Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Dimineaţa
Dimineaţa (#2197)

O, Dumnezeul şi Stăpânul meu! Eu sunt slujitorul Tău şi fiul slujitorului Tău. M-am ridicat din aşternut în zorii zilei, când Luceafărul unicităţii Tale s-a ridicat din Aurora voinţei Tale revărsându-şi scânteierea asupra întregii lumi, aşa după cum a fost scris în Cărţile poruncii Tale.

Laudă ţie, Dumnezeul meu, că ne-am trezit la splendorile luminii cunoaşterii Tale. Pogoară peste noi, o, Doamne, ceea ce ne va permite să ne lipsim de tot ce nu eşti Tu şi ne va slobozi de orice ataşament în afară de Tine. Mai hărăzeşte-mi mie, cât şi celor ce-mi sunt dragi, neamului meu, bărbaţi şi femei deopotrivă, binele acestei lumi şi a celei ce va să vie. O, Tu, Preaiubitul întregii făpturi şi Dorinţa întregului univers, păzeşte-ne, prin ocrotirea Ta neclintită, de cei pe care i-ai făcut întruchipări ale Celui Rău care şopteşte în inimile oamenilor. Tu ai puterea de a face după cum ţi-e placul. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

Binecuvântează, o, Tu, Doamne Dumnezeul meu, pe Cel pe Care L-ai aşezat deasupra celor mai înalte Titluri ale Tale şi prin Care i-ai separat pe cei buni de cei răi şi ajută-ne cu harul Tău să facem ceea ce Îţi place şi ceea ce doreşti. Mai binecuvântează, o, Dumnezeul meu, pe cei ce sunt Cuvintele şi Slovele Tale, şi pe cei ce şi-au îndreptat feţele spre Tine şi s-au întors spre faţa Ta şi au plecat urechea la chemarea Ta.

Tu eşti, cu adevărat, Domnul şi Regele tuturor oamenilor, iar puterea Ta se întinde asupra tuturor lucrurilor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dimineaţa (#2198)
M-am trezit, o, Dumnezeul meu,

la adăpostul Tău, şi se cuvine celui ce caută acest adăpost să rămână în Sanctuarul ocrotirii Tale şi în Fortăreaţa apărării Tale. Luminează-mi fiinţa lăuntrică, o, Domnul meu, cu splendorile Aurorei Revelaţiei Tale, aşa cum mi-ai luminat făptura exterioară cu lumina matinală a bunăvoinţei Tale.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dimineaţa (#2199)

Îţi aduc laudă ţie, o, Dumnezeul meu, că m-ai trezit din somnul meu şi m-ai scos la iveală după absenţa mea, şi m-ai ridicat din adormirea mea. M-am trezit în această dimineaţă cu faţa îndreptată către splendorile Luceafărului Revelaţiei Tale, prin care cerurile puterii şi maiestăţii Tale au fost luminate, adeverind semnele Tale, crezând în Cartea Ta şi ţinându-mă strâns de funia Ta.

Te implor, prin forţa voinţei Tale şi puterea biruitoare a ţelului Tău, să faci din ceea ce mi-ai revelat în somnul meu temelia cea mai sigură pentru palatele iubirii Tale, care se află în inimile celor iubiţi de Tine, şi mijlocul cel mai bun pentru revelarea dovezilor harului Tău şi a bunătăţii Tale duioase.

Hărăzeşte-mi, prin Pana Ta cea preaînălţată, o, Domnul meu, binele acestei lumi şi a celei următoare. Mărturisesc că în mâna Ta se află frâiele tuturor lucrurilor. Tu le schimbi după cum ţi-e placul. Nu este alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Tare, Cel Plin de Credinţă.

Tu eşti Cel Care prin porunca Sa schimbă înjosirea în glorie şi slăbiciunea în putere, neputinţa în tărie, teama în linişte şi îndoiala în certitudine. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Tare, Cel Binefăcător.

Tu nu-l dezamăgeşti pe cel ce Te-a căutat, nici nu-l îndepărtezi de Tine pe cel care Te-a dorit. Hărăzeşte-mi ceea ce se cuvine din cerul generozităţii Tale, şi din oceanul dărniciei Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Preaputernic.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :