Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării Navváb (#2323)

O, credincioşi! De va fi să vizitaţi locul de odihnă al Celei Mai Slăvite Frunze, ce s-a înălţat către Tovarăşul Sfânt, staţi în picioare şi spuneţi:

„Onoarea, binecuvântarea şi slava fie asupra ta, o, sfântă frunză care ai obârşia în Copacul Divin. Stau mărturie că tu ai crezut în Dumnezeu şi în semnele Sale, ai răspuns chemării Sale, te-ai întors către El, te-ai ţinut strâns de funia Sa şi te-ai agăţat de poala bunăvoinţei Sale; ţi-ai părăsit casa pe cărarea Lui şi ai ales să trăieşti ca un străin din iubire pentru prezenţa Lui şi dornică să-L slujeşti. Fie ca Dumnezeu să se îndure de cel care s-a apropiat de Tine şi îşi aminteşte de tine prin lucruile pe care Pana Mea le-a cântat din acest loc preamărit. Îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne ierte şi să-i ierte pe toţi cei care s-au îndreptat spre tine şi să răspundă vrerilor lor, dăruindu-le, prin graţia Sa minunată, orice ei ar dori. El este cu adevărat Cel Darnic, Cel Generos. Lauda fie cu Dumnezeu, Cel care este Dorinţa tuturor lumilor şi Preaiubitul tuturor celor care Îl recunosc.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :