Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2003-160BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2003 / 160BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

1 Pe măsură ce Planul de Cinci Ani intră în cel de-al treilea an al lui, avântul creşte: consemnarea realizărilor din timpul anului ce tocmai s-a terminat a depăşit cu mult pe cea a celor douăsprezece luni anterioare. Impulsionarea acestui avânt datorează la fel de mult coerenţei sporite realizată în elementele constituente ale Planului, pe cât datorează efectului animator al spiritului de nelinişte patrunzând planeta.

2 Circumstanţele prezente la deschiderea acestui nou an administrativ sunt simultan critice, provocatoare şi extraordinare prin semnificaţia lor. Întregul curs al anului anterior a fost agitat de o succesiune de crize care au culminat cu izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Imlicaţiile sunt nu mai puţin semnificative pentru progresul comunităţii Celui Mai Mare Nume decât sunt pentru evoluţia unei societăţi din ce în ce mai globală în vârtejurile unei tranziţii turbulente. În mod necesar, programul, scara şi tendinţele acestei tranziţii nu au fost predictibile. Într-adevăr, cât de rapidă a fost schimbarea actuală în fluxul condiţiilor lumii! În conflictul rezultant, implicând atât de evident ţările în care a prins formă istoria timpurie a Credinţei, vedem o reamintire proaspătă a avertismentului lui Bahá’u’lláh precum că: “echilibrul lumii a fost răsturnat prin influenţa vibrantă a aceste noi şi măreţe Ordini Mondiale”. Este demn de notat în particular că evenimentele acestei crize afectează un teritoriu cu o bogată moştenire bahá’í ca Irakul.

3 Tulburările cauzate de aceasta, ca şi de alte situaţii din lume au sugerat, cu o ocazie, deschiderea unui nou capitol în istoria mult preţuitei, dar amarnic oprimatei comunităţi bahá’í dintr-o ţară în care Manifestarea lui Dumnezeu pentru această Zi a locuit pentru o întreagă decadă. Cu o altă ocazie, aceste tulburări au spulberat pregătirile pentru cea de a Noua Convenţie Internaţională la Centrul Mondial al Credinţei noastre. Dar oricât de dezamăgitor, acest lucru nu îndeamnă la descurajare. Când Planul Major al lui Dumnezeu interferează cu Planul Său Minor, nu trebuie să fie nici o îndoială că la timpul cuvenit va fi deschisă providenţial o cale către o pleiadă de posibilităţi magnifice pentru promovarea intereselor glorioasei Sale Cauze.

4 Amărăciunile, temerile şi perplexităţile evocate de acest ultim conflict în dezvoltarea Păcii Celei Mici au intensificat sentimentele de amărăciune şi indignare faţă de repetatele crize care agită planeta. Neliniştea oamenilor de peste tot de pe glob este chiar în acest moment exprimată public prin demonstraţii mânioase, prea copleşitoare pentru a fi ignorate. Adesea, problemele pentru care ei protestează şi emoţiile pe care acestea le trezesc sporesc haosul şi confuzia pe care ei speră să le rezolve prin astfel de manifestaţii publice. Pentru prietenii lui Dumnezeu există o explicaţie neechivocă pentru ceea ce se petrece; ei trebuie doar să îşi reamintească viziunea şi principiile oferite de Credinţă pentru a răspundă eficient provocărilor puse de răspândirea suferinţei şi descurajării. Fie ca ei să se străduiască să înţeleagă mai profund Învăţăturile care sunt relevante prin revederea acelor scrisori ale lui Shoghi Effendi care au fost publicate în Ordinea Mondială a lui Bahá’u’lláh, în special a celor intitulate “Ţelul unei Noi Ordini Mondiale”, “America şi Pacea Cea Mare”, şi “Dezvoltarea unei Civilizaţii Mondiale”.

5 În timp ce lumea îşi continuă tumultosul ei curs, Planul de Cinci Ani a atins capacitatea lui operaţională de a da posibilitate comunităţii noastre ca să facă salturi gigantice către ţelul ei major, avansarea procesului intrării în trupe. Detaliile unei situaţii atât de încurajatoare a treburilor Credinţei au fost date deja în scrisoarea noastră din 17 ianuarie; pe aceasta vă invităm să o studiaţi în continuare. Doar câteva detalii cheie trebuie subliniate: divizarea ţărilor în zone geografice a fost completată în 179 dintre ele; există circa 17 000 de astfel de “răsadniţe” pentru expansiune. Întâlnirile de reflecţie la nivel zonal au devenit un mijloc puternic de unificare a gândirii şi acţiunii în toate instituţiile şi localităţile; aceste întâlniri au oferit un puternic stimulent iniţiativelor instituţionale şi individuale, într-un spirit de sprijin reciproc. Procesul de institut şi-a demonstrat chiar mai proeminent decât înainte influenţa lui ca forţă generatoare de expansiune şi consolidare. Activităţile de bază ale Planului au atins o scară depăşind cu mult pe cea a anului trecut. Ca rezultat, un număr crescând de prieteni sunt acum activit în munca de propovăduire şi cea administrativă peste tot în lume, demonstrând spiritul contagios de încredere care le inspiră entuziasmul eforturilor lor. Tinerii şi copii au fost implicaţi mai sistematic în programele comunităţii, şi nebahá’íi au participat mai numeroşi la cercurile de studiu, întâlnirile devoţionale şi lecţiile pentru copii. Este într-adevăr îmbucurător de observat că în scurta perioadă de la începerea Planului, în multe comunităţi unde aceste trei activităţi de bază fuseseră sporadice, ele au devenit trăsături regulate şi s-au multiplicat. Acesta este deci un instantaneu al comunităţii mondiale, concentrată şi în mişcare, ca niciodată mai înainte.

6 Pe durata anului trecut, pe măsură ce acest model de creştere s-a înrădăcinat mai adânc în modul de operare al Planului, aveau loc alte importante dezvoltări. În câmpul afacerilor externe, agenţii ale Comunităţii Internaţionale Bahá’í s-au angajat în activităţi prea numeroase şi variate pentru a fi descrise aici, dar de un efect colectiv prea impresionant pentru a fi lăsate să treacă fără o oarecare menţionare a lor. Vârful unor astfel de activităţi a fost mesajul pe care l-am adresat în aprilie trecut liderilor religioşi ai lumii. Acesta a dat un nou impuls abordării urmate de comunitatea bahá’í pentru a atrage atenţia celor mai influente elemente ale societăţii asupra unor chestiuni de o importanţă critică pentru a asigura pacea lumii. Prin coordonarea eforturilor Oficiului de Informare Publică al Comunităţii Internaţionale Bahá’í şi eficienţa promptă a Adunărilor Spirituale Naţionale, mesajul a fost distribuit în scurt timp celor mai înalte oficialităţi şi altor eşaloane ale comunităţilor religioase de pe tot globul. Scopul acestei iniţiative este de a aduce în atenţie tuturor celor afectaţi nevoia urgentă ca conducerea religioasă să se adreseze problemei prejudecăţilor religioase, care devine treptat o tot mai serioasă primejdie pentru bunăstarea umană. Reacţiile imediate de la mulţi primitori indică faptul că mesajul este privit cu seriozitate şi în unele locuri chiar oferă noi perspective activităţilor interconfesionale.

7 În câmpul dezvoltării sociale şi economice a fost atins un ritm care impresionează din ce în ce mai profund prin efectele efortului instituţional şi individual atât asupra dezvoltării interne a comunităţii, cât şi asupra colaborării comunităţii cu alţi parteneri. Oficiul pentru Dezvoltare Socială şi Economică raportează că în timpul celui de-al doilea an al Planului au fost stabilite opt noi agenţii de dezvoltare de inspiraţie bahá’í, operând în domenii diverse precum progresul statutului femeii, sănătate, agricultură, educaţia copiilor şi sporirea capacităţilor tineretului.

8 În Ţara Sfântă, traducerea în limba engleză a epistolei în arabă a lui Bahá’u’lláh cunoscută ca Javáhiru’l-Asrár a fost editată sub titlul “Nestematele Misterelor Divine”. Restaurarea Celulei lui Bahá’u’lláh din închisoarea din ‘Akká a fost terminată, şi a început lucrul la restul etajului superior al zonei celulelor închisorii. Cât despre următorul sezon de pelerinaj, începând din octombrie 2003, numărul pelerinilor din fiecare grup va fi mărit de la 150 la 200.

9 Pe lângă aceasta, eforturile de stimulare a dezvoltării instituţiilor operând la Centrul Mondial au fost în mod special evidente în continua evoluţie a instituţiei Ḥuqúqu’lláh sub distinsa conducere a Împuternicitului, Mâna Cauzei lui Dumnezeu ‘Alí-Muḥammad Varqá. Prin înţeleapta sa iniţiativă şi constantă strădanie, dr. Varqá a inspirat educarea prietenilor de pretutindeni în ceea ce priveşte legea Ḥuququ’lláh. În decada de când legea a fost universal aplicată, a fost înfiinţată o reţea de corpuri naţionale şi regionale ale împuterniciţilor, reţea care oferă coordonare şi călăuzire în serviciul unui număr sporit de asistenţi şi reprezentanţi. Cunoştinţele despre această lege s-au răspândit pe larg, şi prietenii din toate continentele se supun acestei legi cu un spirit de devotament pe care Împuternicitul speră să îi atingă şi pe cei care nu s-au expus încă binecuvântărilor făgăduite decurgând din aderenţa la această lege.

10 În cei aproape doi ani de când am anunţat necesitatea specială pentru sprijin financiar pentru a menţine, la un standard cuvenit, clădirile şi grădinile de la Centrul Mondial, a fost întemeiat Fondul pentru Înzestrarea Centrului Mondial. Contribuţiile nu au atins încă un nivel egal cu cel al nevoilor anuale. Totuşi ne-am simţit obligaţi să punem deoparte cinci milioane de dolari din contribuţiile primite ca şi un fond specific în direcţia construirii unui fond de bază pentru a furniza o sursă de investiţii dedicată scopului original. Am făcut astfel bazându-ne pe Fondul Internaţional Bahá’í pentru a asista în acoperirea cheltuielilor necesare, suspendând activităţile care ar fi fost normal să fie întreprinse în alte domenii.

11 Suntem încântaţi să vă informăm că, în răspuns la chemarea făcută de Adunarea Spirituală Naţională din Chile, au fost primite pentru Tempul Mamă al Americii de Sud 185 de concepte de design de la arhitecţi şi designeri din toată lumea. O alegerea finală va fi anunţată în scurt timp.

12 Dragi prieteni: Răsplătiţi de evidenţa solidă a progresului care se face peste tot, ne încredem în continuele confirmări ale Domnului nostru Suprem asupra eforturilor dedicate pe care le depuneţi în cadrul structurii Planului de Cinci Ani — un plan desemnat să satisfacă cerinţele acestor timpuri. Fie ca perseverenţa voastră în urmărirea lui să elibereze acele forţe înfrânate, pentru ca, prin graţia şi favoarea Frumuseţii Abhá, procesul intrării în trupe să poată avansa prin puternice asalturi în fiecare ţară.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :