Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan Messages

2001-158BE
2002-159BE
2003-160BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan Messages : 2001-158BE
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII
Ridvan 2001 / 158BE
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiţi prieteni

Cu multã bucurie în inimi şi cu mari speranţe întâmpinãm acest Ridvan într-un moment de mari schimbãri, când o nouã stare de spirit este evidentã în mijlocul nostru, al tuturor. Pretutindeni în comunitatea noastrã mondialã se simte o profundã conştientizare a valorii procesului, a necesitãţii planificãrii şi a virtuţii acţiunii sistematice pentru asigurarea creşterii şi pentru dezvoltarea resurselor umane cu ajutorul cãrora poate fi susţinutã expansiunea şi poate sã fie asiguratã consolidarea. Coerenţa înţelegerii acestor premise ale progresului nu poate fi supraestimatã aşa cum nu poate fi supraestimatã nici importanţa perpetuãrii lor printr-o pregãtire bine organizatã. Şi astfel, pentru noi, atingerea unui astfel de moment de conştientizare în comunitatea noastrã este o ocazie semnificativã. Suntem profund recunoscãtori Frumuseţii Binecuvântate pentru cã suntem capabili sã recunoaştem acest moment şi sã îl aclamãm chiar la începutul acţiunii globale ce va fi lansatã în cadrul acestor zile festive.

Puterea voinţei generate de aceastã conştientizare a caracterizat conferinţa Consilierilor Continentali şi a membrilor Corpurilor lor Auxiliare care s-au întâlnit în luna ianuarie în Ţara Sfântã. Evenimentul a produs o experienţã atât de înãlţãtoare încât a atras atenţia asupra intrãrii Credinţei într-o nouã epocã, cea de-a cincea a Erei Formative. O astfel de prospeţime a vitalitãţii precum cea prezentã la aceastã întâlnire a fost înţeleasã ca o manifestare a calitãţii crescânde a activitãţii din întreaga comunitate. Aceastã observaţie a fost confirmatã de urmãrirea în ultimul an a principiilor de bazã pentru avansarea progresului intrãrii în trupe. Astfel a fost pavatã calea pentru Planul de Cinci Ani, luându-se în acest fel avânt spre intrarea în cea de a Cincea Epocã.

Prin sporirea eforturilor majore ale Planului precedent de Patru Ani, care a dat naştere la peste 300 de institute de pregãtire, Planul de Doisprezece Luni şi-a atins scopul. A cãpãtat importanţã prin rãspunsurile semnificative ale instituţiilor şi indivizilor la chemarea pentru o mai mare concentrare asupra educaţiei spirituale a copiilor şi implicarea pre-adolescenţilor în viaţa de comunitate Bahá’í. Pregãtirea învãţãtorilor pentru clasele de copii şi includerea pre-adolescenţilor în procesul de institut a devenit o parte integrantã a activitãţii Bahá’í într-un numãr de ţãri. Importanţa Planul de Doisprezece Luni, în ciuda duratei sale scurte, a depãşit obiectivele specifice prestabilite. Planul a fost o legãturã dinamicã între o epocã plinã de evenimente în istoria Bahá’í şi perspectivele foarte promiţãtoare ale uneia noi, pentru care realizãrile acestuia au pregãtit atât de bine comunitatea. Au fost gravate, de asemenea, în cronicile noastre efectele de duratã ale activitãţilor Credinţei la sfârşitul secolului douãzeci – un secol asupra cãruia meritã sã reflecteze orice Bahá’í care doreşte sã înţeleagã forţele tumultuoase ce au influenţat viaţa planetei şi procesele Cauzei, într-un moment crucial în evoluţia spiritualã şi socialã a omenirii. Pentru a veni în sprijinul unui efort atât de meritoriu, Secolul Luminii, o trecere în revistã a secolului douãzeci a fost pregãtitã la cererea noastrã şi sub supravegherea noastrã.

În nenumãrate ocazii pe durata acestei strãdanii de un an, activitãţile de afaceri externe ale Credinţei au fost vizibile în mod special. Luaţi în considerare, spre exemplu, ocaziile în care reprezentanţii Bahá’í au participat cu distincţie la evenimentele mileniului care au avut loc în lunile mai, august şi septembrie la îndemnul Secretarului General al Naţiunilor Unite. Implicaţiile unei atât de apropiate şi remarcabile implicãri a Comunitãţii Internaţionale Bahá’í în procesele Pãcii Minore vor necesita trecerea unei perioade de timp pentru a putea fi înţelese corespunzãtor. Printre alte evenimente de vârf se numãrã şi colocviul continental organizat în India de Institutul de Studii pentru Prosperitate Globalã, o nouã instituţie ce acţioneazã sub egida Comunitãţii Internaţionale Bahá’í. Adoptând tema „ştiinţã, religie şi dezvoltare“ conferinţa s-a bucurat de participarea unor organizaţii neguvernamentale de seamã din India, precum şi a unor instituţii de renume cum ar fi UNESCO, UNICEF, WHO şi Banca Mondialã. În octombrie a fost lansat pe internet Serviciul Mondial Bahá’í de Ştiri cu intenţia de a oferi atât audienţei Bahá’í cât şi ne-Bahá’í ştiri şi noutãţi despre evenimente din toatã lumea Bahá’í.

Activitãţile intense de la Centrul Mondial Bahá’í în perioada ultimului an, în cea mai mare parte, au fost fãcute cunoscute prietenilor prin rapoartele anterioare, care au inclus amãnunte despre unele realizãri cum ar fi: ocuparea de cãtre Centrul Internaţional de Predare a sediului sãu permanent pe Muntele Carmel; Conferinţa Consilierilor Continentali şi a membrilor Corpurilor lor Auxiliare, ce a avut loc în Ţara Sfântã în ianuarie; finalizarea proiectelor de pe Muntele Carmel, care primesc acum ultimele retuşuri pentru pregãtiriea evenimentelor comemorative din luna mai. În octombrie anul trecut, pentru prima datã, pelerinii şi vizitatorii au fost primiţi la noul Centru de Recepţie din Haifa care a devenit pe deplin funcţional. La Bahjí înfrumuseţarea locurilor sfinte prin dezvoltarea grãdinilor a avansat continuu; efortul a fost susţinut, de asemenea, de noul proiect iniţiat anul trecut pentru a construi un Centru al Vizitatorilor spre capãtul nordic al proprietãţii, dincolo de Poarta Collins. Programat a fi finalizat în urmãtoarele câteva luni, structura este în întregime amplasatã, iar munca progreseazã în toate domeniile, incluzând finisarea şi peisagistica. Noile facilitãţi vor îmbunãtãţi capacitatea Centrului Mondial de a primi numere crescânde de pelerini, vizitatori Bahá’í pe perioade scurte precum şi invitaţi speciali.

Pentru a încheia acest rezumat al anului, vã anunţãm cu bucurie cã dupã o absenţã de aproape trei decenii, Adunarea Spiritualã Naţionalã a Bahá’ílor din Indonezia a fost din nou aleasã în cadrul Convenţiei Naţionale ce a avut loc la Jakarta cu ocazia Sãrbãtorii de Ridvan de anul trecut. O interdicţie impusã activitãţilor Bahá’í în august 1962 a restrâns cu severitate acţiunile Bahá’ílor din Indonezia în toatã aceastã perioadã, dar aceştia au dat dovadã de fermitate şi de înţelepciune în suferinţa aceasta îndelungatã, pânã când circumstanţele s-au schimbat în ţarã, rezultând ridicarea interdicţiei. Oare nu putem sã îndrãznim sã sperãm atunci, cã o astfel de ştire fericitã în ceea ce îi priveşte pe cei de o religie cu noi asediaţi în Iran, Egipt şi alte ţãri nu va întârzia sã aparã ?

Dragi Prieteni: Peste douã decenii lumea Bahá’í va sãrbãtori centenarul începutului Erei Formative. Privim înapoi la rãsãritul Erei din perspectiva realizãrilor ce cu greu puteau fi imaginate la început. Înaintea noastrã se aflã orizonturi care îndeamnã comunitatea la realizãri şi mai mãreţe în aceastã scurtã perioadã care ne desparte de centenar. Acele înãlţimi pot şi trebuie sã fie urcate. Planul de Cinci Ani, asupra cãruia atragem atenţia urgentã şi susţinutã a prietenilor din întreaga lume, este menit sã întâmpine aceastã provocare. El este primul dintr-o serie de campanii care îl vor urma pe durata acestor douãzeci de ani. Acest plan marcheazã urmãtoarea fazã în scopul realizãrii unei avansãri semnificative a procesului intrãrii în trupe. El necesitã o accelerare a acestui proces vital şi, mai mult, insistã asupra continuitãţii efortului sistematic din partea celor trei elemente constitutive ale sale: individul, instituţiile şi comunitatea .

Nu este nevoie ca cerinţele planului sã fie elaborate pentru cã acestea au fost deja stabilite în mesajul nostru cãtre Consilierii adunaţi în Ţara Sfântã şi ulterior împãrtãşit tuturor Adunãrilor Spirituale Naţionale. La scurt timp dupã conferinţa lor, Consilierii au început sã se consulte cu Adunãrile Naţionale în legãturã cu executarea Planului în zonele lor de jurisdicţie. Direcţia Planului este astfel cunoscutã de cãtre prietenii de pretutindeni, odatã ce s-au luat deja mãsuri pe plan regional şi local pentru urmãrirea ţelului sãu major. Se simte deja o conştientizare generalã cã vor fi depuse eforturi pentru a produce o mai puternicã pãtrundere a Credinţei în cât mai multe regiuni, în toate ţãrile. Spre exemplu, acolo unde circumstanţele o permit, comunitãţile locale care se aflã într-o strânsã legãturã vor fi mobilizate sã participe la programe intensive de creştere. Alte abordãri vor necesita deschideri metodice a unor noi zone, pentru care trebuie sã fie ridicaţi pionieri interni, în acelaşi spirit de sfinţire ce i-a animat pe cei ce s-au împrãştiat în toate colţurile lumii în timpurile de început, pentru a deschide teritorii virgine de peste mãri şi ţãri. Este suficient de spus cã procesul ce animã aceastã iniţiativã condusã divin se va extinde, eventual, pe mãsurã ce caracteristicile legate de acesta sunt introduse gradat şi integrate sistematic în funcţionarea sa.

O caracteristicã a celei de-a Cincea Epoci va fi îmbogãţirea vieţii devoţionale a comunitãţii prin ridicarea Caselor de Adoraţie naţionale, în mãsura în care circumstanţele din comunitãţile naţionale o permit. Programarea acestor proiecte va fi determinatã de cãtre Casa Universalã a Dreptãţii în legãturã cu avansarea procesului intrãrii în trupe la nivel de ţãri. Aceastã dezvoltare va dezvãlui în etape succesive Planul Divin al lui ‘Abdu’l-Bahá. În întregirea Templului Mamã al Occidentului, Pãzitorul a început un program pentru construirea de temple continentale. Primele dintre acestea au fost Casele de Adoraţie din Kampala, Sydney şi Frankfurt, ce au fost construite ca rãspuns la ţelurile Planului de Zece Ani. Casa Universalã a Dreptãţii a continuat în acest sens construirea Templelor din Panama City, Apia şi New Delhi. Însã aceastã etapã continentalã trebuie întregitã: mai rãmâne de construit încã un edificiu. Cu profundã recunoştinţã şi bucurie anunţãm în acest moment de sãrbãtoare decizia de a începe acest ultim proiect. În timpul Planului de Cinci Ani va fi începutã înãlţarea Templului Mamã din America de Sud, în Santiago, Chile, împlinindu-se astfel o dorinţã clar exprimatã de Shoghi Effendi .

Între timp, este momentul favorabil de a se lua noi mãsuri la Centrul Mondial, pentru dezvoltarea funcţiilor instituţiilor ce ocupã noile edificii ale Arcului. Deoarece Centrul Internaţional de Propovãduire a avansat semnificativ în activitatea sa, o atenţie specialã va fi acordatã organizãrii muncii la Centrul pentru Studiul Textelor. Un obiectiv special al acestei atenţii deosebite îl constituie îmbogãţirea traducerilor în limba englezã din Textele Sfinte. Scopul instituţiei este de a ajuta Casa Universalã a Dreptãţii în consultarea Scrierilor Sfinte şi în pregãtirea traducerilor şi comentariilor asupra textelor de bazã ale Credinţei. Mai mult, în Ţara Sfântã, va fi depus un efort continuu de a gãsi noi mãsuri pentru a face posibilã o creştere a numãrului de pelerini şi vizitatori la Centrul Mondial Bahá’í.

În mesajul nostru de Ridvan de acum cinci ani, am anunţat ca va avea loc un eveniment major la Centrul Mondial care va marca finalizarea proiectelor de pe Muntele Carmel şi deschiderea pentru public a Teraselor Mausoleului lui Báb. Momentul a sosit, şi anticipãm cu exaltare primirea prietenilor din efectiv toate ţãrile la programe ce vor cuprinde o perioadã de cinci zile, între 21-25 mai. De asemenea suntem fericiţi sã anunţãm cã se iau mãsuri pentru a conecta lumea Bahá’í la aceste evenimente prin procedeele de transmisie în direct pe World Wide Web şi prin satelit, despre care au fost oferite deja informaţii. Pe mãsurã ce Centrul Mondial se concentreazã asupra pregãtirilor, emoţia creşte în rândul publicului din Haifa, unde autoritãţile municipale au preluat publicarea unei cãrţi intitulate: Mausoleu Bahá’í şi Grãdini pe Muntele Carmel, Haifa, Israel: O cãlãtorie vizualã publicare ce va coincide cu evenimentul. Mai mult, Autoritatea Poştalã a Israelului este pe cale sã decidã emiterea în acelaşi timp a unui timbru comemorativ prezentând Terasele. Semnificaţia ocaziei constã în mod principal în pauza pe care o va permite pentru trecerea în revistã a distanţei remarcabile pe care Cauza a strãbãtut-o în dezvoltarea sa, în timpul celui de-al douãzecilea secol. Va fi de asemenea timp pentru a lua în considerare implicaţiile viitoare ale realizãrilor fenomenale, simbolizate prin înãlţarea structurilor monumentale pe muntele sfânt al lui Dumnezeu – o înãlţare ce oferã privirii lumii centrele spirituale şi administrative ale Credinţei noastre.

În timp ce comunitatea noastrã sãrbãtoreşte aceste realizãri uluitoare, fie ca fiecare membru sã pãstreze în minte cã nu e timp de dormit pe lauri. În momentul de faţã, omenirea se aflã într-o stare prea disperatã pentru a ezita, chiar pentru un moment, în împãrţirea Pâinii Vieţii, coborâtã din ceruri pentru timpurile noastre. Sã nu existe astfel nici cea mai micã întârziere în avansarea procesului ce are toate şansele de reuşitã pentru a conduce sufletele tuturor celor însetaţi de adevãr la masa festivã a Domnului Oştirilor .

Fie ca El, Care vegheazã asupra destinului Sistemului Sãu divin, sã cãlãuzeascã, sã îndrume şi sã confirme fiecare efort pe care îl faceţi pentru realizarea îndatoririlor urgente aflate înaintea voastrã.

CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂŢII

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :