Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciunea Obligatorie Scurtă (#2101)

A fi recitată o dată în intervalul de douăzeci şi patru de ore, la amiază

Stau mărturie, o, Dumnezeul meu, că m‐ai creat ca să Te cunosc şi să te slăvesc. Adeveresc, în clipa aceasta, neputinţa mea şi puterea Ta, sărăcia mea şi bogăţia Ta. Nu există niciun alt Dumnezeu înafară de Tine, Ajutorul în Primejdie, Cel De Sine Stătător.

*(dintr-o scrisoare adresată din partea lui Shoghi Effendi)

*Aceste rugăciuni zilnice obligatorii împreună cu alte câteva, cum ar fi rugăciunea pentru însănătoşire şi Tableta lui Ahmad, au fost înzestrate de Bahá'u'lláh cu o putere şi o semnificaţie specială; deci ele trebuie acceptate ca atare şi recitate cu credinţă şi o neclintită încredere pentru ca, prin ele, credincioşii să poată intra în comuniune cu Dumnezeu şi să se poată supune pe deplin legilor şi preceptelor Sale. - Shoghi Effendi

*Prin ‘dimineaţă’, ‘amiază’ şi ‘seară’, menţionate în legătură cu Rugăciunile obligatorii, se înţelege intervalul dintre răsăritul soarelui şi amiază, respectiv dintre amiază şi asfinţitul soarelui, şi de la asfinţit timp de două ore după asfinţit. - Kitáb-i-Aqdas

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :