Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Naw‑Rúz (#2314)

Naw-Rúz, 21 martie, este prima zi a anului Bahá’í, o zi de bucurie şi ospitalitate

Preamărit fii Tu, o, Dumnezeul meu, pentru că ai orânduit Naw-Rúz drept sărbătoare pentru cei care au ţinut post din iubire pentru Tine şi s-au înfrânat de la tot ceea ce este detestabil înaintea Ta. Îngăduie, o, Domnul meu, ca focul iubirii Tale şi căldura creată de postul poruncit de Tine să-i înflăcăreze în Cauza Ta şi fă-i să-şi dedice timpul laudei şi pomenirii Tale.

O, Domnul meu; de vreme ce Tu i-ai împodobit cu veşmântul postului prescris de Tine, împodobeşte-i, atunci, prin bunăvoinţa şi îngăduinţa Ta milostivă şi cu veşmântul acceptării Tale. Căci faptele oamenilor depind toate de bunul Tău plac şi sunt condiţionate de porunca Ta. Dacă Tu l-ai privi pe cel care a încălcat postul ca pe unul care l-a respectat, un astfel de om va fi socotit printre cei care dintotdeauna a ţinut post. Iar dacă Tu ai hotărî că cel care a ţinut postul l-a încălcat, acea persoană va fi numărată printre cei care au făcut ca Mantia Revelaţiei Tale să fie întinată şi care au fost îndepărtaţi de apele cristaline ale acestei Fântâni a vieţii.

Tu eşti Cel prin care semnul: „Demn de laudă eşti Tu întru faptele Tale” a fost înălţat, iar stindardul: „Ascultat eşti Tu întru porunca Ta” a fost desfăşurat. Fă cunoscut slujitorilor Tăi acest rang al Tău, o, Dumnezeul meu, ca ei să înţeleagă că excelenţa tuturor lucrurilor atârnă de porunca Ta şi de cuvântul Tău, că virtutea fiecărui act este condiţionată de îngăduinţa Ta şi de bunul plac al voinţei Tale şi să înţeleagă că hăţurile faptelor oamenilor sunt în mâna acceptării şi poruncii Tale. Fă-le cunoscute acestea pentru ca nimic, în nici un fel, să nu-i poată îndepărta de frumuseţea Ta în aceste zile în care Hristos exclama: „Toată împărăţia este a Ta, o, Tu, părinte al spiritului23”; iar Prietenul Tău24 striga: „Slavă ţie, o, Tu, Cel preaiubit, pentru că ţi-ai dezvăluit frumuseţea şi ai aşternut pentru aleşii Tăi ceea ce îi va face să ajungă la locul revelaţiei Celui Mai Mare Nume al Tău, prin care toţi oamenii s-au tânguit, cu excepţia celor care s-au detaşat de tot în afară de Tine şi s-au îndreptat spre El, Cel care este Revelaţia Ta şi Manifestarea atributelor Tale.”

Cel care este Ramura Ta şi întreaga Ta suită, o, Domnul meu, şi-au întrerupt în această zi postul, după ce l-au ţinut între hotarele curţii Tale, din dorinţa lor de a-ţi face pe plac. Orânduieşte pentru El şi pentru ei, şi pentru toţi cei care au intrat în prezenţa Ta în aceste zile, tot binele hărăzit de Tine în Cartea Ta. şi dă-le apoi ceea ce le va fi de folos în această viaţă şi în cea de dincolo.

Tu eşti cu adevărat Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :