Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2002-159BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2002 / 159BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Iureşul de evenimente în interiorul şi în afara Credinţei la începutul celei de-A Cincea Epoci a Erei Formative reprezintă un spectacol copleşitor. În interiorul Cauzei importanţa istorică a evenimentelor din luna mai a anului trecut, care au marcat terminarea edificiilor pe Muntele Carmel, a tulburat simţurile întrucât impactul lor a fost instantaneu împărtăşite pretutindeni pe planetă prin transmisii prin satelit şi prin cea mai vastă acoperire în media acordată vreodată unui eveniment bahá’í. Pe măsură ce dovezile cele mai recente ale dezvăluirii clare a Tabletei Carmel au fost desfăşurate în faţa ochilor lumii într-o splendoare care îţi taie răsuflarea, Cauza lui Bahá’u’lláh a făcut un salt spre o nouă evidenţiere în continua ei ieşire din obscuritate. A fost consemnată o imagine de neşters în analele Dispensaţiei.

Această manifestare exterioară a vitalităţii care animă Credinţa noastră de nestăvilit a avut corespondentul său în avântul proceselor interne în desfăşurare încă de la începerea Planului de Cinci Ani la Riḍván anul trecut. Suntem de aceea mişcaţi să invităm delegaţii reuniţi la convenţiile naţionale şi pe toţi cei care-l urmează pe Bahá’u’lláh pretutindeni în lume să ni se alăture în reflectarea asupra câtorva trăsături esenţiale puternice ale punerii în aplicare a Planului, în timpului primului său an – trăsături care nu pot decât să bucure inimile şi să inspire încredere în potenţialităţile incalculabile ale cursului pe care l-a luat acest Plan.

În răspunsul lor înflăcărat la cerinţele lui, Adunările Spirituale Naţionale s-au angajat într-o serie de sesiuni de planificare împreună cu Consilierii Continentali înainte şi imediat după Riḍván. Acestea au stabilit ritmul pentru o lansare viguroasă evidenţiată prin paşii făcuţi pentru a realiza o nouă trăsătură a procesului intrării în trupe. În fiecare comunitate naţională, instituţiile bahá’í au început munca de cartografiere sistematică a ţării lor cu scopul de a o împărţi în clustere (grupări de localităţi) fiecare având compunerea şi mărimea în acord cu proporţia activităţilor de creştere şi dezvoltare care pot fi administrabile. O astfel de cartare, precum a fost raportată de aproximativ 150 de ţări, face posibilă realizarea unui model de expansiune şi consolidare bine ordonat. Astfel crează în egală măsură o perspectivă, sau viziune de creştere sistematică care poate fi susţinută din cluster în cluster pe întreg teritoriul ţării. Cu această perspectivă, clustere virgine, ca de exemplu teritoriile virgine identificate în campaniile anterioare, devin ţeluri pentru pionierat intern, în timp ce clusterele deschise se concentrează pe dezvoltarea lor internă mobilizată de munca reciproc întărită de cei trei componenţi care alcătuiesc Planul: individul, instituţiile şi comunitatea.

Este cât se poate de încurajator să vedem că progresul acestei munci este energizat prin procesul de institute de pregătire, care a fost consolidat în mod considerabil în anul trecut de campaniile iniţiate în multe ţări pentru creşterea numărului de îndrumători calificaţi. Acolo unde institutul de pregătire este bine stabilit şi funcţionează constant, trei activităţi de bază s-au multiplicat cu relativă uşurinţă: cercurile de studiu, activităţile devoţionale şi clasele de copii. Într-adevăr, participarea crescândă a căutătorilor în aceste activităţi, la invitaţia prietenilor lor bahá’í, a dat o nouă dimensiune scopurilor lor, având prin urmare ca efect noi înrolări. Cu siguranţă aici este o direcţie foarte promiţătoare pentru munca de propovăduire. Aceste activităţi de bază, care la început au fost plănuite în principiu pentru ca să beneficieze însăşi credincioşii, devin în mod firesc portaluri pentru intrarea în trupe. Combinând cercurile de studiu, întâlnirile devoţionale şi clasele de copii în cadrul clusterelor, a fost stabilit un model de coerenţă în liniile de acţiune şi produce deja rezultate binevenite. Avem încredere că aplicarea acestui model în întreaga lume, deţine posibilităţi imense pentru progresul Cauzei în anii care urmează.

Aceste perspective uluitoare au devenit şi mai viabile prin colosala energie pe care Centrul Internaţional de Propovăduire a investit-o în îmbogăţirea înţelegerii comunităţii mondiale asupra creşterii sistematice. Folosindu-se de avantajul oferit de începutul recent al unui nou termen de serviciu pentru membrii Corpului Auxiliar, Centrul de Propovăduire a lansat chemarea pentru a fi ţinute 16 conferinţe regionale de orientare în lunile care încheie anul. La fiecare dintre acestea a trimis doi dintre membrii săi. Concentrându-se foarte mult asupra temei „institutele de pregătire şi creştere sistematică”, conferinţele, care au avut participarea a aproape tuturor membrilor Corpului Auxiliar din întreaga lume, au aprovizionat participanţii cu o abundenţă de informaţii care, prin munca lor neobosită, se vor revărsa în întreaga structură a comunităţii.

O comunitate atât de bogat înzestrată, atât de experimentată, atât de focalizată pe planul de acţiune divin-inspirat priveşte în exterior spre o lume ai cărei locuitori s-au scufundat mai adânc, începând cu evenimentele din mai 2001 din Ţara Sfântă, în marasmul numeroaselor tulburări. Şi, cu toate acestea, tocmai în aceste condiţii aparent neospitaliere este menit Cauzei să avanseze şi va prospera. Chemările Domnului Oştirilor, nou apărutul volum care conţine traducerile în limba engleză a textelor complete ale Tabletelor lui Bahá’u’lláh către regii şi conducătorii lumii, a venit ca o reamintire prielnică a consecinţelor cumplite ale ignorării avertismentelor Sale împotriva nedreptăţii, tiraniei şi corupţiei. Şocurile violente aplicate conştiinţei oamenilor de pretutindeni subliniază urgenţa remediului pe care El l-a prescris. Astfel, noi, cetele dispersate ale servitorilor Săi loiali, am ajuns din nou să trăim timpuri ale oportunităţilor irezistibile – oportunităţi de a propovădui Cauza Sa, de a clădi Sistemul Său minunat, de a asigura prin sacrificiu urgentele mijloace materiale necesare de care în mod inevitabil depind progresul şi executarea activităţilor spirituale.

Inevitabila noastră sarcinăeste să exploatăm tulburarea actuală, fără frică sau ezitare, cu scopul de a răspândi şi demonstra virtutea transformatoare a unicului Mesaj care poate asigura pacea lumii. Nu ne-a împuternicit şi reasigurat Frumuseţea Binecuvântată cu cuvinte convingătoare? „Nu lăsaţi ca întâmplările din lume să vă întristeze”, este sfatul Său iubitor. „Jur pe Dumnezeu”, continuă El; „Marea bucuriei tânjeşte să ajungă în prezenţa ta, pentru că fiecare lucru bun a fost creat pentru tine, şi îţi va fi revelat potrivit nevoilor timpurilor.”

Neîmpiedicaţi de nici o îndoială, nestânjeniţi de nici un obstacol, grăbiţi-vă atunci cu Planul în mâini.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :