Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2015-172BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2015 / 172BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Splendidul anotimp al Ridvanului se apropie, şi din înălţimile pe care le-a atins comunitatea Celui Mai Mare Nume, sunt vizibile la orizont strălucitoare perspective. Un vast teren a fost traversat: noi programe de creştere au apărut, şi în timp ce încă mai apar şi mai multe sute de astfel de programe în următoarele douăsprezece luni, au început deja eforturile de a pune în mişcare modelul necesar de activitate în aproape fiecare dintre clusterele al căror număr trebuie să ajungă la cele 5 000 stabilite ca ţintă în cadrul Planului de Cinci Ani. Programele existente capătă putere, multe arătând cu mai multă claritate ce înseamnă pentru Cauză ca să se extindă mai mult în peisajul social al unui cluster şi în cadrul unei vecinătăţi sau sat. Căile ce duc la o expansiune şi consolidare la scară mare sunt urmate cu paşi tot mai fermi, adesea tineretul brav stabilind ritmul. Devin tot mai evidente modalităţile prin care puterea social-constructivă a Credinţei poate fi eliberată în diferitele împrejurări, şi treptat, devin tot mai uşor de perceput acele trăsături definitorii care trebuie să ajungă să marcheze dezvoltarea tot mai mare în continuare a procesului de creştere dintr-un cluster.

Chemarea de a îndeplini şi sprijini această muncă este îndreptată către fiecare discipol al lui Bahá’u’lláh, şi va trezi un răspuns în fiecare inimă ce se îndurerează datorită stării nenorocite a lumii, de la ale cărei lamentabile circumstanţe atât de mulţi oameni sunt incapabili să capete alinare. Căci în cele din urmă, acţiunea sistematică, hotărâtă şi plină de abnegaţie, întreprinsă în cadrul largii cuprinderi a structurii Planului este cel mai constructiv răspuns al fiecărui credincios preocupat de relele tot mai multe ale unei societăţi lipsite de ordine. În decursul ultimului an, a devenit încă şi mai clar că în diferite naţiuni şi în diferite moduri, s-a erodat şi epuizat tot mai mult consensul social din jurul idealurilor care au unit şi legat laolaltă în mod tradiţional un popor. Acesta nu mai poate oferi o apărare demnă de încredere împotriva unei varietăţi de ideologii egoiste, intolerante, şi toxice care se alimentează pe seama nemulţumirii şi resentimentelor. Cu o lume conflictuală, ce pare în fiecare zi tot mai puţin sigură de sine, suporterii acestor doctrine distructive devin tot mai îndrăzneţi şi neobrăzaţi. Reamintim verdictul fără echivoc al Penei Supreme: „Ei se grăbesc înainte, către Focul Iadului, şi îl iau din greşeală drept lumină”. Liderii bine intenţionaţi ai naţiunilor şi oamenii de bunăvoinţă sunt lăsaţi să se zbată pentru a repara fracturile evidente din societate şi neputincioşi în a preveni răspândirea acestora. Efectele acestei întregi situaţii pot fi văzute nu doar în conflictul direct sau în prăbuşirea ordinii. În neîncrederea ce aruncă un vecin împotriva celuilalt şi retează legăturile de familie, în antagonismul a mult din ceea ce trece drept discurs social, în nepăsarea cu care apelurile la motivaţiile umane dezonorante sunt utilizate pentru a dobândi putere şi a îngrămădi bogăţii – în toate acestea se găsesc semnele neechivoce că forţa morală care susţine societatea s-a epuizat în mod grav.

Totuşi există reasigurare în cunoaşterea faptului că, în mijlocul dezintegrării, ia formă un nou fel de viaţă colectivă, care dă expresie practică la tot ce este ceresc în fiinţele umane. Am observat cum, în special în acele locuri unde a fost menţinută intensitatea în activităţile de propovăduire şi construire a comunităţii, prietenii au fost capabili să se păzească împotriva forţelor materialismului, care riscă să submineze preţioasele lor energii. Nu doar asta, dar în confruntarea cu celelalte variate solicitări asupra timpului lor, ei nu pierd niciodată din vedere sarcinile sacre şi presante aflate dinaintea lor. O astfel de acordare a atenţiei faţă de nevoile Credinţei şi interesele umanităţii este o necesitate în fiecare comunitate. Acolo unde a fost întemeiat un program de creştere într-un cluster anterior nedeschis, vedem cum impulsurile iniţiale ale activităţii apar din dragostea faţă de Bahá’u’lláh deţinută în înima unui credincios puternic angajat. Cu toate ordinele de complexitate la care trebuie să se acomodeze cele din urmă, pe măsură ce o comunitate creşte ca mărime, întreaga activitate începe cu acest simplu fir de dragoste. Acest fir vital este cel din care este ţesut un model de efort concentrat şi răbdător, ciclu după ciclu, pentru a prezenta idei spirituale copiilor, tinerilor şi adulţilor; pentru a alimenta un sentiment de adoraţie prin adunări pentru rugăciune şi devoţiune; pentru a stimula conversaţii care iluminează înţelegerea; pentru ca numere tot mai mari să înceapă un studiu de o viaţă al Cuvântului Creator şi traducerea acestuia în fapte; pentru a dezvolta, împreună cu ceilalţi, capacitatea de serviciu; şi pentru a se însoţi reciproc unii pe ceilalţi în practicarea a ceea ce s-a învăţat. Mult iubiţi prieteni, îndrăgiţi de Frumuseţea Abhá: ne rugăm sincer pentru voi cu oricare prilej cu care ne prezentăm la Sfântul Său Prag, pentru ca dragostea voastră pentru El să vă poată da tăria de a vă consacra vieţile Cauzei Sale.

Merită o menţionare specială bogatele şi pătrunzătoarele perspective ce apar din clustere şi de la centrele de intensă activitate din cadrul acestora, acolo unde dinamicile vieţii de comunitate au cuprins mari numere de oameni. Suntem răsplătiţi atunci când vedem cum o cultură a sprijinului reciproc, fondată pe camaraderie şi serviciu umil, s-a întemeiat destul de natural prin ea însăşi în astfel de locuri, dând tot mai multor suflete putinţa să fie aduse sistematic în cadrul activităţilor comunităţii. Într-adevăr, într-un număr tot mai mare de împrejurări, mişcarea unei populaţii către viziunea lui Bahá’u’lláh pentru o nouă societate nu mai apare doar ca o perspectivă captivantă, ci ca o realitate de cale de apariţie.

Dorim să adresăm suplimentar câteva cuvinte acelora dintre voi în ale căror împrejurimi încă mai este de aşteptat să intervină un progres marcant şi care tânjesc după schimbare. Aveţi nădejde. Nu va fi mereu aşa. Nu este istoria Credinţei noastre plină de relatări despre începuturi nefavorabile, dar rezultate minunate? De câte ori faptele unor credincioşi puţini ca număr – tineri sau bătrâni – sau dintr-o singură familie, sau chiar cele ale unui singur suflet, atunci când au fost confirmate de puterea asistenţei divine, au reuşit în cultivarea de comunităţi vibrante în climate aparent neospitaliere? Să nu vă imaginaţi că propriul vostru caz este în mod inerent oricât de diferit. Schimbarea dintr-un cluster, fie ea rapidă sau cu greu câştigată, nu decurge dintr-o abordare şablonardă, şi nici din activitate întâmplătoare; ea provine din ritmul acţiunii, reflecţiei şi consultaţiei, şi este propulsată de planuri care sunt fructul experienţei. Dincolo de asta, şi oricare ar fi efectele imediate, serviciul către Cel Multiubit este în el însuşi o sursă de bucurie durabilă pentru spirit. Căpătaţi încurajare şi din exemplul fraţilor voştri din Leagănul Credinţei, de la modul cum concepţia lor constructivă, rezistenţa lor ca şi comunitate şi statornicia lor în promovarea Cuvântului Divin produc schimbarea la nivelul gândirii şi faptelor în societatea lor. Dumnezeu este cu voi, cu fiecare dintre voi. În cele douăsprezece luni care rămân din Plan, fie ca fiecare comunitate să avanseze de la poziţia ei actuală la una mai puternică.

Atotimportanta munca a expansiunii şi consolidării aşterne o solidă temelie pentru iniţiativele pe care lumea Bahá'í este chemată să le asume în numeroase alte domenii. La Centrul Mondial Bahá'í se intensifică eforturile de a cataloga şi indexa metodic contţinutul a mii de Tablete care constituie acea infinit de preţioasă moştenire, Sfintele Texte ale Credinţei noastre, încredinţate nouă pentru beneficiul întregii omeniri – aceasta pentru a accelera publicarea de volume ale Scrierilor, atât în limbile lor originale, cât şi traducerea în limba engleză. Continuă în ritm susţinut eforturile de a întemeia opt Mashriqu’l-Adhkar-uri, Temple sfinte înălţate întru gloria lui Dumnezeu. Munca de afaceri externe la nivel naţional a sporit marcant în eficacitate şi a devenit tot mai sistematică, stimulată şi mai mult de transmiterea unui document, trimis Adunărilor Spirituale Naţionale acum şase luni, care se bazează pe considerabila experienţă generată în decursul ultimilor douăzeci de ani şi care furnizează o structură extinsă pentru dezvoltarea acestor iniţiative pe viitor. Între timp, două noi Oficii ale Comunităţii Internaţionale Bahá'í, surori ale Oficiului Naţiunilor Unite cu baza în New York şi Geneva şi şi ale Oficiului ei din Bruxelles au fost deschise în Adis Abbeba şi Djakarta, lărgind oportunităţile pentru perspectivele Cauzei care trebui oferite la nivel internaţional în Africa şi Asia de Sud-Est. Adesea impulsionate de cerinţele creşterii, o serie de Adunări Naţionale îşi clădesc capacitatea lor administrativă, vizibilă în administrarea lor atentă a resurselor lor disponibile, în eforturile lor de a deveni intim familiarizate cu condiţiile comunităţilor lor, şi în vigilenţa lor privind asigurarea faptului că operaţiunile lor de la Oficiile lor Naţionale devin tot mai puternice; nevoia de a sistematiza acest impresionant volum de cunoştinţe care se acumulează actualmente în acest domeniu a dus la crearea Oficiului pentru Dezvoltarea Sistemelor Administrative, situat la Centrul Mondial. Iniţiativele de diferite tipuri pentru acţiune socială continuă să se multiplice în multe ţări, dând putinţa ca să se poată învăţa mult despre cum înţelepciunea tezaurizată în Învăţături poate fi aplicată pentru a îmbunătăţi circumstanţele sociale şi economice; atât de promiţător este acest domeniu, încât am întemeiat un Consiliu Consultativ Internaţional de şapte membri la Oficiul pentru Dezvoltare Socială şi Economică, introducând următorul stadiu în evoluţia acestui Oficiu. Trei membri ai Consiliului vor servi de asemenea ca şi echipă de coordonare şi vor locui în Ţara Sfântă.

La acest Ridvan, deci, în timp ce vedem că sunt multe de făcut, vedem pe mulţi gata să facă aceste lucruri. În mii de clustere, vecinătăţi şi sate, proaspete izvoare de credinţă şi asigurare se revarsă, bucurând spiritele celor atinşi de apele lor înviorătoare. Pe alocuri, cursul este un torent statornic, în altele, deja un râu. Nu este acum momentul pentru ca vreun suflet să zăbovească pe mal – fie ca toţi să să se avânte înainte odată cu valul.

[semnat: Casa Universală a Dreptăţii]
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :