Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Însănătoşire
Însănătoşire (#2232)

Numele Tău este însănătoşirea mea, o, Doamne, Dumnezeul meu, şi gândul la Tine este leacul meu. Apropierea de Tine este speranţa mea şi iubirea ce ţi-o port este tovarăşul meu; mila Ta pentru mine este vindecarea mea şi sprijinul meu în ambele lumi, în lumea aceasta şi ce va să vie. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atoatedăruitor, Cel Atotştiutor, Cel Preaînţelept!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Însănătoşire (#2233)
O, Doamne, Dumnezeul meu! Te implor,

întru oceanul însănătoşirii Tale, întru splendorile Luceafărului harului Tău, întru Numele Tău care i-a cucerit pe slujitorii Tăi, întru puterea plină de pătrundere a Cuvântului Tău preaslăvit, întru forţa slăvitei Tale Pene şi întru milostivirea Ta care a precedat creaţia a tot ce există în cer şi pe pământ, să mă cureţi cu apele generozităţii Tale de orice suferinţă şi boală, de orice slăbiciune şi debilitate.

Tu îl vezi, o, Doamne, Dumnezeule, pe slujitorul Tău rugându-se la poarta mărinimiei Tale şi pe cel ce şi-a pus speranţa în Tine ţinându-se strâns de funia generozităţii Tale. Nu-i refuza, Te implor, lucrurile pe care le caută de la oceanul harului Tău şi de la Luceafărul bunătăţii Tale duioase.

Tu ai puterea de a face ceea ce-ţi place. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel ce Veşnic Iartă, Cel Neasemuit de Generos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Însănătoşire (#2234)
Slavă ţie, o, Doamne Dumnezeul meu!

Te implor prin Numele Tău, prin care ai înălţat stindardul călăuzirii, ai răspândit strălucirea bunătăţii Tale duioase şi prin care ai revelat suveranitatea stăpânirii tale; prin care lampa numelor Tale a apărut în nişa atributelor Tale, iar Cel care este tabernacolul unităţii Tale şi Manifestarea detaşării a răsărit; prin care căile călăuzirii au fost revelate şi cărările bunului Tău plac au fost însemnate; prin care temeliile erorii au fost zdruncinate şi semnele răutăţii au fost abolite; prin care au ţâşnit fântânile înţelepciunii şi masa cerească a fost întinsă; prin care ţi-ai ocrotit slujitorii şi le-ai acordat vindecarea Ta; prin care ţi-ai arătat blânda milostivire către slujitorii Tăi şi ţi-ai revelat iertarea în mijlocul creaturilor Tale - te implor să-l ţii în siguranţă pe cel ce s-a ţinut strâns şi s-a întors la Tine, s-a agăţat de milostivirea Ta şi a apucat poala înţelepciunii tale iubitoare. Pogoară atunci, asupra lui, vindecarea Ta, şi fă-l întreg, şi înzestrează-l cu o statornicie acordată prin bunăvoinţa Ta şi o linişte dăruită de Maiestatea Ta.

Tu eşti, cu adevărat, Vindecătorul, Păstrătorul, Ajutorul, Cel Tare, Cel Puternic, Cel Atotslăvit, Cel Atotştiutor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Însănătoşire (#2235)

Tu eşti Cel, o, Dumnezeul meu, al cărui nume aduce sănătate celor bolnavi, refacere celor suferinzi, potolire celor însetaţi, pace celor necăjiţi, călăuzire celor rătăciţi, înălţare celor umiliţi, bogăţie celor săraci, cunoaştere celor ignoranţi, lumină celor întunecaţi, veselie celor întristaţi, căldură celor înfriguraţi, onoare celor oprimaţi. Prin numele Tău, o, Doamne Dumnezeule, toate lucrurile create au fost puse în mişcare, cerurile au fost întinse, pământul întemeiat, norii ridicaţi în înălţimi pentru a-şi revărsa ploaia peste pământ. Aceasta este cu adevărat o dovadă a harului Tău întru toate făpturile Tale.

Cu adevărat puterea Ta egalează toate lucrurile. Tu eşti, într-adevăr, Cel Atotputernic, Cel ce subzistă prin El Însuşi. Mai trimite, o, Doamne Dumnezeule, tot ce-i bun în această lume şi în cea de dincolo şi tot ceea ce a fost bun pentru generaţiile din trecut şi până în ziua de azi.

Cu adevărat, puterea şi înţelepciunea Ta îţi îngăduie toate acestea.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Însănătoşire (#2230)

Rugăciunile ce au fost revelate pentru a cere însănătoşire se referă atât la însănătoşirea fizică cât şi la cea spirituală. Recitaţi-le, deci, pentru a însănătoşi atât trupul cât şi sufletul...

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Însănătoşire (#2231)

Dacă sănătatea şi bunăstarea trupului sunt cheltuite pe calea Împărăţiei, acest lucru e acceptabil şi demn de laudă; iar dacă sunt cheltuite pentru a fi de folos lumii în general, chiar dacă ar fi pentru beneficiul ei material şi ca un mijloc de a face bine, şi acest lucru e acceptabil... Dacă-ţi doreşti sănătate, doreşte-ţi sănătate pentru slujirea Împărăţiei.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :