Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Medie (#2102)

De spus în fiecare zi, dimineaţa, la amiază şi seara.

*Cel ce doreşte să se roage, să-şi spele mâinile,şi spălându-se să spună:

Dă tărie mâinii mele o, Doamne, Dumnezeul meu, să se poată ţine de Cartea Ta cu asemenea statornicie încât oştirile lumii să nu aibă nici o putere asupra ei.

Fereşte-o, aşadar, de a se ocupa cu tot ceea ce nu-i aparţine. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Cel Preaputernic.

*Spălându-şi faţa, să spună:

Mi-am îndreptat faţa către Tine, o, Stăpânul meu! Lumineaz-o aşadar cu lumina chipului Tău.

Fereşte-o de a se îndrepta spre altcineva decât spre Tine.

*Apoi, în picioare, cu faţa spre Qiblih, să spună:

Dumnezeu mărturiseşte că nu există nici un alt Dumnezeu în afară de El. Ale Sale sunt împărăţiile Revelaţiei şi creaţiei. El cu adevărat, l-a făcut cunoscut pe Cel care este Aurora Revelaţiei, Cel care pe Muntele Sinai a vorbit cu El, Cel prin care Orizontul Sublim a fost făcut să strălucească şi Lotusul, dincolo de care nu există cale de trecere, a vorbit şi prin Care către toţi cei din cer şi de pe pământ, a fost lansată această chemare: „Iată, Cel Atotstăpânitor a sosit. Pământul şi cerul, slava şi stăpânirea sunt ale lui Dumnezeu, Stăpânul tuturor oamenilor, Posesorul Tronului din înalturi şi a pământului de dedesupt”.

*Apoi, aplecându-se cu mâinile odihnându-i-se pe genunchi, să spună:

Preaînălţat eşti Tu mai presus de lauda mea şi de lauda oricărui altuia, mai presus de descrierea mea şi de descrierea tuturor celor ce sunt în cer şi a tuturor celor de pe pământ!

*Apoi, în picioare, cu mâinile întinse, cu palmele îndreptate spre faţa sa, să spună:

Nu dezamăgi, o, Doamne, Dumnezeul meu, pe cel care, cu mâini rugătoare s-a agăţat de poala veşmântului milostivirii Tale şi a harului Tău, o Tu, Cel care eşti Cel mai Milostiv dintre cei milostivi!

*În sfârşit, să se aşeze şi să spună:

Stau mărturie unităţii Tale şi unicităţii Tale, că Tu eşti Dumnezeu şi că nu există alt Dumnezeu în afară de Tine. Cu adevărat, Tu ai făcut cunoscută Cauza Ta, ai împlinit Legământul Tău şi ai deschis larg porţile harului Tău pentru toţi cei ce sălăşluiesc în ceruri şi pe pământ. Binecuvântarea şi pacea, onoarea şi slava fie cu cei iubiţi de Tine, pe care schimbările şi întâmplările lumii nu i-au împiedicat să se îndrepte spre Tine şi care au părăsit tot ce aveau, cu speranţa de a obţine ceea ce vine de la Tine. Tu eşti, cu adevărat, Pururea Iertător, Cel Nemărginit de Darnic.

*(În locul acestui lung verset, cel ce doreşte poate spune doar aceste cuvinte:„Dumnezeu adevereşte că nu există alt Dumnezeu decât El, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător” şi-i va fi de-ajuns. Sau, după ce s-a aşezat, este suficient să spună aceste cuvinte: „Stau mărturie unităţii Tale şi unicităţii Tale, că Tu eşti Dumnezeu şi că nu există alt Dumnezeu în afară de Tine.”)

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :