Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Triumful Cauzei lui Dumnezeu (#2297)

Slava fie cu Tine, o, Doamne, Tu Cel care, prin puterea poruncii Tale, ai chemat întru fiinţă toate lucrurile create.

O, Doamne! Ajută-i pe cei care au renunţat la tot în afară de Tine, şi îngăduie-le o mare victorie. Coboară asupra lor, o, Doamne, adunarea îngerilor din ceruri şi de pe pământ şi tot ce se află între ele, ca să-i ajute pe slujitorii Tăi, să-i sprijine şi să-i întărească, să le îngăduie să dobândească succesul, să-i susţină, să-i investească cu glorie, să confere asupra lor onoare şi înălţare, să-i îmbogăţească şi să-i facă triumfători.

Tu eşti Domnul lor, Stăpânul cerurilor şi al pământului, Stăpânul tuturor lumilor. Întăreşte acestă Credinţă, o, Doamne, prin puterea acestor slujitori şi fă-i să biruiască împotriva tuturor popoarelor pământului; căci ei, cu adevărat, sunt slujitorii Tăi care s-au detaşat de orice în afară de Tine, şi Tu, cu adevărat, eşti Ocrotitorul adevăraţilor credincioşi.

Îngăduie, o, Doamne, ca inimile lor să poată, prin adeziunea lor la această Credinţă inviolabilă a Ta, să crească mai puternice decât orice altceva în ceruri şi pe pământ şi orice se află între ele; şi întăreşte, o, Doamne, mâinile lor cu dovezile puterii Tale minunate, ca ei să poată manifesta puterea Ta înaintea privirii întregii omeniri.

-The Báb
-----------------------
Triumful Cauzei lui Dumnezeu (#2298)

O, Doamne! Ajută la creşterea rapidă a Pomului unităţii Tale divine; udă-l apoi, o, Doamne, cu apele curgătoare ale bunului Tău plac şi înaintea revelaţiilor asigurării Tale divine, ai grijă să poarte roadele pe care Tu le doreşti pentru slăvirea şi înălţarea Ta, lauda şi mulţumirea Ta, ca să preamărească numele Tău, să laude unicitatea Esenţei Tale şi să Te adore, întrucât toate acestea stau în puterea Ta şi a nimănui altcuiva.

Mare este binecuvântarea celor al căror sânge l-ai ales pentru a uda cu el Pomul afirmării Tale şi astfel să înalţi Cuvântul Tău sfânt şi statornic.

-The Báb
-----------------------
Triumful Cauzei lui Dumnezeu (#2299)

O, Doamne! Fă-i victorioşi pe slujitorii Tăi răbdători în zilele Tale, îngăduindu-le o victorie cuvenită, întrucât ei au căutat martiriul în calea Ta. Coboară asupra lor ceea ce va aduce confort minţilor lor, le va bucura fiinţa lăuntrică, va da încredinţare trupurilor lor şi va permite sufletelor lor să ajungă în prezenţa lui Dumnezeu, Cel Preaînalt şi să atingă Paradisul suprem şi acele sălaşuri de slavă pe care le-ai hărăzit oamenilor de adevărată cunoaştere şi virtute. Cu adevărat, Tu cunoşti toate lucrurile, în timp ce noi suntem doar slujitorii Tăi, sclavii Tăi, robii Tăi şi săracii Tăi. Nici un alt Stăpân în afară de Tine nu invocăm, o, Dumnezeule, Stăpânul nostru, nici nu implorăm binecuvântări sau har de la nimeni altul decât Tine, o, Tu care eşti Dumnezeul milostivirii pentru această lume şi pentru cea care va urma. Noi suntem doar întrupări ale sărăciei, ale nimicniciei, neajutorării şi pierzaniei, în timp ce întreaga Ta fiinţă înseamnă bogăţie, independenţă, glorie, maiestate şi har fără de margini.

Preschimbă răsplata noastră, o, Domnul meu, în ceea ce ţi se cuvine din binele acestei lumi şi a celei ce va urma, şi din nenumăratele mărinimii care se întind din înalturi până jos pe pământ.

Cu adevărat, Tu eşti Stăpânul nostru şi Stăpânul tuturor lucrurilor. În mâinile Tale ne abandonăm, tânjind după lucrurile care Îţi aparţin.

-The Báb
-----------------------
Triumful Cauzei lui Dumnezeu (#2300)

O, Doamne! Îngăduie tuturor popoarelor pământului să intre în Paradisul Credinţei Tale, astfel nici un lucru creat să nu rămână dincolo de hotarele bunului Tău plac.

Din timpuri imemoriale Tu ai avut puterea de a face ceea ce Îţi place şi ai fost transcendent deasupra a tot ceea ce doreşti.

-The Báb
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :