Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Întâlniri
Întâlniri (#2236)
O, Tu Dumnezeule milostiv!
O, Tu Care eşti tare şi puternic!

O, Tu Părinte preabun! Aceşti slujitori s-au adunat împreună, întorcându-se spre Tine, implorând la pragul Tău, aşteptând, dinspre încrederea în Tine, darurile Tale nesfârşite. Ei nu au alt ţel decât bunul Tău plac. Ei nu au altă intenţie decât slujirea lumii umanităţii.

O, Dumnezeule! Fă această adunare radioasă. Fă inimile milostive. Dăruieşte mărinimiile Sfântului Spirit. Înzestrează-i cu o putere cerească. Binecuvântează-i cu o gândire pură. Sporeşte-le sinceritatea ca să se poată întoarce cu toată umilinţa şi căinţa către împărăţia Ta şi să fie ocupaţi cu slujirea lumii umanităţii. Fie ca fiecare dintre ei să devină o candelă strălucitoare. Fie ca fiecare dintre ei să devină o stea scânteietoare. Fie ca fiecare dintre ei să devină frumos şi înmiresmat în împărăţia lui Dumnezeu.

O, Părinte bun! Dăruieşte binecuvântările Tale. Nu lua în seamă lipsurile noastre. Adăposteşte-ne sub ocrotirea Ta. Nu pomeni păcatele noastre. Tămăduieşte-ne cu milostivirea Ta. Noi suntem slabi; Tu eşti tare. Noi suntem săraci; Tu eşti bogat. Noi suntem bolnavi; Tu eşti Tămăduitorul. Noi suntem nevoiaşi; Tu eşti prea generos.

O, Dumnezeule! Înzestrează-ne cu chibzuinţa Ta. Tu eşti Cel Puternic. Tu eşti Cel ce Dăruieşte. Tu eşti Cel Binefăcător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Întâlniri (#2237)
O, Divină Providenţă! Această adunare este

alcătuită din prietenii Tăi ce sunt atraşi de frumuseţea Ta şi sunt aprinşi de focul iubirii Tale. Preschimbă aceste suflete în îngeri, reanimă-i prin suflarea Sfântului Spirit, acordă-le o exprimare elocventă şi inimi hotărâte, dăruieşte-le putere celestă şi sensibilitate plină de milostivire, fă-i să devină promotorii unităţii omenirii şi cauza iubirii şi bunei înţelegeri în lumea umanităţii, astfel încât primejdioasa întunecime a prejudecăţii pline de ignoranţă să se risipească prin lumina Soarelui Adevărului; această lume dezolată să poată fi iluminată, acest tărâm material să poată absorbi razele lumii spiritului, aceste culori diferite să se poată contopi într-o singură culoare şi melodia preamăririi să se poată înălţa către împărăţia suveranităţii Tale.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Omnipotent şi Cel Tare!
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Întâlniri (#2238)

O, Tu Dumnezeule iertător! Aceşti slujitori se întorc către împărăţia Ta şi caută bunăvoinţa şi mărinimia Ta. O, Doamne! Fă inimile lor bune şi curate pentru ca ei să poată deveni demni de iubirea Ta. Purifică şi sfinţeşte spiritele astfel încât lumina Soarelui Realităţii să poată străluci asupra lor. Purifică şi sfinţeşte ochii ca să poată desluşi lumina Ta. Purifică şi sfinţeşte urechile ca să poată auzi chemarea împărăţiei Tale.

O, Doamne! Cu adevărat, noi suntem slabi, dar Tu eşti Cel tare. Cu adevărat, noi suntem săraci, dar Tu eşti bogat. Noi suntem căutătorii, dar Tu eşti Cel căutat. O, Doamne! Îndură-Te de noi şi iartă-ne; acordă-ne o astfel de abilitate şi receptivitate încât să putem fi demni de favorurile Tale şi să putem fi atraşi către împărăţia Ta, ca să putem sorbi adânc din apa vie, să putem fi aprinşi de focul iubirii Tale şi să fim reanimaţi prin adierile Sfântului Spirit în acest veac strălucitor.

O, Doamne Dumnezeul meu! Coboară asupra acestei adunări privirile bunătăţii Tale duioase. Ţine-i la adăpost pe fiecare dintre ei şi în custodia Ta şi sub ocrotirea Ta. Pogoară asupra acestor suflete binecuvântările Tale cereşti. Cufundă-i în oceanul milostivirii Tale şi însufleţeşte-i prin adierile Sfântului Spirit.

O, Doamne! Acordă ajutorul şi confirmarea Ta plină de har acestui guvern drept. Această ţară stă la adăpostul ocrotirii Tale şi acest popor este în slujba Ta. O, Doamne! Acordă-le mărinimia Ta cerească şi fă îmbelşugate şi abundente revărsările harului şi favorii Tale. Îngăduie acestei naţiuni stimate să stea la loc de cinste şi îngăduie-i să fie primită în împărăţia Ta.

Tu eşti Cel Puternic, Cel Omnipotent, Cel Milostiv şi Tu eşti Cel Generos, Cel Binefăcător, Domnul harului îmbelşugat.

-
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Întâlniri (#2239)
O, Dumnezeul meu! O, Dumnezeul meu!

Cu adevărat, aceşti slujitori se întorc către Tine, implorând împărăţia milostivirii Tale. Cu adevărat ei sunt atraşi de sfinţenia Ta şi aprinşi de focul iubirii Tale, căutând confirmare de la împărăţia Ta minunată şi sperând să atingă tărâmul Tău ceresc. Cu adevărat, ei tânjesc după darurile Tale, dorind iluminare de la Soarele Realităţii. O, Doamne! Fă-i lămpi strălucitoare, semne milostive, pomi roditori şi stele scânteietoare. Fie ca ei să se ridice în slujba Ta şi să fie ataşaţi de Tine prin legăturile iubirii Tale, tânjind după luminile favorii Tale. O, Doamne! Fă-i semnele călăuzirii, stindardele împărăţiei Tale nemuritoare, valuri pe marea milostivirii Tale, oglinzi ale luminii maiestăţii Tale. Cu adevărat, Tu eşti Cel Generos. Cu adevărat, Tu eşti Cel Milostiv. Cu adevărat, Tu eşti Cel Drag, Cel Preaiubit.

-
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :