Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire (#2311)

El este Cel ce Tămăduieşte, Lui însuşi de ajuns, Cel ce Ajută, Cel Atoateiertător şi Cel Milostiv.

Pe Tine Te chem, o, Tu Cel Preamărit, Cel Onest şi Preaslăvit! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine te chem, Stăpâne, Înălţător şi Judecător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel fără de Egal, Cel Veşnic, Cel Unic! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel Preaslăvit, Cel Sfânt, Cel Ce ajută! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Atotştiutor, Cel Preaînţelept, Cel Preaînalt! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Preamilostive, Cel Impunător, Cel ce Rânduieşte! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Mult Iubit şi Adorat, Cel în Extaz! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Preaputernic, Sprijinitorul, Cel Tare! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Ce Domneşti, Tu Care exişti prin Tine însuţi, Cel Atoateştiutor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Spirit şi Lumină, Cel Întrupat! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel Căutat de toţi, Cel de toţi ştiut şi tuturor ascuns! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Tăinuit, Cel Biruitor, Atotdăruitorul! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Atotputernic, Cel ce Sprijină şi Cel ce Învăluieşte! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Plămăditorul, Împlinitorul, Purificatorul răului! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel Care Te Înalţi, Cel Ce Îngenunchezi, Cel Dintru Slavă! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu, Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Perfect, Cel Neîncătuşat, Cel Darnic! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Generos, Tu Cel Ce Întăreşte, Creatorul! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Sublim, Cel Plin de Frumuseţe şi de Bogăţie! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel drept, Cel Binevoitor, Cel Mărinimos! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Atotbiruitor, Cel Fără de Sfârşit şi Preaînţelept! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Măreţ, Cel din Vechime, Cel Mărinimos! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel bine Străjuit, pe Tine Domn al Bucuriei! Tu Cel de O, Tu Cel Statornic!

Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic,

Pe Tine Te chem Cel Blând cu toţi, Milostiv cu toţi şi Binevoitor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, căci Tu eşti tuturor Liman, Adăpost şi Atoateapărător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, căci Tu eşti sprijin pentru toţi, Tu Cel Chemat de toţi, Cel ce Însufleţeşti! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, căci Tu eşti Cel ce scoate la iveală, Cel ce Pustieşte, Cel Preamilostiv! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Suflet al meu, Cel Preaiubit, Credinţă a mea! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel ce Astâmperi setea, Stăpân Veşnicdăinuitor, Cel Mai Ales! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cea Mai Minunată Amintire, Cel Mai Nobil Nume, Cale Străveche! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel Prealăudat, Cel Mai Sfânt, Cel Sanctificat! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, căci Tu pe toate le dezlegi, Sfătuitor şi Mântuitor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem o, Prietene, Tămăduitor, Cel Plin de Vrajă! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem căci Tu eşti Slava şi Frumuseţea, Cel Mărinimos! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Vrednic de Încredere, Cel Atoateiubitor, Stăpânul Zorilor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Flacără şi Lumină, Aducătorul Bucuriei! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Stăpân al Bogăţiilor Toate, Cel Preamilostiv şi Iertător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu,Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel Neschimbător, Cel ce dă viaţă, Izvor a toată fiinţa! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, Cel ce cunoşti toate lucrurile, Dumnezeu Atoatevăzător, Domn al rostirii! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu Cel Statornic!

Pe Tine Te chem Cel Făcut Cunoscut şi totuşi Ascuns, Cel Nevăzut şi totuşi Preavestit, Spectator de toţi căutat! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu, Cel Statornic!

Pe Tine Te chem, o, Tu cel ce-ţi impresionezi adoratorii

Domn al bunăvoinţei faţă de cei răi! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel ce Vindecă, Tu Cel Statornic, O, Tu,Cel Statornic!

O Cel ţie Îndeajuns pe Tine Te chem, O Cel ţie Îndeajuns

Tămăduitorule, pe Tine Te chem, Tămăduitorule
Dăruitorule, pe Tine Te chem, Dăruitorule
Tu Cel Statornic, O, Tu, Cel Statornic!

Sfânt eşti Tu, o, Doamne Dumnezeul meu! Te implor întru generozitatea Ta, prin care s-au deschis larg porţile bogăţiei şi harului Tău, prin care Templul Sfinţeniei Tale s-a aşezat pe Tronul Veşniciei; şi întru milostivirea Ta prin care ai chemat toate făpturile la ospăţul bogăţiei şi darurilor Tale; şi întru bunăvoinţa cu care ai răspuns Tu Însuţi prin cuvântul Tău „Da!” în numele tuturor celor din cer şi de pe pământ, la ceasul când s-a dezvăluit suveranitatea şi măreţia Ta, la vremea zorilor când tăria stăpânirii Tale s-a arătat vederii. şi iarăşi mă rog ţie, prin aceste preafrumoase nume, aceste preanobile şi sublime atribute, pe maiestuoasa Ta Aminitire, pe Frumuseţea Ta curată şi fără de prihană, şi pe lumina Ta ascunsă în locul cel mai de taină şi pe Numele Tău învăluit cu veşmântul durerii în fiece seară şi dimineaţă, mă rog să-l aperi pe purtătorul acestei Tablete binecuvântate, pe oricine o recită, pe oricine o vede, pe oricine se află în preajma casei unde se află ea. Prin ea tămăduieşte-i pe toţi bolnavii şi săracii de toată suferinţa şi durerea cea grea, şi tot prin ea călăuzeşte pe oricine doreşte să pornească pe cărarea călăuzirii Tale, şi pe căile iertării şi harului Tău.

Tu eşti cu adevărat Cel Puternic, Lui însuşi de ajuns, Cel ce Vindecă, Apărătorul, Dăruitorul, Cel Plin de Compasiune, Atoatedătătorul, Cel Milostiv.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :