Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá (#2319)

*(Această rugăciune revelată de ‘Abdu’l-Bahá se va citi la mormântul acestuia. Poate fi citită şi în alte momente.)

Oricine recită această rugăciune cu smerenie şi înflăcărare va aduce încântare şi bucurie în inima acestui Servitor; va fi ca şi cum s-ar întâlni faţă în faţă cu El.

El este Cel Atotglorios!

O, Doamne, Dumnezeul meu! Smerit şi înlăcrimat îmi înalţ către Tine mâinile imploratoare şi îmi ascund faţa în praful acelui Prag al Tău înălţat deaspra cunoaşterii celor învăţaţi şi a laudei celor ce te slăvesc. Cu bunăvoinţă aruncă asupra servitorului Tău, umil şi smerit la uşa Ta, privirile ochiului milosteniei Tale şi cufundă-l în Oceanul harului Tău veşnic.

Stăpâne! El este un slujitor al Tău sărman şi smerit, înrobit şi implorându-Te, fermecat în mâna Ta, crezând în Tine, în lacrimi înaintea feţei Tale, chemându-Te şi implorându-Te, spunând:

O, Doamne, Dumnezeul meu! Dă-mi harul Tău de a-i sluji pe cei iubiţi de Tine, dă-mi putere să Te slujesc, luminează-mi fruntea cu lumina adoraţiei în curtea sfinţeniei Tale şi a rugăciunii către măreaţa Ta Împărăţie. Dă-mi puterea să fiu detaşat de mine însumi în faţa intrării cereşti a porţii Tale şi ajută-mă să mă detaşez de toate lucrurile înlăuntrul sfintelor Tale hotare. Stăpâne! Dă-mi să beau din potirul abnegaţiei; înveşmântează-mă în mantia sa şi cufundă-mă în oceanul ei. Fă-mă precum colbul în calea celor iubiţi de Tine şi îngăduie să-mi jertfesc sufletul pentru pământul înnobilat de paşii aleşilor Tăi în calea Ta, o Stăpân al slavei din înalturi.

Cu această rugăciune Te cheamă slujitorul Tău, la revărsatul zorilor şi la miez de noapte. Împlineşte-i dorinţa sufletului o, Doamne! Luminează-i inima, bucură-i străfundurile sufletului, aprinde lumina lui ca să poată servi Cauza Ta şi pe slujitorii Tăi.

Tu eşti Cel Darnic, Cel Plin de Har, Cel Plin de Milă, Cel Mai Mărinimos, Cel Îndurător, Cel Milostiv.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :