Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Tableta lui Ahmad
Tableta lui Ahmad (#2317)
El este Regele, Atotştiutorul, Cel Înţelept!

Iată, Privighetoarea paradisului cântă, pe ramurile Copacului Eternităţii, melodii sfinte şi dulci, anunţând sufletelor sincere vestea cea bună a apropierii lui Dumnezeu, invitându-i pe cei care cred în Unitatea Divină la curtea Prezenţei Celui Generos, informându-i pe cei detaşaţi de mesajul revelat de Dumnezeu, Regele, Cel Slăvit, Cel Fără de Seamăn, călăuzindu-i pe adoratori spre lăcaşul de sfinţire şi spre această strălucitoare Frumuseţe. Cu adevărat, iată Frumuseţea sublimă, anunţată în Cărţile Mesagerilor, prin Care adevărul se va distinge de eroare şi prin care înţelepciunea fiecărei porunci va fi dovedită. Cu adevărat, El este Arborele vieţii care poartă roadele lui Dumnezeu, Cel Atotslăvit, Cel Puternic, Cel Mare.

O, Ah.mad! Mărturiseşte, căci cu adevărat, El este Dumnezeu şi că nu există alt Dumnezeu decât El, Regele, Ocrotitorul, Cel Neasemuit, Cel Atotputernic şi că Cel pe care L-a trimis sub numele de ‘Alí1, a fost adevăratul trimis al lui Dumnezeu la poruncile Căruia ne supunem cu toţii.

Spune: o, oameni, ascultaţi de poruncile lui Dumnezeu care v-au fost prescrise în Bayán, de Cel Glorios, Cel Înţelept. Într-adevăr, El este Regele Mesagerilor şi Cartea lui este Cartea Mamă, dacă aţi putea măcar să ştiţi.

şi tot la fel, din această închisoare, Privighetoarea lansează către voi chemarea sa. Îi revine doar sarcina de a vă încredinţa acest clar mesaj. Lăsaţi pe cine doreşte să refuze acest sfat şi pe cine doreşte să aleagă calea Domnului său.

O, oameni, dacă respingeţi aceste versete, pe ce vă întemeiaţi credinţa în Dumnezeu? Aduceţi dovada voastră, o, adunare de vicleni!

Pe Cel ce-mi ţine sufletul în Mâna Lui, ei nu pot şi nici nu vor putea vreodată s-o facă, chiar dacă se vor alia cu toţii.

O, Ah.mad! Nu uita binefacerile Mele în timpul cât voi fi departe. Aminteşte-ţi de zilele Mele în vremea zilelor tale, de suferinţele şi surghiunirea Mea în această închisoare îndepărtată. şi, rămâi atât de statornic în iubirea ta pentru Mine, încât inima ta să nu şovăie chiar dacă săbiile duşmanilor tăi ar ploua cu lovituri peste tine şi cerul şi pământul s-ar ridica impotriva ta.

Fii pentru duşmanii Mei ca flacăra focului şi pentru cei iubiţi de Mine ca un fluviu de viaţă veşnică şi să nu fii dintre cei care se îndoiesc.

şi dacă, pe cărarea Mea, eşti surprins de durere sau de degradare, din cauza Mea, nu fii necăjit.

Ai încredere în Dumnezeu, Domnul tău şi Stăpânul strămoşilor tăi, căci oamenii se rătăcesc pe cărarea iluziilor lipsiţi de judecată şi incapabili să-L vadă pe Dumnezeu cu proprii lor ochi ori să asculte Melodia Sa cu propriile lor urechi. Aşa i-am găsit Noi, cum de altfel poţi constata şi tu.

Astfel superstiţiile lor au devenit ca nişte văluri între ei şi inimile lor şi i-au ţinut departe de drumul lui Dumnezeu, Cel Preaslăvit, Cel Mare.

Fii bine încredinţat, căci cu adevărat, cel care-şi întoarce faţa de la acestă Frumuseţe, şi-a întors faţa şi de la Mesagerii din trecut şi a dat dovadă de trufie în faţa lui Dumnezeu din veci în vecii vecilor.

Întipăreşte-ţi în inimă această Tabletă, o, Ah.mad! Cânt-o până la sfârşitul zilelor tale şi nu te îndepărta de la ea. Căci, cu adevărat, Dumnezeu a rezervat celui care o cântă o recompensă cât pentru o sută de martiri şi un serviciu în cele două lumi. Aceste favoruri Noi ţi le-am acordat ca dovadă de mărinimie şi o binefacere din partea Noastră ca să te numeri printre cei recunoscători.

Pe Dumnezeu! Dacă acestă Tabletă este citită cu o sinceritate absolută de cel care este cufundat în durere şi necazuri, Dumnezeu îi va risipi tristeţea, îi va rezolva greutăţile şi-l va slobozi din încercările sale.

Cu adevărat, El este Cel Milostiv şi Bun. Lăudat fie Dumnezeu, Stăpânul tuturor lumilor!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :