Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Zwycięstwo Sprawy
Zwycięstwo Sprawy (#7455)

Ty widzisz, o mój Boże, jak Twoi umiłowani osaczeni są przez zbuntowanych pośród Twoich stworzeń i nikczemnych pośród Twoich ludzi. Nie ma miejsca, skąd nie zanosiłby się lament Twoich miłośników i płacz Twoich wybranych. Błagam Cię, na Twoje Największe Imię, abyś wyciągnął dłoń mocy z wnętrza swej potęgi i wspomógł nią wszystkich tych, którzy Cię miłują.

Ty widzisz, o mój Boże, ich oczy zwrócone ku Tobie, ich wzrok utkwiony w Brzasku Twojej potęgi i Twojej miłującej opatrzności. Przemień, o mój Panie, ich poniżenie w chwałę, ich ubóstwo w bogactwo, ich słabość w siłę zrodzoną z Ciebie.

Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Nie ma Boga poza Tobą, Wszystkowiedzącym, o Wszystkim Poinformowanym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7456)

Nie pozwól, o Boże, mój Boże, abym pozostawał z dala od niebios Twoich darów ni od jutrzenki łask Twoich. Błagam Cię na to Słowo, którym poskromiłeś wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, abyś pomógł mi i abyś pomógł swoim wybranym dokonać tego, co wyniesie Twoją Sprawę pośród Twoich sług i w Twoich krainach. Zarządź dla mnie zatem każdą dobrą rzecz, którą zesłałeś w swojej Księdze.

Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7457)

Chwała bądź Tobie, o Panie, o Ty, któryś mocą swego rozkazu powołał do życia wszystkie stworzone rzeczy.

O Panie! Wspomagaj tych, którzy wyrzekli się wszystkiego oprócz Ciebie i obdarz ich wielkim zwycięstwem. Ześlij im, o Panie, zastępy aniołów w niebie i na ziemi, i we wszystkim tym, co jest pomiędzy nimi, aby pomagały Twoim sługom, aby przychodziły im z pomocą i pokrzepiały ich, aby pomagały im osiągnąć sukces, aby podtrzymywały ich, aby obdarzyły ich chwałą, aby przydały im honoru i wywyższenia, aby wzbogaciły ich i pomogły odnieść wspaniały triumf.

Tyś jest ich Panem, Panem nieba i ziemi, Panem wszystkich światów. Wzmocnij tę Wiarę, o Panie, mocą tych służebników i spraw, aby górowali nad wszystkimi ludami świata, gdyż oni, zaprawdę, są Twoimi sługami, którzy uniezależnili się od wszystkiego prócz Ciebie, a Tyś prawdziwie jest opiekunem szczerych wyznawców.

Spraw, o Panie, aby dzięki posłuszeństwu wobec Twojej nienaruszalnej Wiary serca ich stawały się mocniejsze od wszystkiego, co znajduje się w niebie i na ziemi, i we wszystkim tym, co jest pomiędzy nimi. Wzmocnij też ich ręce, o Panie, znakami swej cudownej siły, aby mogli ukazać Twoją moc przed oczyma całej ludzkości.

-Báb
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7458)

O Panie! Zapewnij szybkie wzrastanie Drzewa Twojej Boskiej Jedności; podlewaj je, o Panie, płynącymi wodami swego upodobania i spraw, aby przed objawieniem się Twojego Boskiego zapewnienia wydało takie owoce, jakich życzysz sobie dla wysławiania i wywyższania Ciebie, Twojej chwały i składania Ci dziękczynienia oraz dla sławienia Twojego Imienia, wychwalania jedności Twojej Istoty i dla oddawania czci Tobie, albowiem wszystko to leży w Twojej mocy, a nie w mocy kogokolwiek innego.

Wielkie jest błogosławieństwo tych, których krew Tyś wybrał do podlewania Drzewa Twojego zapewnienia, aby w ten sposób wywyższyć Twoje święte i niezmienne Słowo.

-Báb
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7459)

O Panie! Uczyń zwycięskimi swoich cierpliwych służebników w dniach Twoich, zsyłając im wspaniałe zwycięstwo, albowiem szukali oni męczeństwa na Twojej ścieżce. Ześlij im to, co przyniesie pocieszenie ich umysłom, rozraduje dusze, da pewność sercom i spokój ciałom, a duszom pozwoli się wznieść i stanąć przed Bogiem, Najwznioślejszym, osiągnąć najwyższy Raj i te samotnie chwały, któreś przeznaczył dla ludzi prawdziwej wiedzy i cnoty. Zaprawdę, Ty znasz wszystkie rzeczy, kiedy my jesteśmy zaledwie Twoimi sługami, Twoimi więźniami, Twoimi niewolnikami i ubogimi. Nie wzywamy innego Pana poza Tobą, o Boże, Panie nasz, ani nie błagamy o niczyje błogosławieństwo i łaskę poza Twoją, o Ty, któryś jest Bogiem miłosierdzia dla tego i przyszłego świata. Jesteśmy zaledwie ucieleśnieniem biedy, nicości, bezradności i zguby, podczas gdy cała Twoja Istota świadczy o bogactwie, niezależności, chwale, majestacie i bezgranicznej łasce.

Niech naszym wynagrodzeniem będzie, o Panie, dobro tego i przyszłego świata, które jest godne Ciebie, oraz wielorakie dobrodziejstwa, które spływają z wysokości na ziemskie niziny.

Zaprawdę, Tyś jest naszym Panem i Panem wszechrzeczy. Oddajemy się w ręce Twoje, pragnąc tego, co ma związek z Tobą.

-Báb
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7460)

O Panie! Pozwól wszystkim ludziom na ziemi osiągnąć wstęp do Raju Twojej Wiary, tak aby żadna stworzona istota nie pozostała poza granicami Twojego upodobania.

Od niepamiętnych czasów mocen jesteś czynić wedle swego upodobania i górujesz nad wszystkim, nad czym zapragniesz.

-Báb
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7461)

O Boże, mój Boże! Chwała bądź Tobie za to, żeś rozniecił ogień Boskiej miłości w Świętym Drzewie na szczycie najwznioślejszej góry – w tym Drzewie, które nie jest „ani ze Wschodu, ani z Zachodu” , ogniem, który rozgorzał tak, że płomień jego wystrzelił ku Zastępom na wysokościach, a istoty te uchwyciły od niego światło przewodnictwa i zawołały: „Zaprawdę, spostrzegliśmy ogień na zboczu Góry Synaj” .

O Boże, mój Boże! Podsycaj ten ogień z każdym kolejnym dniem, aż jego podmuch poruszy całą ziemię. O Ty, Panie mój! Roznieć światło swojej miłości w każdym sercu, tchnij ducha swojej wiedzy w ludzkie dusze i uraduj ich piersi wersetami swojej jedności. Przywołaj do życia tych, którzy mieszkają w swoich grobach, ostrzegaj dumnych, ustanów szczęśliwość na świecie, ześlij swoje kryształowe wody, a w zgromadzeniu objawionych wspaniałości podaj wszystkim tę czarę, która jest „zaprawiona u kamforowego źródła” .

Zaprawdę, Tyś jest Dającym, Przebaczającym, Zawsze Obdarowującym. Zaprawdę, Tyś jest Miłosiernym, Współczującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Zwycięstwo Sprawy (#7462)
On jest Bogiem!

O Panie, mój Boże, mój Umiłowany! Oto są Twoi słudzy, którzy usłyszeli Twój głos, skłonili ucho ku Twemu Słowu i usłuchali Twojego Wezwania. Uwierzyli w Ciebie, byli świadkami Twoich cudów, uznali Twój dowód i dali świadectwo Twoim znakom. Kroczyli Twoimi ścieżkami, podążali za Twoim przewodnictwem, odkrywali Twoje tajemnice i zrozumieli sekrety Twojej Księgi, wersety Twoich Zwojów i nowiny z Twych Listów i Tablic. Przylgnęli do rąbka Twojego odzienia i mocno uchwycili się szaty Twojego blasku i wspaniałości. Kroki ich zostały umocnione w Twoim Przymierzu, a serca utwierdzone w Twoim Testamencie. Panie! Roznieć w ich sercach płomień Twojego Boskiego rozmiłowania i spraw, aby ptak miłości i zrozumienia zaśpiewał w ich sercach. Pozwól, aby stali się niczym potężne znaki, wspaniałe sztandary i doskonali jak Twoje Słowo. Wywyższyj dzięki nim Twoją Sprawę, rozwiń Twoje chorągwie i na wsze strony rozgłoś Twoje cuda. Spraw, aby przez nich zatriumfowało Twoje Słowo i wzmocnij swoich umiłowanych. Rozwiąż im języki, aby wychwalali Twoje Imię, i natchnij ich, aby wypełniali Twoją świętą wolę i zyskali Twoje upodobanie. Rozjaśnij ich twarze w Twoim Królestwie świętości i uczyń ich radość pełną, pomagając im powstać dla triumfu Twojej Sprawy.

Panie! Jesteśmy słabi – wzmocnij nas, abyśmy mogli rozpraszać wonie Twojej Świętości; biedni – wzbogać nas ze skarbnic swojej Boskiej Jedności; nadzy – okryj nas szatą swej szczodrości; grzeszni – przebacz nam nasze grzechy dzięki swojej łasce, swoim względom i swemu odpuszczeniu. Tyś jest zaprawdę Wspierającym, Pomagającym, Łaskawym, Potężnym, Mocnym.

Chwała chwał spoczywa na tych, którzy są stali i mocni.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :