Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Părinţi
Părinţi (#2260)
Tu vezi, o Doamne, mâinile noastre

imploratoare ridicându-se către raiul favorii şi mărinimiei Tale. Îngăduie ca ele să fie umplute de comorile dărniciei şi favorurilor Tale generoase. Iartă-ne pe noi, pe taţii şi mamele noastre, şi împlineşte tot ceea ce am dorit din oceanul harului şi generozităţii Tale divine. Acceptă, o Preaiubitul inimilor noastre, toate lucrările noastre pe calea Ta. Tu eşti, cu adevărat, Cel Preaputernic, Cel Preaslăvit, Cel Neasemuit, Cel Unic, Cel Ce Iartă, Cel Plin de Har.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Părinţi (#2256)

Se cuvine ca slujitorul să-L implore pe Dumnezeu, după fiecare rugăciune, să acorde iertare şi îndurare părinţilor săi. După care se va auzi cuvântul lui Dumnezeu: „Răsplata ta va fi de mii şi mii de ori mai mare decât ceea ce ai cerut pentru părinţii tăi!” Binecuvântat fie acela care îşi aminteşte de părinţii săi atunci când comunică cu Dumnezeu. Cu adevărat nu există alt Dumnezeu decât El, Cel Plin de Tărie, Cel Preaiubit.

-The Báb
-----------------------
Părinţi (#2257)

Îţi cer iertare, o, Dumnezeul meu, şi te implor să-mi acorzi îngăduinţă, aşa cum doreşti ca slujitorii Tăi să se îndrepte spre Tine. Te rog să ne speli de păcate, după cum se cuvine Maiestăţii Tale, şi să mă ierţi pe mine, pe părinţii mei şi pe aceia care, potrivit înţelepciunii Tale, au intrat în sălaşul iubirii Tale într-un mod care este demn de suveranitatea ta transcendentă şi pe măsura puterii Tale cereşti.

O, Dumnezeul meu! Tu mi-ai inspirat sufletul să-ţi ofere această rugă, iar dacă n-ai fi Tu, eu nu aş şti spre cine să mă întorc. Lăudat şi slăvit eşti Tu; Îţi aduc laude deoarece Te-ai dezvăluit fiinţei mele, şi Te implor să mă ierţi, căci nu mi-am împlinit datoria de a Te cunoaşte şi n-am reuşit să merg pe cărarea iubirii Tale.

-The Báb
-----------------------
Părinţi (#2258)

O, Doamne! În această Dispensaţie Preamărită, Tu accepţi rugăciunile copiilor în favoarea părinţilor lor. Acesta este unul din minunatele daruri infinite ale acestei Dispensaţii. De aceea, o, Tu, bunule Dumnezeu, acceptă ruga slujitorului Tău la pragul unicităţii Tale şi cufundă-l pe tatăl său în oceanul harului Tău, căci acest fiu s-a ridicat pentru a Te sluji şi se străduieşte neîncetat pe cărarea dragostei Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel Darnic, Cel Iertător, Cel plin de Bunătate.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Părinţi (#2259)

O, Doamne, iartă-i pe părinţii mei pentru greşelile lor. Îndreaptă către ei privirea providenţei Tale şi însoţeşte-i în Împărăţia Ta. Ei m-au educat şi m-au crescut de la începutul vieţii mele. N-am avut putinţa să-i răsplătesc pentru truda lor.

Răsplăteşte-i Tu. Dăruieşte-le viaţă veşnică şi îngăduie-le să păşească în Împărăţia Ta.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :