Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Miezul Nopţii
Miezul Nopţii (#2250)

O, căutător al Adevărului! De vrei ca Dumnezeu să-ţi deschidă ochii, trebuie să-L implori, să I te rogi şi să fii în comuniune cu El la miezul nopţii, spunând:

O Doamne, mi-am întors faţa către

Împărăţia Ta de unicitate şi sunt cufundat în marea milostivirii Tale. O, Doamne, privind luminile Tale, luminează-mi vederea în această noapte întunecoasă şi fă-mă fericit cu vinul iubirii Tale în această eră minunată. O, Doamne, ajută-mă să aud chemarea Ta, deschide înaintea feţei mele uşile raiului Tău, ca să pot vedea lumina slavei Tale şi fiu cuprins de farmecul frumuseţii Tale.

Cu adevărat, Tu eşti Cel ce Dăruieşte, Cel Generos, Cel Milostiv, Cel Iertător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :