Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Fond
Fond (#2211)
O, Doamne, Dumnezeul meu!

Luminează frunţile celor ce Te iubesc cu adevărat, şi cu oştirile Tale îngereşti condu-i spre o victorie sigură. Întăreşte-le paşii pe cărarea Ta şi, prin străvechea Ta mărinimie, deschide-le porţile spre binecuvântările Tale. Ei cheltuiesc pe cărările Tale ceea ce Tu le-ai dăruit; apărându-ţi credinţa ei îşi pun nădejdea în gândul la Tine şi din iubire pentru Tine ei Îţi oferă inimile; căutând căile de a-ţi fi pe plac, ei nu refuză nimic din ceea ce posedă, din iubire pentru frumuseţea Ta.

O, Doamne! Hărăzeşte-le din plin partea ce li se cuvine şi orânduieşte-le o răsplată sigură.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Ce Sprijină, Cel Ce ajută, Cel Generos, Cel Plin de Har, Cel Darnic în veci.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :