Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2016-173BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2016 / 173BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Odată cu sosirea Regelui Festivalurilor, perioada de pregătire pentru următorul Plan global s-a încheiat: chemăm acum prietenii lui Dumnezeu la un nou angajament pe cinci ani, angajament de curaj, hotărâre și resurse.

Adunarea credincioșilor lui Bahá’u’lláh este gata de acțiune. Întâlnirile instituționale, convocate peste tot în lume în ultimele luni, au trimis semnalele succesive ale dorinței nerăbdătoare de a începe această măreață întreprindere. Imperativele conținute în mesajul adresat Conferinței Consilierilor sunt deja traduse în planuri decisive de acțiune. Decade întregi de acțiuni eroice au dat formă comunității și i-au câștigat într-o anumită măsură abilitatea dovedită de a dezvolta creșterea, oțelind-o pentru acest moment. Mai ales ultimele două decade au sporit marcant această îndelung dorită creștere în calitate.

În timpul acestei perioade, adoptarea unui cadru structural pentru acțiune i-a ajutat pe prieteni să-și hrănească și să-și cizeleze treptat capacitățile esențiale, la început dând naștere la simple acte de servire, ce au condus la modele de acțiune tot mai elaborate, care la rândul lor au solicitat dezvoltarea capacităților din ce în ce mai complexe. În acest fel, în mii de zone geografice a fost început un process sistematic de dezvoltare a resurselor umane și de clădire a comunității – și în multe dintre ele acesta a devenit foarte avansat. Focalizarea nu a fost doar asupra credinciosului individual, doar asupra comunității sau doar asupra instituțiilor Credinței; toți cei trei participanți inseparabili la evoluția noii Ordini Mondiale sunt antrenați de forțele spirituale eliberate de desfășurarea Planului Divin. Semnele progresului lor sunt tot mai evidente: în încrederea pe care nenumărați credincioși au căpătat-o să împărtășească relatări ale vieții lui Bahá’u’lláh și să discute despre implicațiile Revelației Lui și a neasemuitului Său Legământ; în contingentele crescătoare de suflete care, ca rezultat, au fost atrase către Cauza Lui și contribuie la înfăptuirea viziunii Sale unificatoare; în abilitatea bahá’ílor și a prietenilor lor să descrie în termeni elocvenți, la firul ierbii în comunitate, experiența lor despre un proces capabil să transforme caracterul și să dea formă existenței sociale; în numărul semnificativ mai mare al localnicilor dintr-o țară care, ca membri ai instituțiilor și agențiilor bahá’í, călăuzesc acum treburile comunităților lor; în dăruirea demnă de încredere, generoasă și plină de sacrificiu la Fond, atât de vitală pentru susținerea înaintării Credinței; în înflorirea fără precedent a inițiativei individuale și a acțiunii colective în sprijinul activităților de construire a comunității; în entuziamsul atât de multor suflete altruiste aflate în floarea tinereții, care aduc o uriașă vigoare aceste munci, mai ales prin a avea grijă de educația spirituală a mai tinerelor generații; în amplificarea caracterului devoțional al comunității prin întâlniri regulate pentru adorație; în sporirea capacității la toate nivelurile administrației bahá’í; în capacitatea instituțiilor, agențiilor și indivizilor de a gândi în termeni de proces, de a citi realitatea lor imediată și de a-și evalua resursele în locurile în care trăiesc, de a face planuri bazându-se pe toate acestea; în dinamica, acum familiară, a studiului, consultației, acțiunii și reflecției care a cultivat o postură instinctivă de învățare; în înțelegerea tot mai adâncă pentru ceea ce înseamnă a pune în practică Învățăturile prin acțiune socială; în găsirea tot mai multor oportunități pentru a le oferi o perspectivă bahá’í discursurilor predominante din societate; în conștientizarea unei comunități globale care, prin toate strădaniile ei, grăbește apariția unei civilizații divine prin manifestarea puterii inerente a Cauzei, de construire a societății; și într-adevăr, în conștientizarea tot mai sporită de către prieteni a faptului că prin eforturile lor de a avea grijă de transformarea lăuntrică, de a lărgi cercul unității, de a colabora cu ceilalți în câmpul servirii, de a ajuta populația să-și asume propria dezvoltare spirituală, socială și economică – și prin toate eforturile de acest fel, de a aduce îmbunătățirea lumii – se exprimă scopul religiei în sine.

Deși nu există nicio măsură care să capteze în totalitate progresul comunității bahá’í, se pot vedea multe din numărul de zone geografice din lumea întreagă, în care a fost întemeiat un program de creștere, număr despre care, cu recunoștință pentru darurile acordate de Frumusețea Abhá, confirmăm că a depășit 5 000. O fundație așa de largă precum aceasta a fost condiția preliminară pentru asumarea sarcinii cu care se confruntă acum lumea bahá’í – întărirea procesului de creștere în fiecare zonă geografică în care a început și extinderea unui model bogat al vieții de comunitate. Efortul susținut care se cere va fi unul dificil. Dar rezultatul are potențialul de a avea o însemnătate profundă, de a fi unul epocal. Pașii mici, dacă sunt regulați și rapizi, duc la o lungă distanță parcursă. Prin concentrarea asupra avansului care trebuie făcut într-o zonă geografică în perioada de început – de exemplu, în cele șase cicluri aflate înainte de prima dintre cele două aniversări bicentenare – prietenii vor face mult pentru a face posibilă atingerea țelului din decursul a cinci ani întregi. Fiecare ciclu este învestit cu oportunități iute trecătoare pentru un pas înainte, prețioase posibilități ce nu se vor întoarce.

În general în societate, din păcate, se multiplică și se înrăutățesc simptomele unei maladii tot mai profunde a sufletului. Cât de izbitor este faptul că, pe măsură ce popoarele lumii suferă din lipsa unui adevărat remediu și se întorc spasmodic de la o falsă speranță la alta, voi rafinați în mod colectiv un instrument care conectează inimile cu eternul Cuvânt al lui Dumnezeu. Cât de izbitor este faptul că, în mijlocul unei cacofonii de opinii rigide și interese opuse care devin pretutindeni tot mai înverșunate, voi vă concentrați asupra atragerii oamenilor laolaltă pentru a clădi comunități care sunt refugii ale unității. Departe de a vă demoraliza, fie ca prejudecățile și ostilitățile lumii să fie reamintiri despre cât de urgentă nevoie au sufletele din jurul vostru de balsamul vindecător pe care doar voi îl puteți oferi.

Acesta este ultimul dintr-o serie de Planuri consecutive de Cinci Ani. La încheierea lui, se va deschide o nouă fază în evoluția Planului Divin, ce va fi stabilită pentru a propulsa comunitatea lui Bahá’u’lláh către cel de-al treilea secol al Erei Bahá’í. Fie ca prietenii lui Dumnezeu din fiecare țară să aprecieze potențialul acestor câțiva ani aflați înaintea lor, ceea ce va fi o riguroasă pregătire pentru sarcinile și mai mărețe care vor veni. Larga sferă de acțiune a Planului prezent îi dă putință fiecărui individ să sprijine această muncă, oricât de umilă ar fi partea lui. Vă cerem, prețuiți colegi de muncă, adoratori ai Celui Care este Prea-Îndrăgitul lumilor, să nu cruțați niciun efort în a pune în practică tot ceea ce ați învățat și fiecare abilitate și talent pe care le aveți de la Dumnezeu, pentru a face să avanseze Planul Divin în următorul său stadiu esențial. La arzătoarele voastre implorații, noi le adăugăm pe ale noastre, oferite la Sfintele Morminte, în numele tuturor celor care trudesc pentru atotcuprinzătoarea Sa Cauză.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :