Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Viitoare Mame
Viitoare Mame (#2304)

Domnul meu, Stăpânul meu! Îţi aduc laude şi îţi mulţumesc pentru favoarea ce ai acordat-o umilei Tale slujitoare, sclava Ta care Te roagă şi Te imploră, căci Tu, cu adevărat, ai călăuzit-o spre Împărăţia Ta de netăgăduit, pentru că ai făcut-o să audă Chemarea Ta preamărită, în această lume terestră şi să vadă Semnele Tale care mărturisesc apariţia suveranităţii Tale victorioase asupra tuturor lucrurilor.

O, Domnul meu, ţie îţi închin ceea ce este în pântecul meu. Fă astfel încât să devină un copil demn de laudă în Împărăţia Ta şi să se bucure de favoarea şi generozitatea Ta; să se dezvolte şi să crească la adăpostul educaţiei Tale. Cu adevărat, Tu eşti Cel Plin de Har! Cu adevărat, Tu eşti Domnul Generozităţii!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :