Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Pionieri
Pionieri (#2268)

O, Tu Dumnezeule neasemuit! O, Tu Stăpâne al Împărăţiei! Aceste suflete sunt armia Ta cerească. Ajută-le, şi cu cohortele Adunării Supreme, fă-le victorioase, astfel încât fiecare să devină asemeni unui regiment şi să cucerească aceste ţări prin iubirea faţă de Dumnezeu şi lumina divinelor învăţături.

O, Dumnezeule! Fii Tu sprijinul şi ajutorul lor, şi în pustie, în munte, în vale, în codrii, în câmpie şi pe mări, fii Tu confidentul lor, pentru ca ei să poată vesti, prin puterea Împărăţiei şi adierea Sfântului Spirit.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Puternic, Cel Tare, Cel Omnipotent şi Tu eşti Cel ce Aude şi Cel ce Vede.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2269)

O, Doamne Dumnezeul meu! Tu mă vezi vrăjit şi atras către împărăţia Ta glorioasă, cuprins de focul iubirii Tale în mijlocul oamenilor, un vestitor al Împărăţiei Tale în aceste ţinuturi vaste, despărţit de tot în afară de Tine, bizuindu-mă pe Tine, lepădându-mă de tihnă şi confort, departe de căminul meu natal, un rătăcitor în aceste ţinuturi, un străin căzut la pâmănt, umil înaintea Pragului Tău sfânt, supus înaintea raiului gloriei Tale omnipotente, implorându-Te în adâncul nopţii şi la revărsatul zorilor, implorându-Te şi invocându-Te dimineaţa şi pe înserat, să mă ajuţi cu bunăvoinţă să slujesc Cauza Ta şi să-ţi preamăresc Cuvântul la răsărit şi la apus.

O, Doamne! Întăreşte-mă, îngăduie-mi să Te slujesc cu cea mai mare strădanie şi nu mă părăsi mie însumi, singur şi neajutorat în aceste ţinuturi.

O, Doamne! Îngăduie-mi comuniunea cu Tine în singurătatea mea şi fii însoţitorul meu în aceste ţinuturi îndepărtate.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Ce confirmă pe cine doreşte, şi cu adevărat, Tu eşti Cel Atotputernic, Cel Omnipotent.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2270)

O, Dumnezeule! O, Dumnezeule! Tu vezi slăbiciunea mea, smerenia şi umilinţa mea înaintea creaturilor Tale. Cu toate acestea, am avut încredere în Tine şi m-am ridicat pentru promovarea învăţăturilor Tale între slujitorii Tăi puternici, bizuindu-mă pe puterea şi tăria Ta.

O, Doamne! Sunt o pasăre cu aripile frânte şi doresc să mă înalţ în zbor în spaţiul Tău nesfârşit. Cum este cu putinţă pentru mine să fac acest lucru, dacă nu prin providenţa şi harul Tău, confirmarea şi ajutorul Tău?

O, Doamne! Ai milă de slăbiciunea mea şi întăreşte-mă cu puterea Ta. O, Doamne! Ai milă de neputinţa mea şi asistă-mă cu tăria şi maiestatea Ta.

O, Doamne! De-ar fi ca suflarea Spiritului Sfânt să confirme cea mai neînsemnată dintre creaturi, ea va atinge tot ceea ce aspiră şi va stăpâni tot ceea ce doreşte. Într-adevăr, Tu i-ai ajutat pe slujitorii Tăi în trecut, şi deşi ei erau cei mai slabi dintre creaturile Tale, slujitorii Tăi cei mai de jos şi neînsemnaţi dintre cei ce trăiau pe pământ, prin confirmarea şi puterea Ta ei au trecut înaintea celor mai slăviţi dintre oamenii Tăi şi celor mai nobili din întreaga omenire. De unde până atunci au fost asemenea unor molii, au devenit asemenea vulturilor regali, şi de unde fuseseră asemenea unor pârâiaşe, au devenit asemenea unor mări prin darul şi milostivirea Ta. Ei au devenit, prin favoarea Ta cea mai mare, stele strălucind pe orizontul călăuzirii, păsări cântând în grădina de trandafiri a nemuririi, lei ce răcnesc în codrii cunoaşterii şi înţelepciunii şi balene în oceanul vieţii.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Îngăduitor, Cel Puternic, Cel Tare şi Cel Mai Milostiv dintre milostivi.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2271)

O, Tu Stăpâne bun! Lauda fie cu Tine căci mi-ai arătat magistrala călăuzirii, ai deschis uşile împărăţiei şi Te-ai arătat prin Soarele Realităţii. Celor orbi Tu le-ai dat vedere; celor surzi Tu le-ai acordat auzul; Tu i-ai înviat pe cei morţi; Tu i-ai îmbogăţit pe cei săraci; Tu le-ai arătat calea celor ce s-au rătăcit; Tu i-ai condus pe cei cu buzele însetate către fântâna călăuzirii; Tu i-ai îngăduit peştelui însetat să atingă oceanul realităţii; Tu ai invitat păsările rătăcitoare către grădina de trandafiri a harului.

O, Tu Cel Atotputernic! Noi suntem slujitorii Tăi şi săracii Tăi; noi suntem departe şi tânjim după prezenţa Ta, suntem însetaţi de apa fântânii Tale, suntem bolnavi şi ne e dor de vindecare ta. Păşim pe calea Ta şi nu avem alt ţel sau speranţă decât răspândirea miresmelor Tale, astfel încât toate sufletele să poată înălţa strigătul „O, Dumnezeule, călăuzeşte-ne pe calea cea dreaptă!”. Fie ca ochii lor să fie deschişi ca să poată privi lumina şi fie ca ei să fie eliberaţi din întunecimea ignoranţei. Fie ca ei să se poată strânge în jurul lămpii călăuzirii Tale. Fie ca fiecare să-şi primească partea, fie ca cei văduviţi de soartă să devină confidenţi ai misterelor Tale.

O, Tu Atotputernic! Aruncă peste noi privirile milostivirii Tale. Acordă-ne confirmarea cerească. Dăruieşte-ne suflarea Sfântului Spirit, astfel încât să putem fi asistaţi în slujirea Ta şi asemeni stelelor scânteietoare, să strălucim în aceste regiuni cu lumina călăuzirii Tale.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Puternic, Cel Tare,Cel Înţelept şi Cel ce Vede.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2272)
O, Doamne Dumnezeul meu!

O, Dumnezeul meu! Tu mă vezi în decăderea şi slăbiciunea mea, ocupat cu cea mai mare încercare, hotărât să-ţi slăvesc cuvântul printre oameni şi să răspândesc învăţăturile Tale în mijlocul popoarelor Tale. Cum aş putea să reuşesc dacă Tu nu mă asişti cu suflarea Sfântului Spirit, nu mă ajuţi să izbândesc cu oştirile împărăţiei Tale glorioase, şi nu reverşi asupra mea confirmările Tale, care singure pot preschimba un ţânţar într-un şoim, o picătură de apă în mări şi oceane, şi un atom în lumini şi sori? O, Domnul meu! Ajută-mă prin puterea Ta triumfătoare şi izbitoare, astfel încât glasul meu să poată aduce laude pentru Tine şi să rostească atributele Tale între toţi oamenii şi sufletul meu să se reverse cu vinul iubirii şi cunoaşterii Tale.

Tu eşti Cel Omnipotent şi Înfăptuitorul a tot ceea ce voieşti.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2273)
O, Doamne Dumnezeul meu!

Lauda şi mulţumirea fie cu Tine căci m-ai călăuzit către magistrala împărăţiei, mi-ai îngăduit să păşesc pe această cărare prelungă şi dreaptă, mi-ai deschis ochii lăsându-i să privească spledorile luminii Tale, mi-ai înclinat urechea către melodiile păsărilor sfinţeniei din împărăţia misterelor şi mi-ai atras inima cu iubirea Ta în mijlocul celor neprihăniţi.

O, Doamne! Confirmă-mă cu Spiritul Sfânt, ca să pot proclama în numele Tău în mijlocul naţiunilor şi să împărtăşesc omenirii veştile bune ale manifestării împărăţiei Tale.

O, Doamne, eu sunt slab, întăreşte-mă cu puterea şi tăria Ta. Glasul meu tremură, îngăduie să rostesc comemorarea şi lauda Ta. Eu sunt umil, dă-mi onoare permiţându-mi să intru în împărăţia Ta. Sunt departe, fă să mă apropii de pragul milostivirii Tale. O, Doamne! Fă-mă o lampă strălucitoare, o stea scânteietoare şi un copac binecuvântat încărcat de roade, cu ramurile adumbrind toate aceste ţinuturi. Cu adevărat, Tu eşti Cel Tare, Cel Puternic şi Cel Neconstrâns.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2274)
O, Doamne! O, Doamne!

Iată o pasăre cu aripile frânte al cărei zbor a încetinit; ajut-o să se înalţe spre culmile prosperităţii şi ale mântuirii, ca să-şi poată urma drumul, cu cea mai deplină bucurie şi cea mai mare fericire, prin spaţiile nesfârşite, iar cântu-i întru slăvirea Numelui Tău Suprem să se reverse asupra tuturor regiunilor lumii şi să înveselească auzurile prin chemarea sa şi să lumineze ochii care recunosc semnele călăuzirii.

O, Doamne! Sunt umil şi singur. Nu am pe nimeni ca să mă sprijine decât pe Tine, nici un ajutor decât pe al Tău, nici un consolator decât pe Tine. Confirmă-mă în slujba Ta, ajută-mă cu cohorta îngerilor Tăi, fă să fiu biruitor în propăvăduirea Cuvântului Tău şi îngăduie-mi să-ţi răspândesc înţelepciunea printre făpturile Tale. Cu adevărat, Tu eşti păzitorul celor săraci şi apărătorul celor umili şi, cu adevărat, Tu eşti Cel Puternic, Cel Tare, Cel Neconstrâns.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2275)
Lauda fie cu Tine, o, Dumnezeul meu!

Aceştia sunt slujitorii Tăi ce sunt atraşi de miresmele milostivirii Tale, aprinşi de focul ce arde în pomul unităţii Tale, şi ai căror ochi sunt luminaţi privind splendorile luminii ce străluceşte în Sinaiul unicităţii Tale.

O, Doamne! Dezleagă-le limbile ca să Te pomenească în mijlocul poporului Tău, îngăduie-le să Te preamărească prin harul şi bunătatea Ta duioasă, ajută-i cu cohortele îngerilor Tăi, întăreşte-i în serviciul Tău, şi fă-i semnele călăuzirii în mijlocul făpturilor Tale.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Atotputernic, Cel Preaînălţat, Cel ce Veşnic Iartă, Cel Atotmilostiv.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pionieri (#2276)
O, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Tu îl vezi pe acest slabănog implorând tărie celestă, pe acest sărac tânjind după comorile Tale cereşti, pe acest însetat tânjind după fântâna vieţii veşnice, pe acest suferind nădăjduind la vindecarea făgăduită prin milostivirea Ta fără de margini pe care ai hărăzit-o slujitorilor Tăi aleşi în împărăţia din înalturi.

O, Doamne! Nu am alt ajutor în afară de Tine, nici un alt adăpost decât pe Tine şi nici un alt susţinător în afară de Tine. Ajută-mă cu îngerii Tăi să răspândesc miresmele Tale sfinte şi să duc în depărtare învăţăturile Tale în mijlocul celor mai aleşi dintre oamenii Tăi.

O, Domnul meu! Îngăduie-mi să fiu detaşat de orice altceva afară de Tine, să mă ţin strâns de funia mărinimiei Tale, să fiu cu totul devotat Credinţei Tale, să rămân statornic şi neclintit în iubirea faţă de Tine şi să respect ceea ce Tu ai orânduit în Cartea Ta.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Puternic, Cel Tare, Cel Omnipotent.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :