Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Căsătorie
Căsătorie (#2161)
O, Domnul meu, o, Domnul meu!

Aceste două astre luminoase s-au căsătorit prin iubirea Ta, legaţi prin slujire la Pragul Tău Sfânt, uniţi în servirea Cauzei Tale. Fă din această căsătorie o lumină pătrunzătoare a harului Tău îmbelşugat, o, Domnul meu Cel Atotmilostiv, şi raze strălucitoare ale binecuvântărilor Tale, o, Tu care eşti Binefăcătorul, Cel Veşnic Darnic, pentru ca din acest copac măreţ să răsară ramuri care să înverzească şi să înflorescă prin revărsările de daruri din norii harului Tău.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Generos. Cu adevărat, Tu eşti Cel Atotputernic. Cu adevărat, Tu eşti Cel Plin de Compasiune, Cel Atotiertător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Căsătorie (#2160)
El este Dumnezeu! O, Dumnezeule Neasemuit!

În înţelepciunea Ta atotputernică, Tu ai poruncit oamenilor să se căsătorească, pentru ca generaţiile să se succeadă una după alta în această lume terestră şi pentru ca, atât cât va dura lumea, oamenii să Te slujescă la Pragul Unicităţii Tale cu servitudine şi veneraţie, cu bucurie, adoraţie şi laudă. „Am creat spirite şi oameni numai pentru ca ei să Mă adore.” De aceea, cunună în raiul îndurării Tale aceste două păsări din cuibul iubirii Tale, şi ajută-le să dobândescă harul Tău etern; pentru ca din uniunea acestor două mări de iubire să se înalţe un val de tandreţe care să arunce pe ţărmurile vieţii perlele unor vlăstare pure şi alese. „El a eliberat cele două mări pentru ca ele să se întâlnească. Între ele se află un hotar peste care nu pot trece. Care dintre darurile Domnului vostru le veţi refuza? Din fiecare, El culege perle mai mari şi mai mici.”

O, Bunule Dumnezeu! Fie ca din această căsătorie să se reverse corali şi perle. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Cel Preamărit, Cel Veşnic Iertător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Căsătorie (#2159)

Slavă ţie, Dumnezeul meu! Cu adevărat, acest slujitor al Tău şi această slujitoare a Ta s-au întâlnit sub umbrarul milostivirii Tale şi s-au unit prin generozitatea şi bunăvoinţa Ta. O, Doamne! Ajută-i în această lume şi în Împărăţia Ta şi dăruieşte-le tot ce-i bun prin bunătatea şi harul Tău. O, Doamne! Confirmă-i în supunerea lor faţă de Tine şi sprijină-i în slujirea Ta. Îngăduie-le să devină mărturiile Numelui Tău în lumea Ta şi apără-i prin binecuvântările Tale ce sunt infinite în această lume şi în lumea ce va să vie. O, Doamne! Ei imploră Împărăţia milostivirii Tale şi invocă tărâmul unicităţii Tale. Cu adevărat, ei s-au căsătorit din supunere faţă de porunca Ta. Fă ca ei să devină simboluri ale armoniei şi unităţii până la sfârşitul vremurilor. Cu adevărat, Tu eşti Cel Omnipotent, Cel Omniprezent şi Cel Atotputernic.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :