Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Zgromadzenie Duchowe
Zgromadzenie Duchowe (#7476)

Kiedykolwiek wkraczacie do izby narad, odmawiajcie tę modlitwę z sercem tętniącym Bożą miłością i językiem wolnym od wszystkiego z wyjątkiem wspominania Boga, aby Wszechmogący łaskawie wspomagał was w osiągnięciu największego zwycięstwa.

O Boże, mój Boże! My słudzy Twoi zwracamy się z oddaniem ku Twojemu Świętemu Obliczu, oderwawszy się w tym chwalebnym Dniu od wszystkiego z wyjątkiem Ciebie. Zebraliśmy się w tym Zgromadzeniu Duchowym zjednoczeni w naszych poglądach i myślach, w zgodnym celu wywyższania Twojego Słowa pośród ludzi. O Panie, Boże nasz! Uczyń nas znakami Twojego Boskiego Przewodnictwa, sztandarami Twojej wzniosłej Wiary pośród ludzi, sługami Twojego potężnego Przymierza, o Ty, nasz Najwyższy Panie, wyrazami Twojej Boskiej Jedności w Twoim Królestwie Abhá i lśniącymi gwiazdami oświetlającymi wszystkie krainy. Panie! Wspomóż nas, abyśmy się stali morzami, które wzbierają falami Twojej cudownej łaski, strumieniami płynącymi z Twoich chwalebnych wysokości, wspaniałymi owocami na drzewie Twojej niebiańskiej Sprawy, drzewami kołyszącymi się wśród powiewów Twej szczodrości w Twojej niebiańskiej winnicy. O Boże! Spraw, aby dusze nasze polegały na wersetach Twojej Boskiej Jedności, aby nasze serca radowały się potokami Twojej Łaski, abyśmy się zjednoczyli się jak fale jednego morza, połączyli jak promienie Twojego olśniewającego Światła; aby nasze myśli, poglądy i uczucia stały się jedną rzeczywistością, ukazującą na świecie ducha jedności. Tyś jest Łaskawym, Szczodrym, Obdarowującym, Wszechmocnym, Miłosiernym, Współczującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Zgromadzenie Duchowe (#7477)

Zgromadźcie się w niezmąconej radości i na początku każdego zebrania odmówcie następującą modlitwę:

O Panie Królestwa! Choć nasze ciała są tu zgromadzone, to nasze zauroczone serca porywa Twoja miłość i unoszą nas promienie Twojego olśniewającego oblicza. Choć jesteśmy słabi, oczekujemy ujawnienia się Twojej potęgi i mocy. Choć jesteśmy ubodzy, bez żadnych dóbr ni środków, to korzystamy z bogactw ze skarbców Twojego Królestwa. Choć jesteśmy kroplami, to czerpiemy z głębin Twojego oceanu. Choć jesteśmy pyłem, to migocemy w chwale Twojego wspaniałego Słońca.

O Ty, nasz Dobrodzieju! Ześlij nam swoją pomoc, aby każdy tu obecny stał się zapaloną świecą, każdy ośrodkiem przyciągania, każdy wzywającym do Twoich niebiańskich sfer, aż w końcu uczynimy ten przyziemny świat lustrzanym odbiciem Twego Raju.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Zgromadzenie Duchowe (#7478)

Modlitwę tę należy odmawiać na zakończenie zebrania Zgromadzenia Duchowego.

O Boże! O Boże! Spójrz z niewidzialnego królestwa swojej jedyności na nas zebranych na tym duchowym spotkaniu, wierzących w Ciebie, ufających Twoim znakom, stałych w Twoim Przymierzu i Testamencie, zauroczonych Tobą, rozpalonych ogniem Twojej miłości i szczerze oddanych Twojej Sprawie. Jesteśmy sługami w Twojej winnicy, siewcami Twojej religii, oddanymi wielbicielami Twojego oblicza, pokornymi wobec Twoich umiłowanych, posłusznymi u Twoich wrót, proszącymi Cię, abyś umocnił nas w służbie Twoim wybranym, abyś wspomagał nas swoimi niewidzialnymi zastępami, abyś wzmocnił nas w służeniu Tobie i uczynił nas posłusznymi i wielbiącymi poddanymi, łączącymi się z Tobą.

O Panie nasz! Jesteśmy słabi, a Tyś jest Mocnym i Potężnym. Jesteśmy bez życia, a Tyś jest wielkim i życiodajnym Duchem. Jesteśmy w potrzebie, a Tyś jest Podtrzymującym i Potężnym.

O Panie nasz! Zwróć nasze twarze ku swemu miłosiernemu obliczu, nakarm nas obfitą łaską ze swego niebiańskiego stołu, wspomóż nas zastępami swoich najznamienitszych aniołów i umocnij nas za pośrednictwem świętych z Królestwa Abhá.

Zaprawdę, Tyś jest Hojnym, Miłosiernym. Ty posiadasz wielkie łaski i zaprawdę, Tyś jest Łagodnym i Życzliwym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :