Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2014-171BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2014 / 171BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Trei ani plini au trecut de la începutul etapei actuale în desfăşurarea Planului Divin, o întreprindere care îi uneşte pe discipolii lui Bahá'u'lláh într-un efort spiritual comun. Doar doi ani îi separă pe prietenii lui Dumnezeu de încheierea stabilită a acesteia. Cele două mişcări esenţiale care continuă să propulseze procesul de creştere - flux constant de participanţi prin succesiunea de cursuri ale institutului de pregătire şi mişcarea zonelor geografice de-a lungul unui continuum al dezvoltării - ambele au fost imens întărite de revărsarea de energie eliberată la conferinţele de tineret desfăşurate anul trecut. Capacitatea extinsă pe care lumea bahá´í a dobândit-o prin mobilizarea unor numere mari de tineri în câmpul servirii poate aduce acum mai multe roade . Căci în timpul care a mai rămas, sarcinile decisive de consolidare a programelor de creştere existente şi demararea altora noi cheamă la urgenţă.Comunitatea Celui Mai Mare Nume este bine poziţionată pentru ca, înainte de expirarea acestei perioade, să adauge la zonele geografice în care au apărut deja astfel de programe cele două mii care rămân până la atingerea ţelului.

Cât de bucuroşi suntem să vedem că acest efort avansează în mod viguros prin regiunile îndepărtate ale globului şi într-o diversitate de circumstanţe şi împrejurări, în zone geografice numărând aproape trei mii. Multe zone geografice sunt în punctul în care este generat avânt prin implementarea câtorva linii simple de acţiune. În altele, după cicluri succesive de activitate, a sporit numărul persoanelor care iau iniţiativa în cadrul Planului, iar ritmul de activitate s-a intensificat; pe măsură ce calitatea procesului de educaţie spirituală este amplificată prin experienţă, sufletele sunt mai uşor atrase către a participa. Din când în când, ar putea apărea o domolire în activitate sau un obstacol pe calea înainte; consultaţia asupra motivelor impasului, combinată cu răbdare, curaj şi perseverenţă, permite recâştigarea avântului. În tot mai multe zone geografice, programul de creştere sporeşte ca rază de acţiune şi complexitate, proporţional cu mărirea capacităţii celor trei protagonişti ai Planului – individul, comunitatea şi instituţiile Credinţei – pentru a crea un mediu de sprijin reciproc. Şi suntem încântaţi că, aşa după cum s-a anticipat, există un număr în creştere de zone geografice unde o sută sau mai multe persoane facilitează acum angajarea a peste o mie de persoane în ţeserea unui model de viaţă spiritual, dinamic, transformator. La baza procesului, se află chiar de la început, desigur, o mişcare colectivă către viziunea de prosperitate materială şi spirituală enunţată de Cel Care este Dătătorul de Viaţă al Lumii. Dar când sunt implicate astfel de numere mari de oameni, mişcarea unei întregi populaţii devine perceptibilă.

Această mişcare este vizibilă mai ales în acele zone geografice unde se va întemeia un Mashriqu'lAdhkár local. Una dintre acestea, de exemplu, este Vanuatu. Prietenii ce locuiesc în insula Tanna au făcut un efort extraordinar de a spori conştientizarea privind Casa de Adoraţie planificată şi au angajat deja, printr-o varietate de moduri, nu mai puţin de o treime dintre cei 30.000 de locuitori ai insulei într-o conversaţie în extindere despre semnificaţia acesteia. Abilitatea de a susţine o conversaţie elevată printre atât de mulţi oameni a fost rafinată prin ani de experienţă împărtăşind învăţăturile lui Bahá’u’lláh şi extinzând frontul de acţiune al unui vibrant institut de pregătire. Grupurile de adolescenţi de pe insulă sunt deosebit de înfloritoare, îndemnate să continue prin sprijinul şefilor satelor care văd cum participanţii sunt împuterniciţi spiritual. Încurajaţi de unitatea şi dedicarea existente printre ei, aceşti tineri nu doar au spulberat apatia pasivităţii din ei înşişi, dar prin variate proiecte practice au găsit mijloacele de a lucra pentru îmbunătăţirea comunităţii lor şi ca rezultat oameni de toate vârstele, chiar şi părinţii lor, au fost dinamizaţi către acţiune constructivă. Printre credincioşi şi în societate în general este recunoscută binecuvântarea de a se putea adresa unei Adunări Spirituale Locale pentru călăuzire şi pentru rezolvarea situaţiilor dificile şi, în schimb, deciziile Adunărilor Spirituale sunt tot mai mult caracterizate prin înţelepciune şi sensibilitate. Există multe lucruri aici care indică faptul că, atunci când elementele cadrului de acţiune al Planului sunt combinate într-un întreg coerent, impactul asupra unei populaţii poate fi profund. Şi pe fundalul unei expansiuni şi consolidări în permanentă desfăşurare – al treizecilea ciclu al programului intensiv de creştere încheindu-se recent – prietenii explorează activ împreună cu restul locuitorilor insulei ce înseamnă ca un Mashriqu'l-Adhkár, un „centru colectiv pentru sufletele oamenilor“, să fie ridicat în mijlocul lor. Cu sprijinul activ al liderilor tradiţionali, locuitorii din insula Tanna au oferit nu mai puţin de o sută de idei de design pentru Templu, demonstrând măsura în care Casa de Adoraţie a captivat imaginaţia şi deschizând perspective fascinante pentru influenţa pe care o va exercita asupra vieţilor trăite sub umbra sa.

Această relatare încurajatoare îşi are echivalentul în numeroase zone geografice avansate unde implicaţiile învăţăturilor lui Bahá’u’lláh influenţează condiţiile de viaţă din vecinătăţi şi sate. În fiecare din aceste locuri, un popor tot mai conştient de Persoana lui Bahá’u’lláh învaţă prin reflecţie asupra experienţei, consultaţie şi studiu, cum să acţioneze pe baza adevărurilor tezaurizate în Revelaţia Sa, într-un astfel de mod încât cercul tot mai larg al celor înrudiţi spiritual să fie tot mai strâns sudat laolaltă prin legături de adoraţie şi serviciu colectiv.

În multe moduri, comunităţile care au progresat cel mai mult trasează o cale care îi invită şi pe alţii să o urmeze. Totuşi, oricare ar fi nivelul de activitate dintr-o zonă geografică, cea care stimulează progresul de-a lungul unei căi de dezvoltare este capacitatea de învăţare a prietenilor locali în cadrul unei structuri comune. Fiecare îşi are partea sa în această strădanie; contribuţia fiecăruia serveşte la îmbogăţirea întregului. Cele mai dinamice zone geografice sunt cele în care indiferent de resursele pe care comunitatea le posedă sau de numărul de activităţi care sunt întreprinse, prietenii apreciază că sarcina lor este de a identifica ceea ce este necesar pentru ca progresul să aibă loc – capacitatea născândă care trebuie hrănită, noul talent ce trebuie dobândit, iniţiatorii unui efort aflat de abia la început şi care trebuie însoţiţi, spaţiul pentru reflecţie care trebuie cultivat, strădania colectivă ce trebuie coordonată – şi apoi să găsească moduri creative prin care să fie făcute disponibile timpul şi resursele necesare pentru acest lucru. Însuşi faptul că fiecare set de circumstanţe prezintă propriile lui provocări dă putinţă fiecărei comunităţi nu doar de a beneficia de ceea ce se învaţă în restul lumii bahá'í, ci şi de a spori acest volum de cunoştinţe. Conştientizarea acestei realităţi eliberează de căutarea sterilă a unei formule rigide de acţiune, permiţând în acelaşi timp perspectivelor căpătate în diverse împrejurări să ofere informaţii procesului de creştere, pe măsură ce acesta capătă o formă particulară în mediul înconjurător al fiecăruia. Această întreagă abordare este complet opusă concepţiilor înguste despre „succes“ şi „eşec“ care dau naştere fanatismului sau paralizează voinţa. Este nevoie de detaşare. Când efortul este depus numai şi numai de dragul lui Dumnezeu, atunci tot ceea ce se petrece Îi aparţine Lui şi fiecare victorie câştigată în Numele Său este o ocazie de a cânta lauda Sa.

De atât de multe ori în Scrierile Credinţei noastre este descrisă relaţia dintre efortul depus şi ajutorul ceresc acordat ca răspuns: „Numai dacă voi depuneţi efort“, este asigurarea Dascălului într-una dintre Tabletele Sale, „este sigur că aceste splendori vor străluci cu putere, aceşti nori ai milostivirii îşi vor revărsa ploaia, aceste vânturi dătătoare de viaţă se vor ridica şi vor sufla, acest mosc dulce-mirositor va fi răspândit în lung şi-n lat“. În desele noastre vizite la Sfintele Morminte, Îl implorăm cu sinceritate pe Cel Atotputernic în numele vostru să vă susţină şi să vă întărească, pentru ca strădaniile voastre de a ajunge la cei încă nefamiliarizaţi cu divinele învăţături şi ca aceştia să fie confirmaţi în Cauza Sa să fie din belşug binecuvântate şi ca bizuirea voastră pe nelimitatele Sale favoruri să fie fără şovăială. Nu lipsiţi niciodată din rugăciunile noastre şi nu vom înceta niciodată să reamintim în implorările noastre consacratele voastre acte de fidelitate în credinţă. Pe măsură ce contemplăm imperativele care stau dinaintea discipolilor Binecuvântatei Frumuseţi în decursul următorilor doi ani, chemarea viguroasă la acţiune a Dascălului este precum un pinten pentru spirit: „Sfâşiaţi vălurile, înlăturaţi obstacolele, oferiţi apele dătătoare de viaţă şi arătaţi calea către mântuire“.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :