Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2009-166BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2009 / 166BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Cu doar trei ani în urmă am pus în faţa lumii bahá’í provocarea de a exploata cadrul structural pentru acţiune care a reieşit cu atâta claritate la încheierea ultimului Plan global. Răspunsul, după cum am nădăjduit, a fost imediat. Cu mare vigoare, prietenii de pretutindeni au început să urmărească ţelul de a întemeia programe intensive de creştere în nu mai puţin de 1.500 de zone geografice de peste tot din lume, şi numărul de astfel de programe a început după scurt timp să urce. Dar nimeni nu şi-ar fi putut imagina atunci cât de profund Domnul oştirilor, în inscrutabila Sa înţelepciune, intenţiona să transforme comunitatea Sa într-o perioadă de timp aşa de scurtă. Ce comunitate încrezătoare şi hotărâtă a fost cea care a sărbătorit realizările ei la punctul de mijloc al Planului curent în patruzeci şi unu de conferinţe regionale peste tot pe glob! Ce contrast extraordinar a oferit coerenţa şi energia ei faţă de zăpăceala şi confuzia unei lumi prinse într-o spirală a crizei! Aceasta, într-adevăr, a fost comunitatea celor fericiţi la care s-a referit Păzitorul. Aceasta a fost o comunitate conştientă de vastele potenţialităţi cu care a fost înzestrată şi conştientă de rolul pe care este destinată să îl joace în reclădirea unei lumi sfărâmate. Aceasta a fost o comunitate în ascensiune, supusă unei severe represiuni într-o parte a globului, totuşi ridicându-se neabătută şi neînfricată ca un întreg unit şi întărindu-şi capacitatea de a realiza scopul lui Bahá’u’lláh de a elibera omenirea de sub jugul celei mai amarnice oprimări. Şi în cei aproape optzeci de mii de participanţi la conferinţe, noi am văzut apariţia pe scena istorică a unui credincios individual complet încrezător în eficacitatea metodelor şi instrumentelor Planului şi remarcabil de abil în a le mânui. Absolut fiecare suflet al acestei puternice mări a stat ca mărturie transformatoarei potenţe a Credinţei. Absolut fiecare a fost dovada făgăduielii lui Bahá’u’lláh de a-i asista pe toţi cei ce se ridică cu detaşare şi sinceritate pentru a-L servi. Absolut fiecare a oferit o întrezărire a acelei rase de fiinţe, consacrate şi curajoase, pure şi sanctificate, destinate să evolueze de-a lungul a generaţii sub directa influenţă a Revelaţiei lui Bahá’u’lláh. În ei noi am văzut primele semne ale împlinirii nădejdii noastre exprimată la începutul Planului, ca influenţa edificatoare a Credinţei să fie extinsă asupra a sute de mii prin procesul de institut. Există toate indicaţiile că la sfârşitul perioadei de Riḍvan numărul programelor intensive de creştere din lume va depăşi ţinta de 1.000. Ce putem face mai mult la deschiderea acestui cel mai plin de bucurie Festival decât să ne plecăm capetele în umilinţă înaintea lui Dumnezeu şi să îi oferim mulţumiri pentru nemărginita Sa generozitate faţă de comunitatea Celui Mai Mare Nume.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :