Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Soţ
Soţ (#2286)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Iată această slujitoare a Ta invocându-Te pe Tine, punându-şi încrederea în Tine, întorcându-şi faţa spre Tine, implorându-Te să reverşi asupra ei binecuvântările Tale cereşti, să-i dezvălui tainele Tale spirituale şi să cobori asupra ei luminile Divinităţii Tale.

O, Domnul meu! Fă ca ochii soţului meu să vadă. Bucură inima lui cu lumina cunoaşterii Tale, deschide-i mintea către frumuseţea Ta strălucitoare, înveseleşte-i sufletul revelându-i splendorile Tale clare.

O, Domnul meu! Ridică vălul ce-i acoperă privirea. Revarsă asupra lui mărinimia Ta nemăsurată, îmbată-l cu vinul iubirii de Tine, fă din el unul dintre îngerii Tăi, ale căror picioare păşesc pe pământ în timp ce sufletele lor plutesc spre înălţimile cerului. Fă astfel încât să devină asemenea unei lămpi strălucitoare care să radieze lumina înţelepciunii Tale în mijlocul poporului Tău.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Nepreţuit, Cel ce Veşnic Dăruie, Cel Generos.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :