Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Post
Post (#2306)

*Vam poruncit să vă rugaţi şi să postiţi de la începutul maturităţii... Reţineţi-vă de la mâncare şi băutură de la răsărit până la asfinţit şi păziţi-vă ca nu cumva dorinţa să vă lipsească de acest har ce a fost desemnat în Carte... - Bahá'u'lláh

Vârsta maturităţii este la cincisprezece ani; bărbaţii şi femeile se aseamănă în acest sens... Călătorul, cel suferind şi cele ce poartă copil sau alăptează, nu sunt obligaţi să postească...

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#2307)
Te implor, o, Dumnezeul meu, pe Semnul

Tău cel puternic şi întru revelaţia Harului Tău între oameni, să nu mă alungi de la poarta cetăţii prezenţei Tale şi să nu dezamăgeşti speranţele ce mi le-am pus în manifestările harului Tău printre făpturile Tale. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe Vocea Ta cea mai dulce şi întru Cuvântul Tău cel mai înălţat, să mă aduci mereu mai aproape de pragul uşii Tale şi să nu îngădui să fiu îndepărtat de umbra milostivirii Tale şi de bolta mărinimiei Tale. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe splendoarea frunţii Tale luminoase şi strălucirea luminii chipului Tău care radiază dinspre orizontul cel mai înalt, să mă atragi prin mireasma straiului Tău şi să mă faci să beau din vinul ales al rostirii Tale. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe părul Tău ce-ţi trece peste faţă, aşa precum condeiul Tău cel preaînălţat se mişcă pe paginile Tabletelor Tale răspândind peste împărăţia creaţiei Tale parfumul de mosc al înţelesurilor ascunse, să mă ridici să slujesc Cauza Ta astfel încât să nu dau înapoi şi nici să nu fiu împiedicat de sugestiile celor ce s-au împotrivit semnelor Tale şi s-au întors de la faţa Ta. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe numele Tău pe care Tu l-ai făcut Regele Numelor, prin care toţi cei ce sunt în ceruri şi toţi cei de pe pământ au fost vrăjiţi de încântare, să-mi îngădui să privesc la Luceafărul Frumuseţii Tale şi să-mi dai din vinul rostirii Tale. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe Tabernacolul maiestăţii Tale situat deasupra celor mai semeţe piscuri şi pe Bolta Revelaţiei Tale de pe cele mai înalte culmi, să mă ajuţi cu bunăvoinţa Ta să fac ceea ce voinţa Ta a dorit şi scopul Tău a manifestat. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe Frumuseţea Ta care străluceşte deasupra orizontului veşniciei, o Frumuseţe în faţa căreia, deîndată ce se dezvăluie, împărăţia frumuseţii se prosternează în proslăvire preamărind-o în tonuri răsunătoare, să încuviinţezi ca eu să mor spre tot ceea ce am şi să trăiesc spre orice Îţi aparţine. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe Manifestarea Numelui Tău, Cel Preaiubit, prin care inimile celor care Te iubesc s-au mistuit şi sufletele tuturor celor care sălăşluiesc pe pământ s-au ridicat spre înalturi, să mă ajuţi să Te pomenesc între făpturile Tale şi să Te preamăresc în mijlocul poporului Tău. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe freamătul Lotusului Divin şi pe murmurul adierilor rostirii Tale în împărăţia numelor Tale, să mă îndepărtezi de tot ceea ce voinţa Ta detestă şi să mă apropii de rangul unde a răsărit Cel care este Aurora semnelor Tale. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Doamne, Dumnezeul meu, pe acea Literă pe care, de îndată ce a ieşit prin gura voinţei Tale, a făcut oceanele să-şi înalţe talazurile, vânturile să bată, roadele să fie dezvăluite, pomii să înflorească, toate urmele trecute să se risipească, toate vălurile să fie sfâşiate şi pe cei care Îţi sunt devotaţi să se grăbească spre lumina chipului Domnului Lor, Cel Neconstrâns, să-mi faci cunoscut ceea ce zace ascuns în comorile cunoaşterii Tale şi este tăinuit în tezaurele înţelepciunii Tale. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe focul iubirii Tale care a alungat somnul din ochii celor aleşi de Tine şi a celor iubiţi de Tine, şi întru pomenirea şi lauda lor de Tine la vremea zorilor, să mă numeri printre cei care au atins ceea ce Tu ai pogorât în Cartea Ta şi ai manifestat prin voinţa Ta. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe lumina chipului Tău ce i-a îndemnat pe cei ce sunt aproape de Tine să întâmpine săgeţile poruncii Tale şi pe cei care Îţi sunt devotaţi să înfrunte săbiile vrăjmaşilor Tăi în calea Ta, să aşterni pentru mine cu Pana Ta cea înălţată, ceea ce ai aşternut pentru cei în care Te încrezi şi pentru aleşii Tăi. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

Te implor, o, Dumnezeul meu, pe Numele Tău prin care Te-ai grăbit la chemarea adoratorilor Tăi, la suspinele celor ce năzuiesc spre Tine, la ţipătul celor care se bucură de apropierea de Tine, la gemetele celor care Îţi sunt devotaţi şi prin care ai îndeplinit dorinţele celor care şi-au pus speranţele în Tine şi le-ai îngăduit îndeplinirea dorinţelor lor, prin harul şi favorurile Tale, şi întru Numele Tău prin care oceanul iertării şi-a înălţat talazurile înaintea feţei Tale, şi norii generozităţii Tale s-au scuturat asupra slujitorilor Tăi, să aşterni pentru oricine s-a întors spre Tine şi a respectat postul orânduit de Tine, răsplata hotărâtă pentru cei care nu vorbesc decât la porunca Ta, şi care au părăsit tot ce au avut în calea Ta şi din iubire pentru Tine.

Te implor, o, Dumnezeul meu, întru Tine Însuţi şi pe semnele Tale, pe dovezile Tale limpezi, pe lumina strălucitoare a Aurorei Frumuseţii Tale şi pe Ramurile Tale, să ştergi greşelile celor ce s-au ţinut strâns de legile Tale şi au respectat ceea ce le-ai poruncit în Cartea Ta. Tu mă vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, ţinându-mă de Numele Tău, Cel Mai Sfânt, Cel Mai Luminos, Cel Mai Puternic, Cel Măreţ, Cel Înălţat, Cel Glorios şi agăţându-mă de poala veşmântului de care s-au agăţat toţi în lumea aceasta şi ce va să vie.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#2308)
Slavă ţie, Doamne, Stăpâne, Dumnezeul

meu! Te implor, pe această Revelaţie care a schimbat întunericul în lumină şi prin care a fost ridicat Templul cu ardoare vizitat, prin care Tableta Scrisă a fost revelată şi Sulul manuscrisului a fost desfăşurat şi dezvăluit, pogoară asupra Mea şi a celor ce-mi sunt alături, ceea ce ne va ajuta să ne ridicăm în zbor spre cerurile slavei Tale transcendente şi ne va curăţa de pata îndoielilor ce i-au împiedicat pe cei neîncrezători să intre în tabernacolul unităţii Tale.

Doamne, eu sunt acela care s-a ţinut strâns de funia bunătăţii Tale duioase şi care s-a prins de poala veşmântului milostivirii şi favorurilor Tale. Orânduieşte pentru mine şi pentru cei ce-mi sunt dragi binefacerile acestei lumi şi a celei ce va să vie. Acordă-le darul ascuns pe care l-ai hărăzit celor aleşi dintre făpturile Tale.

Iată, o, Stăpânul meu, zilele în timpul cărora Tu le-ai prescris slujitorilor Tăi să ţină post. Binecuvântat este cel care ţine post numai din iubire pentru Tine şi într-o detaşare absolută de tot ce nu eşti Tu. Ajută-ne, Doamne, pe mine şi pe ei, să-ţi dăm ascultare şi să păzim poruncile Tale. Tu ai, cu adevărat, puterea de a face precum ţi-e placul.

Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Atotştiutorul, Cel Atotînţelept. Toată lauda fie cu Dumnezeu, Stăpânul tuturor lumilor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#2309)

Acestea sunt, o Dumnezeul meu, zilele în care Tu le-ai prescris slujitorilor Tăi să ţină post. Cu el Tu ai împodobit prefaţa Cărţii Legilor Tale revelată făpturilor Tale, şi ai înveşmântat Păstrătorii poruncilor Tale dinaintea ochilor tuturor celor ce se află în cerul şi pe pământul Tău. Tu ai înzestrat fiecare ceas al acestor zile cu o virtute deosebită, ascunsă tuturor în afară de Tine, Cel a cărui cunoaştere cuprinde toate lucrurile create. De asemenea, Tu ai atribuit fiecărui suflet o parte din această virtute potrivit Tabletei poruncii Tale şi Scripturilor Judecăţii Tale irevocabile. Mai mult, fiecare pagină a acestor Cărţi şi Scripturi ai hărăzit-o fiecăruia dintre popoarele şi neamurile pământului.

Pentru cei care Te iubesc cu ardoare ai rezervat, la fiecare revărsat de zori, potrivit poruncii Tale, cupa pomenirii Tale, o Tu care eşti Cârmuitorul cârmuitorilor! Aceştia sunt cei ce au fost atât de îmbătaţi de vinul înţelepciunii Tale nespus de bogate, încât îşi părăsesc aşternutul în năzuinţa lor de a celebra lauda Ta şi de a-ţi preamări virtuţile, şi alungă somnul în nerăbdarea lor de a se apropia de prezenţa Ta şi de a se împărtăşi din mărinimia Ta. Ochii lor au fost mereu aplecaţi asupra Aurorei bunătăţii Tale duioase, şi feţele lor îndreptate către Fântâna inspiraţiei Tale. Revarsă, deci, asupra noastră şi asupra lor, din norii milostivirii Tale, ceea ce se cuvine cerului mărinimiei şi harului Tău.

Lăudat fie numele Tău, o, Dumnezeul meu! Acesta este ceasul în care ai descuiat uşile generozităţii Tale înaintea feţelor făpturilor Tale şi ai deschis larg portalurile blândei Tale milostiviri către toţi locuitorii pământului Tău. Te implor, întru toţi cei al căror sânge s-a vărsat în calea Ta, care, în dorul lor de Tine, s-au lepădat de orice ataşament faţă de oricare dintre făpturile Tale şi care au fost atât de mişcaţi de dulcile miresme ale inspiraţiei Tale încât fiecare mădular al trupului lor a intonat lauda Ta şi a vibrat la pomenirea Ta, să nu îndepărtezi de noi lucrurile pe care le-ai poruncit în mod irevocabil în această Revelaţie - o Revelaţie a cărei putere a făcut ca fiecare pom să strige ceea ce Rugul Aprins a proclamat de mult lui Moise, Cel care a conversat cu Tine, o Revelaţie care a îngăduit ultimei pietricele să răsune de laudă pentru Tine, aşa cum pietrele Te-au slăvit în vremea lui Mahomed, Prietenul Tău.

Aceştia sunt cei, o, Dumnezeul meu, pe care i-ai ajutat cu bunăvoinţă să se întovărăşească cu Tine şi să fie în comuniune cu Cel care este Revelatorul Propriului Tău Sine. Vânturile voinţei Tale i-au risipit în depărtare până când Tu i-ai adunat laolaltă la umbra Ta şi i-ai făcut să intre înlăuntrul hotarelor curţii Tale. Acum că i-ai lăsat să sălăşluiască la umbra bolţii milostivirii Tale, ajută-i să atingă ceea ce trebuie ca să împodobească un rang atât de august. Nu îngădui, o, Domnul meu, să fie socotiţi printre cei care, deşi bucurându-se de apropierea de Tine, au fost împiedicaţi de a recunoaşte faţa Ta şi care, deşi întâlnindu-se cu Tine, sunt lipsiţi de prezenţa Ta.

Aceştia sunt slujitorii Tăi, o, Domnul meu, care au intrat cu Tine în această Cea Mai Mare închisoare, care au ţinut postul înlăuntrul zidurilor sale după cum le-ai orânduit în Tabletele poruncii Tale şi în Cartea Făgăduielilor Tale. Coboară, atunci, asupra lor, ceea ce-i va curăţa în întregime de tot ceea ce-ţi este respingător, ca să-ţi poată fi cu totul devotaţi şi să se poată detaşa pe de-a întregul de orice în afară de Tine.

Revarsă, atunci, asupra noastră, o, Dumnezeul meu, ceea ce se cuvine harului Tău şi se potriveşte mărinimiei Tale, Îngăduie-ne, atunci, o, Dumnezeul meu, să trăim în pomenirea de Tine şi să murim în iubirea pentru Tine, şi dă-ne darul prezenţei Tale în lumile de dincolo - lumi ce sunt de nepătruns pentru toţi în afară de Tine. Tu eşti Stăpânul nostru şi Stăpânul tuturor lumilor, şi Dumnezeul tuturor celor ce se află în cer şi al tuturor celor ce se află pe pământ.

Tu priveşti, o, Dumnezeul meu, ceea ce s-a abătut asupra celor dragi ţie în vremea zilelor Tale. Gloria Ta îmi stă mărturie! Vocea tânguirilor aleşilor Tăi s-a ridicat pe întreg tărâmul Tău. Unii au fost ademeniţi de cei infideli din ţinutul Tău, iar alţii au fost împidicaţi de ei ca să se apropie de Tine şi ca să atingă curtea slavei Tale. Alţii au putut să se apropie de Tine, dar au fost împiedicaţi de a-ţi privi faţa. Iar altora li s-a îngăduit, în nerăbdarea lor de a Te privi, să intre înlăuntrul hotarelor curţii Tale, dar ei au lăsat vălurile închipuirilor făpturilor Tale şi relele făptuite de asupritorii din rândul poporului Tău să vină între ei şi Tine.

Acesta este ceasul, o, Domnul meu, pe care l-ai făcut să întreacă fiecare alt ceas, şi l-ai înrudit cu cele mai alese dintre făpturile Tale. Te implor, o, Dumnezeul meu, prin Tine Însuţi şi prin ei, să porunceşti în timpul acestui an ceea ce îi va înălţa pe cei iubiţi de Tine. Ba mai mult, porunceşte în acest an ceea ce va permite Luceafărului puterii Tale să strălucească cu tărie deasupra orizontului slavei Tale şi să lumineze prin puterea Ta suverană întreaga lume.

Fă victorioasă Cauza Ta, o, Domnul meu şi înjoseşte-i pe vrăjmaşii Tăi. Aşterne, atunci, pentru noi, binele acestei vieţi şi a vieţii ce va să vină. Tu eşti Adevărul, Cel care ştie lucrurile tăinuite. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Veşnic Iertător, Cel Atotmărinimos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#2310)
Slavă ţie, o, Doamne, Dumnezeul meu!

Acestea sunt zilele în care Tu le-ai poruncit tuturor oamenilor să respecte postul, ca prin el să-şi poată purifica sufletele şi să se elibereze de orice ataşament faţă de oricine în afară de Tine şi ca din inimile lor să se poată înălţa ceea ce este demn de curtea maiestăţii Tale şi se cuvine sălaşului revelaţiei unicităţii Tale. Îngăduie, o, Domnul meu, ca acest post să poată deveni un râu cu ape dătătoare de viaţă şi să dăruiască virtutea cu care l-ai înzestrat. Curăţă prin el inimile slujitorilor Tăi pe care relele lumii nu au reuşit să-i împiedice de a se întoarce spre Numele Tău atotslăvit şi care nu au fost mişcaţi de zgomotul şi tumultul făcut de cei care au repudiat semnele Tale cele mai strălucitoare, ce au însoţit venirea Manifestării Tale, pe Care ai investit-o cu suveranitatea Ta, cu puterea Ta, cu maiestatea şi slava Ta. Aceştia sunt slujitorii care, de îndată ce chemarea Ta i-a ajuns, s-au grăbit înspre milostivirea Ta şi n-au fost îndepărtaţi de la Tine de către schimbările şi întâmplările acestei lumi, sau de oricare dintre limitările omeneşti.

Eu sunt acela, o, Dumnezeul meu, care mărturiseşte unitatea Ta, care adevereşte unicitatea Ta, care se înclină cu smerenie înaintea revelaţiilor maiestăţii Tale, care recunoaşte, cu chipul plecat, splendorile luminii gloriei Tale transcendente. Am crezut în Tine după ce Tu mi-ai îngăduit să cunosc Sinele Tău, pe care l-ai revelat ochilor oamenilor prin puterea suveranităţii şi tăriei Tale. Către El m-am întors, pe de-a întregul detaşat de toate lucrurile şi ţinându-mă strâns de funia darurilor şi favorurilor Tale. Am îmbrăţişat adevărul Său şi adevărul tuturor legilor şi orânduirilor minunate care au fost pogorâte asupra Lui. Am postit din iubire pentru Tine şi ca urmare a poruncii Tale şi mi-am întrerupt postul cu lauda Ta pe buze şi potrivit bunului Tău plac. Nu îngădui, o, Domnul meu, să fiu socotit printre cei care au postit în timpul zilei, care noaptea s-au înclinat înaintea feţei Tale şi care au repudiat adevărul Tău, au tăgăduit semnele Tale, au negat mărturia Ta şi au pervertit rostirile Tale.

Deschide, o, Stăpânul meu, ochii mei şi ochii tuturor celor care Te-au căutat, ca să Te putem recunoaşte cu proprii Tăi ochi. Aceasta este porunca ce ne-ai dat-o în Cartea trimisă, de Tine, Celui pe care L-ai numit prin voinţa Ta, pe care L-ai ales prin bunăvoinţa Ta situată deasupra tuturor făpturilor Tale, pe care ţi-a plăcut să-L investeşti cu suveranitatea Ta, şi Căruia i-ai acordat favoruri deosebite şi i-ai încredinţat mesajul Tău pentru oameni. Lăudat fii Tu, de aceea, o, Dumnezeul meu, întrucât ne-ai permis cu bunăvoinţa Ta plină de har să-L recunoaştem şi să adeverim tot ceea ce a fost pogorât asupra Lui şi ne-ai conferit onoarea de a ajunge în prezenţa Celui pe care L-ai făgăduit în Cartea şi în Tabletele Tale.

Tu mă vezi, o, Dumnezeul meu, cu chipul întors spre Tine, ţinându-mă strâns de funia providenţei şi generozităţii Tale pline de har şi agăţându-mă de poala blândelor Tale milostiviri şi generoaselor Tale favoruri. Nu-mi spulbera, Te implor, speranţele de a atinge ceea ce ai poruncit pentru slujitorii Tăi care s-au îndreptat spre hotarele curţii Tale şi sanctuarul prezenţei Tale, şi au respectat postul din iubire pentru Tine. Mărturisesc, o, Dumnezeul meu, că tot ceea ce purcede de la mine nu este demn de suveranitatea Ta şi nu se potriveşte maiestăţii Tale. şi totuşi Te implor întru Numele Tău prin care Te-ai făcut cunoscut, în slava celor mai admirabile titluri ale Tale, către toate lucrurile create, în această Revelaţie prin care, prin Numele Tău cel mai strălucitor, Tu ţi-ai manifestat frumuseţea, să-mi dai să beau din vinul milostivirii Tale şi băutura curată a favorii Tale, care au izvorât din mâna dreaptă a voinţei Tale, pentru ca astfel să-mi pot aţinti privirea asupra Ta şi să fiu atât de detaşat de orice nu eşti Tu, încât lumea şi tot ce a fost creat în ea să apară înaintea mea ca o zi trecătoare pe care nici n-ai găsit de cuviinţă s-o creezi.

Mai mult, Te implor, o, Dumnezeul meu, să reverşi, din cerul voinţei Tale şi norii milostivirii Tale, ceea ce ne va curăţa de mirosurile urâte ale greşelilor, o, Tu ce Te-ai numit pe Tine Însuţi Dumnezeul Milostivirii! Tu eşti, cu adevărat, Cel Preaputernic, Cel Atotslăvit, Cel Binefăcător.

Nu-l alunga, o, Domnul meu, pe cel care s-a întors spre Tine şi nu îngădui ca cel care s-a apropiat de Tine să fie îndepărtat de curtea Ta. Nu spulbera speranţele celui ce şi-a întins mâinile pline de dorinţă pentru a căuta harul şi favorurile Tale şi nu-i lipsi pe slujitorii Tăi sinceri de minunile blândelor Tale milostiviri şi bunătăţii Tale duioase. Iertător şi Preamărinimos eşti Tu, o, Domnul meu! Putere ai Tu să faci ceea ce Îţi place. Orice altceva în afară de Tine este lipsit de putere înaintea revelaţiilor tăriei Tale, este pierdut în faţa dovezilor bogăţiei Tale, este precum nimicul faţă de manifestările suveranităţii Tale transcendente, şi sunt lipsite de orice tărie când se află faţă în faţă cu semnele şi dovezile puterii Tale. Ce refugiu există în afară de Tine, o, Domnul meu, către care pot să fug şi unde se află un liman către care să mă pot grăbi? Puterea tăriei Tale îmi stă mărturie! Nu există nici un protector în afară de Tine, nici un loc către care să fug în afară de Tine, nici un refugiu pe care să-l caut în afară de Tine. Fă, o, Domnul meu, să gust dulceaţa divină a pomenirii şi laudei Tale. Jur pe tăria Ta! Oricine gustă din ea se va elibera de orice ataşament faţă de lume şi tot ce se află în ea, şi-şi va întoarce faţa spre Tine, curăţat de pomenirea oricui altcuiva în afară de Tine.

Inspiră-mi atunci sufletul, o, Dumnezeul meu, cu pomenirea Ta minunată, ca să pot slăvi numele Tău. Nu mă socoti printre cei care Îţi citesc cuvintele dar dau greş în a găsi darul ascuns care, aşa cum a fost poruncit de Tine, este cuprins în ele şi care înviorează sufletele făpturilor Tale şi inimile slujitorilor Tăi. Fă, o, Domnul meu, să fiu socotit printre cei care au fost atât de răscoliţi de dulcile miresme ce au adiat în zilele Tale, încât şi-au dat viaţa pentru Tine şi s-au grăbit spre locul morţii lor în năzuinţa de a privi frumuseţea Ta şi în dorul lor de a ajunge în prezenţa Ta. şi de-ar fi ca cineva să le spună în drumul lor: „Încotro mergeţi?” ei ar spune: „Către Dumnezeu, Cel Atotstăpânitor, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător!”

Încălcările făptuite de cei care s-au întors de la Tine şi s-au semeţit înaintea Ta n-au reuşit să-i împiedice de a Te iubi, de a-şi întoarce feţele spre Tine, şi de a se îndrepta înspre milostivirea Ta. Aceştia sunt cei care sunt binecuvântaţi de Adunarea din înalturi, care sunt slăviţi de locuitorii Cetăţilor nepieritoare, şi dincolo de ei de cei pe ale căror frunţi pana Ta cea înălţată a scris: „Aceştia, sunt poporul lui Bahá21. Prin ei au fost răpândite splendorile luminii călăuzirii.” Astfel a fost orânduit, la porunca Ta şi prin voinţa Ta, în Tableta poruncii Tale irevocabile.

Proclamă, aşadar, o, Dumnezeul meu, măreţia lor şi măreţia celor care, trăind sau după moarte, s-au rotit în jurul lor. Dă lor ceea ce ai hărăzit celor drepţi din mijlocul făpturilor Tale. Tu ai puterea de a face toate lucrurile. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Atotputernic, Ajutorul în Primejdie, Cel Tare, Cel Preamărinimos.

Nu sfârşi posturile noastre prin acest post, o, Domnul meu, nici legămintele pe care le-ai făcut, prin acest legământ. Acceptă ceea ce am făcut din iubire pentru Tine şi de dragul plăcerii Tale, şi tot ceea ce am lăsat nefăcut ca urmare a supunerii faţă de dorinţele noastre rele şi corupte. Îngăduie-ne, atunci, să ne ţinem strâns de iubirea Ta şi de bunul Tău plac şi apără-ne de răul celor care Te-au tăgăduit şi au repudiat semnele Tale preastrălucitoare. Tu eşti, cu adevărat, Stăpânul acestei lumi şi a celei ce va să vie. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Slăvit, Cel Preaînalt.

Preamăreşte Tu, o, Doamne Dumnezeul meu, pe Cel care este Punctul Primordial, Taina Divină, Esenţa Nevăzută, Aurora Divinităţii şi Manifestarea Stăpânirii Tale, prin Care toată cunoaşterea trecutului şi toată cunoaşterea viitorului au fost făcute cunoscute, prin Care perlele înţelepciunii Tale ascunse au fost descoperite şi misterul numelui Tău preţuit a fost dezvăluit, Cel pe care L-ai numit ca vestitorul Celui prin care literele „F” şi „I” au fost alăturate şi unite, prin Care maiestatea Ta, suveranitatea şi tăria Ta au fost cunoscute, prin care cuvintele Tale au fost pogorâte şi legile Tale arătate cu limpezime, şi semnele Tale răspândite, şi Cuvântul Tău întemeiat, prin Care inimile aleşilor Tăi au fost dezvăluite, şi toţi cei din ceruri şi toţi cei de pe pământ au fost adunaţi laolaltă, pe Care Tu l-ai numit ‘Alí-Muhammad în împărăţia numelor Tale, şi Spiritul Spiritelor în Tabletele poruncii Tale irevocabile, pe Care l-ai investit cu propriul Tău titlu, către al Cărui nume toate celelalte nume au fost făcute să revină la porunca Ta şi prin puterea tăriei Tale, şi în Care ai făcut toate atributele şi titlurile Tale să atingă împlinirea lor finală. Lui Îi aparţin, de asemenea, acele nume ce stau ascunse în tabernacolurile Tale imaculate, în lumea Ta nevăzută şi în cetăţile Tale sfinte.

Mai mult, preamăreşte-i Tu pe cei care au crezut în El şi în semnele Sale şi s-au întors către El, dintre cei care au adeverit unitatea Ta în Manifestarea Sa Ulterioară, o Manifestare pe care a pomenit-o în Tabletele Sale, şi în Cărţile Sale, şi în Scripturile Sale, şi în toate versetele minunate şi rostirile asemenea nestematelor ce s-au pogorât asupra Sa. Aceasta este aceeaşi Manifestare al Cărei legământ Tu i-ai poruncit să-l întemeieze înainte de a fi întemeiat propriul Său legământ. El este Cel a cărei laudă a celebrat-o Bayánul22. În el excelenţa Sa a fost preamărită şi adevărul Său întemeiat, suveranitatea Sa proclamată şi Cauza Sa desăvârşită. Binecuvântat este omul care s-a întors către El şi a îndeplinit lucrurile pe care El le-a poruncit, o, Tu care eşti Stăpânul lumilor şi Dorinţa tuturor celor care Te-au cunoscut!

Lăudat fii Tu, o, Dumnezeul meu, întrucât Tu ne-ai ajutat să-L recunoaştem şi să-L iubim. De aceea, Te implor, prin El şi prin Cei care sunt Aurorele Divinităţii Tale şi Manifestările Stăpânirii Tale, şi Comorile Revelaţiei Tale, şi Tezaurele inspiraţiei Tale, să ne îngădui să-L slujim şi să ne supunem Lui, şi acordă-ne puterea să devenim ajutoare ale Cauzei Sale şi să-i risipim pe vrăjmaşii Săi. Tu ai puterea de a face tot ceea ce îţi place. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Tare, Cel Atotslăvit, Cel al Cărui ajutor este căutat de toţi oamenii!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :