Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Zilele Intercalare
Zilele Intercalare (#2324)

*Zilele Intercalare, 26 februarie - 1 martie, sunt zile de pregătire pentru Post, zile de ospitalitate, dragoste de semeni şi oferire de daruri.

O, Pană a Celui Preaînalt! Spune:

O, popoare ale pământului! Noi v-am poruncit să postiţi pentru o perioadă scurtă, iar la încheierea ei v-am orânduit Naw-Rúz drept sărbătoare. Astfel a strălucit Luceafărul Rostirii deasupra orizontului Cărţii, după cum a fost poruncit de Cel Care este Stăpânul începutului şi al sfârşitului. Fie ca prisosul de zile al lunilor să fie aşezat înaintea lunii de post. Dintre toate zilele şi nopţile, Noi am poruncit ca acestea să fie manifestările literei Há, astfel ele nu au fost îngrădite de limitările anului şi lunilor sale. Se cuvine poporului Slavei ca în timpul acestor zile să umple sufletele de veselie, ale lor precum şi ale neamurilor lor, şi mai ales ale celor săraci şi nevoiaşi, cu bucurie şi exaltare să-L preamărească pe Domnul, să înalţe laudă către El şi să-I glorifice numele; iar când aceste zile de dăruire ce preced anotimpul înfrânării s-au sfârşit, să înceapă postul. Astfel a fost poruncit de Cel Care este Stăpânul omenirii.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Zilele Intercalare (#2325)
Dumnezeul meu, Focul meu şi Lumina

mea! Zilele pe care Tu le-ai numit Ayyám-i-Há30 în Cartea Ta au început, o, Tu, Care eşti Regele numelor, şi postul pe care Pana Ta prea slăvită a poruncit să-l ţină toţi cei ce sunt în împărăţia creaţiei Tale se apropie. Te implor, o, Domnul meu, prin aceste zile şi prin cei care în această perioadă s-au agăţat de funia poruncilor Tale şi au ţinut cu străşnicie cârma preceptelor Tale, să îngădui ca fiecărui suflet să-i fie hărăzit un lăcaş înlăuntrul hotarelor curţii Tale şi un loc la revelarea splendorilor luminii chipului Tău.

Aceştia, o, Stăpânul meu, sunt slujitorii Tăi pe care nici o înclinaţie coruptă nu i-a reţinut de la ceea ce ai lăsat în Cartea Ta. Ei s-au plecat înaintea Cauzei Tale şi au primit Cartea Ta cu o hotărâre asemenea celei ce se naşte din Tine, au respectat ceea ce le-ai poruncit şi au ales să urmeze ceea ce a fost pogorât de către Tine.

Tu vezi, o, Stăpânul meu, cum Te-au recunoscut şi au stat mărturie ceea ce Tu ai revelat în Scripturile Tale. Dă-le să bea, o, Domnul meu, din mâinile harului Tău, apele veşniciei Tale. Aşterne, deci, pentru ei, răsplata orânduită pentru cel ce s-a cufundat în oceanul prezenţei Tale şi a atins vinul ales al întâlnirii cu Tine.

Te implor, o, Tu Regele Regilor şi Alinătorul celor asupriţi, să porunceşti pentru ei binele acestei lumi şi a celei ce va să vie. Mai mult, aşterne pentru ei ceea ce nici una dintre făpturile Tale n-a descoperit şi numără-i printre cei ce s-au rotit în jurul Tău şi se mişcă în preajma Tronului Tău în fiecare dintre lumile Tale.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Atotştiutor, Cel Atotcunoscător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :