Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Serbarea de Nouăsprezece Zile
Serbarea de Nouăsprezece Zile (#2312)

Serbarea v-a fost poruncită o dată pe lună, chiar de-ar fi să fie numai cu apă, căci Dumnezeu a dorit să aducă laolaltă inimile oamenilor, chiar de-ar fi nevoie de toate mijloacele în cer şi pe pământ.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Serbarea de Nouăsprezece Zile (#2313)
O, Doamne Dumnezeule! Risipeşte toate

acele elemente care sunt cauza discordiei, şi pregăteşte pentru noi toate acele lucruri care sunt sursa unităţii şi bunei înţelegeri! O, Doamne, Dumnezeule! Coboară asupra noastră Mireasma Divină şi schimbă această întrunire într-o întrunire a Raiului! Acordă-ne tot ceea ce este benefic şi toată hrana. Pregăteşte-ne hrana iubirii! Dă-ne hrana cunoaşterii! Acordă-ne hrana iluminării Divine!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :