Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Familie şi Cămin
Familie şi Cămin (#2201)

adevărat, Tu eşti Domnul suveran, Cel Iertător, Cel Preageneros. O, Dumnezeul meu! Ajută-i pe slujitorii Tăi lipsiţi de cunoaştere să fie acceptaţi în Cauza Ta; căci de îndată ce vor afla de Tine, vor mărturisi adevărul Judecăţii de Apoi şi nu vor tăgădui revelaţiile generozităţii Tale. Trimite asupra lor mărturiile harului Tău şi acordă-le, oriunde s-ar afla, o parte mărinimoasă din ceea ce Tu ai hotărât pentru slujitorii Tăi devotaţi. Tu eşti, cu adevărat, Cârmuitorul Suprem, Atotdarnicul, Cel Nesfârşit de Bun.

O, Dumnezeul meu! Fie ca revărsările dărniciei şi binecuvântărilor Tale să coboare asupra căminelor acelora care au îmbrăţişat Credinţa Ta, ca un semn al harului Tău şi ca o mărturie a iubirii duioase din partea prezenţei Tale. Cu adevărat, Tu eşti neîntrecut în a acorda iertare. Dacă ai refuza cuiva bunătatea Ta, cum ar putea fi el socotit printre discipolii Credinţei Tale în Ziua Ta?

Binecuvântează-mă, o, Dumnezeul meu, pe mine şi pe cei ce vor crede în semnele Tale în Ziua hotărâtă, precum şi pe cei ce împărtăşesc dragoste pentru mine în inimile lor - o dragoste pe care Tu le-o insufli. Cu adevărat, Tu eşti Domnul Dreptăţii, Cel Preaslăvit.

-The Báb
-----------------------
Familie şi Cămin (#2202)

Slavă ţie, Doamne, Dumnezeul meu! Te rog să mă ierţi pe mine şi pe aceia ce sprijină Credinţa Ta. Cu adevărat, Tu eşti Domnul suveran, Cel Iertător, Cel Preageneros. O, Dumnezeul meu! Ajută-i pe slujitorii Tăi lipsiţi de cunoaştere să fie acceptaţi în Cauza Ta; căci de îndată ce vor afla de Tine, vor mărturisi adevărul Judecăţii de Apoi şi nu vor tăgădui revelaţiile generozităţii Tale. Trimite asupra lor mărturiile harului Tău şi acordă-le, oriunde s-ar afla, o parte mărinimoasă din ceea ce Tu ai hotărât pentru slujitorii Tăi devotaţi. Tu eşti, cu adevărat, Cârmuitorul Suprem, Atotdarnicul, Cel Nesfârşit de Bun.

O, Dumnezeul meu! Fie ca revărsările dărniciei şi binecuvântărilor Tale să coboare asupra căminelor acelora care au îmbrăţişat Credinţa Ta, ca un semn al harului Tău şi ca o mărturie a iubirii duioase din partea prezenţei Tale. Cu adevărat, Tu eşti neîntrecut în a acorda iertare. Dacă ai refuza cuiva bunătatea Ta, cum ar putea fi el socotit printre discipolii Credinţei Tale în Ziua Ta?

Binecuvântează-mă, o, Dumnezeul meu, pe mine şi pe cei ce vor crede în semnele Tale în Ziua hotărâtă, precum şi pe cei ce împărtăşesc dragoste pentru mine în inimile lor - o dragoste pe care Tu le-o insufli. Cu adevărat, Tu eşti Domnul Dreptăţii, Cel Preaslăvit.

-The Báb
-----------------------
Familie şi Cămin (#2200)
Locuinţa mea este căminul păcii.
Locuinţa mea e căminul bucuriei şi desfătării.
Locuinţa mea e căminul veseliei şi înălţării.

Oricine trece porţile acestui cămin, trebuie să iasă cu o inimă plină de veselie.

Acesta e căminul luminii; oricine intră aici trebuie să devină iluminat.

Aceasta e locuinţa cunoaşterii; oricine intră în el trebuie să primească cunoaştere.

Aceasta e locuinţa iubirii:cei ce vin înăuntru trebuie să înveţe lecţia iubirii; astfel ei pot să ştie cum să se iubească unul pe celălalt.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :