâre cu care credincioșii trebuie să își îndeplinească îndatoririle lor sacre, Shoghi Effendi a avertizat, de asemenea, împotriva luării oricărei părți în controversele, încâlciturile și ciondănelile politice. „Fie ca ei să se ridice deasupra oricărui partizanat și particularism“, a îndemnat el cu o altă ocazie, „deasupra disputelor vane, a calculelor mărunte, a pasiunilor trecătoare ce agită fața și atrag atenția unei lumi schimbătoare“. Acestea sunt spuma și împroșcătura inevitabile, aruncate pe măsură ce val după val convulsionează o societate turbulentă și divizată. Prea mult este în joc pentru a ne îngădui să fim distrași în acest fel. După cum fiecare discipol al lui Bahá’u’lláh știe bine, bunăstarea supremă a umanității depinde de depășirea diferendelor și de întemeierea fermă a unității ei. Fiecare contribuție pe care o fac bahá'íi la viața societății lor este îndreptată către promovarea unității; fiecare strădanie de construire a comunității este direcționată către același scop. Pentru cei obosiți de certuri, comunitățile crescând sub umbra Celui Mai Mare Nume oferă un puternic exemplu de ceea ce poate înfăptui unitatea.

Aducem laudă Domnului Domnilor, văzându-i pe atât de mulți dintre cei iubiți ai Săi, dăruind în așa de multe feluri tot ce este al lor pentru ca flamura unității omenirii să poată fi înălțată. Mult-prețuiți prieteni: acum, la începutul unui an de un deosebit bun augur, nu ar trebui ca fiecare dintre noi să contemple ce fapte cerești ar putea harul Său să ne ajute să realizăm?

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :