Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí (#2322)

Asupra ta, o, Ramură a lui Dumnezeu, fie amintirea de Dumnezeu şi preaslăvirea Lui, şi lauda tuturor celor ce sălăşluiesc pe Tărâmul Nemuririi şi a tuturor locuitorilor Împărăţiei Numelor. Fericit eşti tu întrucât ai fost credincios Legământului lui Dumnezeu şi Testamentului Său până în clipa în care te-ai sacrificat înaintea chipului Domnului tău, Cel Atotputernic, Cel Neconstrâns. Tu ai fost, cu adevărat, asuprit şi întru aceasta mărturiseşte Frumuseţea Lui, Cel de Sine Stătător. În primele zile ale vieţii tale ai îndurat ceea ce a făcut ca toate lucrurile să geamă şi ca fiecare stâlp să se clatine. Fericit este cel care îşi aminteşte de tine şi se apropie, prin tine, de Dumnezeu, Creatorul Zorilor …

Binecuvântat eşti tu şi binecuvântat este cel ce se întoarce spre tine şi-ţi vizitează mormântul şi se apropie, prin tine, de Dumnezeu, Stăpânul a tot ce a fost şi va fi. Mărturisesc că tu te-ai întors în smerenie la sălaşul tău. Mare este binecuvântarea ta şi binecuvântarea celor ce se ţin strâns de poala veşmântului tău. Când te-ai aşezat în pământ spre odihnă, pământul însuşi s-a cutremurat de dorul de a te întâlni. Astfel a fost poruncit şi totuşi oamenii nu înţeleg... De-ar fi să socotim misterele înălţării tale, cei ce sunt adormiţi s-ar trezi şi toate făpturile s-ar aprinde de focul amintirii Numelui Meu, Cel Tare, Cel Iubitor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :