Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Seara
Seara (#2284)

O, Doamne, Dumnezeul şi Stăpânul meu, ţinta dorinţei mele! Acest slujitor al Tău caută să adoarmă la adăpostul îndurării Tale şi să se odihnească în baldachinul milostivirii Tale, implorând grija şi ocrotirea Ta.

Te implor, o, Domnul meu, întru ochiul Tău care nu doarme niciodată, să-mi fereşti ochii de a privi altceva decât pe Tine. Aşadar, întăreşte-le puterea de a vedea, ca să poată desluşi semnele Tale şi să contemple Orizontul Revelaţiei Tale. Tu eşti Cel în faţa revelaţiilor atotputerniciei, Căruia însăşi chintesenţa puterii s-a cutremurat.

Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Atotbiruitor, Cel Necondiţionat.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Seara (#2285)

Cum aş putea să adorm, o, Doamne, Dumnezeul meu, când ochii celor ce năzuiesc spre Tine nu se pot închide din cauza despărţirii lor de Tine; şi cum aş putea să-mi întind trupul spre odihnă, când sufletele celor care Te iubesc suferă cumplit de durerea depărtării lor de prezenţa Ta?

O, Domnul meu, mi-am încredinţat spiritul şi întreaga mea fiinţă în mâna dreaptă a tăriei şi ocrotirii Tale şi îmi las capul pe pernă prin puterea Ta, şi îl ridic după voinţa şi bunul Tău plac. Tu eşti, cu adevărat, Apărătorul, Păstrătorul, Cel Plin de Tărie, Cel Preaputernic.

Pe tăria Ta! Nu Îţi cer, dormind sau treaz fiind, decât ceea ce Tu doreşti. Sunt slujitorul Tău şi mă aflu în mâinile Tale. Ajută-mă cu bunăvoinţa Ta să fac astfel încât să se reverse mireasma bunului Tău plac. Cu adevărat, aceasta este speranţa mea şi speranţa celor ce se bucură de apropierea de Tine. Lăudat fii Tu, o, Stăpânul lumilor!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :