Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi (#2157)

Îl rugăm pe Dumnezeu să-i ajute cu harul Său pe cei rătăciţi să fie cinstiţi şi cu mintea dreaptă, şi să-i facă conştienţi de lucrurile pe care până acum le-au nesocotit. El, cu adevărat, este Cel Atotmărinimos, Cel Preageneros. Nu-i înlătura, o, Doamne, pe slujitorii Tăi, de la uşa harului Tău, şi nu-i exclude din curtea prezenţei Tale. Ajută-i să risipească negura iluziilor trândave şi să sfâşie vălurile închipuirilor şi speranţelor deşarte. Tu eşti, cu adevărat, Atoateposesorul, Cel Preaînalt. Nu este alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Plin de Har.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :