Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Unitate
Unitate (#2303)

O, Dumnezeul meu! O, Dumnezeul meu! Uneşte inimile slujitorilor Tăi şi revelează-le ţelul Tău măreţ. Fie ca ei să asculte de poruncile Tale şi să se supună legii Tale. Ajută-i, o, Doamne, în străduinţa lor şi dă-le putere să Te slujească. O, Dumnezeule! Nu-i lăsa singuri, ci călăuzeşte-le paşii cu lumina cunoaşterii Tale şi adu-le bucurie în inimi cu dragostea Ta. Tu eşti, cu adevărat, Ajutorul şi Stăpânul lor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Unitate (#2301)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Lauda fie cu Tine pentru că ai aprins focul iubirii Tale divine în Pomul Sfânt de pe vârful celui mai înalt munte: acel Pom „care nu este nici al răsăritului nici al apusului”10, acel foc care arde până ce flacăra lui se ridică la Adunarea Cerească, şi de la care acele realităţi şi-au luat lumina călăzirii şi au strigat: „Cu adevărat noi am desluşit un foc pe coasta Muntelui Sinai.”

O, Doamne, Dumnezeul meu! Înteţeşte acest foc, zi după zi, până când văpaia lui va pune în mişcare întreg pământul. O, Tu, Stăpânul meu! Aprinde lumina iubirii Tale în fiecare inimă, suflă în sufletele oamenilor spiritul cunoaşterii Tale, bucură-le pieptul cu versetele unicităţii Tale. Cheamă-i la viaţă pe cei care sălăşluiesc în mormintele lor, avertizează-i pe cei mândri, fă fericirea universală, revarsă apele Tale cristaline iar în adunarea splendorilor dezvăluite, treci roată cupa „oţelită la fântâna de camfor”12.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Ce dăruie, Cel Iertător, Cel Veşnic Mărinimos. Cu adevărat, Tu eşti Cel Milostiv, Cel Îndurător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Unitate (#2302)

El este Dumnezeu! O, Doamne, Dumnezeul meu, Preaiubitul meu! Aceştia sunt slujitorii Tăi care au auzit Vocea Ta, au plecat urechea la Cuvântul Tău şi s-au grăbit la Chemarea Ta. Ei au crezut în Tine, au stat mărturie minunilor Tale, au adeverit dovada Ta şi au mărturisit existenţa Ta. Ei au mers pe cărările Tale, au urmat călăuzirea Ta, au descoperit tainele Tale, au înţeles secretele Cărţii Tale, versetele Pergamentelor Tale şi veştile Epistolelor şi Tabletelor Tale. Ei s-au agăţat de poala veşmântului Tău şi s-au ţinut strâns de mantia luminii şi splendorii Tale. Paşii lor au fost întăriţi în Legământul Tău şi inimile lor au rămas credincioase Testamentului Tău. Doamne! Aprinde în inimile lor atracţia Ta divină şi îngăduie ca pasărea iubirii şi înţelegerii să cânte în inimile lor. Îngăduie să poată fi semne convingătoare, stindarde strălucitoare şi perfecte asemenea cuvântului Tău. Prin ei înalţă Cauza Ta, desfăşoară stindardele Tale şi răspândeşte în lung şi în lat minunile Tale. Fă prin ei Cuvântul Tău triumfător şi întăreşte puterile celor iubiţi de Tine. Dezleagă-le limbile ca să preamărească Numele Tău şi inspiră-i să se supună sfintei Tale voinţe şi plăceri. Iluminează feţele lor în Împărăţia Ta de sfinţenie şi desăvârşeşte bucuria lor ajutându-i să se ridice pentru triumful Cauzei Tale.

Doamne! Noi suntem slabi; întăreşte-ne pentru a răspândi miresmele sfinţeniei Tale. Suntem săraci, îmbogăţeşte-ne din comorile Unităţii Tale Divine. Suntem despuiaţi, înveşmântează-ne în mantia mărinimiei Tale. Suntem păcătoşi, iartă păcatele noastre cu harul Tău, bunăvoinţa Ta şi îngăduinţa Ta. Tu eşti, cu adevărat, Cel ce Susţine, Cel ce Ajută, Cel Plin de Har, Cel Tare, Cel Puternic.

Slava Slavei odihnească asupra celor ce sunt statornici şi neclintiţi.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :