Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum (#2321)

El este Cel Veşnic! Aceasta este mărturia Mea pentru cea care a auzit vocea mea şi s-a apropiat de Mine. Cu adevărat, ea este o frunză care a înmugurit din această Rădăcină preexistentă. Ea s-a făcut cunoscută în Numele Meu şi a gustat dulceaţa amintirii sfinţeniei Mele, a minunatei Mele bucurii. O dată i-am dat să bea din Gura Mea dulce ca mierea, altă dată am lăsat-o să se înfrupte din puterea Mea, din Kawtharul28 Meu luminos. Asupra ei odihneşte slava Numelui Meu şi mireasma veşmântului Meu scânteietor.

Fie ca aceste cuvinte preaslăvite să fie cântecul tău de iubire în copacul Slavei, o, tu, frunză preasfântă şi strălucitoare: „Dumnezeu, în afară de Care nu există alt Dumnezeu, Stăpânul acestei lumi şi a celei ce va să vie!” Cu adevărat, te-am înălţat la rangul uneia dintre cele mai distinse printre cele de sexul tău şi ţi-am acordat, un loc pe care nici o altă femeie nu l-a întrecut, la curtea Mea. Astfel te-am preferat pe tine şi te-am ridicat deasupra celorlalte, ca un semn de bunăvoinţă din partea Celui care este Stăpânul tronului din înalturi şi al pământului de dedesupt. Noi am creat ochii tăi ca să privească lumina chipului Meu, urechile tale pentru a se grăbi să asculte melodia cuvintelor Mele, trupul tău pentru a aduce omagiu înaintea tronului Meu. Adu mulţumiri lui Dumnezeu, Stăpânul tău şi Stăpânul întregii lumi.

Cât de distinsă este mărturia lui Sadratu’l-Muntahá29 pentru frunza Sa. Cât de slăvite sunt mărturiile Arborelui Vieţii pentru rodul Său! Prin pomenirea ei de către Mine s-a răspândit o mireasmă încărcată cu parfum de mosc. Bine este de cel carea inhalat-o şi a exclamat: „Toată lauda fie cu Tine, o, Dumnezeule, Stăpânul meu cel Preaslăvit!” Ce blândă este prezenţa ta înaintea Mea; cât de plăcut e să contemplu chipul tău, să revărs asupra ta bunătatea Mea duioasă, să te protejez cu blânda Mea grijă, să aduc mărturie despre tine în această Tabletă a Mea, o Tabletă pe care am hărăzit-o ca dovadă a harului Meu tăinuit şi desluşit către tine.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :