Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Z Tablic Boskiego Planu
Z Tablic Boskiego Planu (#7325)

O Niezrównany Boże! O Ty, Panie Królestwa! Te oto dusze są Twoją niebiańską armią. Wspomóż je i wraz z zastępami Najwyższego Zgromadzenia uczyń je zwycięskimi, tak aby każda z nich stała się niby legion i podbiła te kraje miłością Bożą oraz oświeceniem płynącym z Boskich nauk.

O Boże! Bądź ich podporą i pomocą w puszczy, w górach, w dolinach, w lasach, w stepach i na morzach, bądź ich powiernikiem, tak aby mogli nawoływać dzięki potędze królestwa i tchnieniu Ducha Świętego.

Zaiste, Tyś jest Potężnym, Mocnym i Wszechmogącym; Tyś jest Mądrym, Słyszącym i Widzącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7326)

Ktokolwiek wybiera się w podróż do jakiegoś miejsca, aby nauczać, niechaj w czasie swej podróży do obcych krajów odmawia tę modlitwę w dzień i w nocy:

O Boże, mój Boże! Ty widzisz, że jestem zachwycony i oczarowany Twoim wspaniałym królestwem, rozpłomieniony ogniem Twojej miłości pośród ludzkości, głosicielem Twojego królestwa w tych wielkich i rozległych krajach, uwolniony od wszystkiego poza Tobą, polegający na Tobie, zapominający o spoczynku i wygodzie, oddalony od swego rodzinnego domu niczym wędrowiec w tych krainach, obcy leżący na ziemi, pokorny przed Twoim wyniosłym Progiem, uległy wobec nieba Twojej wszechmocnej chwały i upraszający Cię pośród mroków nocy i o brzasku dnia, błagający i wołający Cię o poranku i wieczorną porą, abyś łaskawie pomógł mi w służeniu Twojej Sprawie, w rozpowszechnianiu Twoich nauk we wszystkich krainach i wywyższaniu Twojego Słowa na Wschodzie i Zachodzie.

O Panie! Wzmocnij moje barki, pozwól mi Ci służyć ze wszystkich sił i nie pozostawiaj mnie samemu sobie, samotnego i bezradnego w tych stronach.

O Panie! Pozwól mi obcować z Tobą w mej samotności i pozostań moim towarzyszem w tych obcych krajach.

Zaprawdę, Ty umacniasz kogokolwiek zechcesz w tym, czego pragniesz, i zaprawdę, Tyś jest Wszechpotężnym, Wszechmocnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7327)

Ktokolwiek podróżuje w różne strony, żeby nauczać, niechaj odmawia tę modlitwę w górach, na pustyni, na lądzie i na morzu:

O Boże, o Boże! Ty widzisz moją słabość, skromność i pokorę wobec stworzeń Twoich; mimo to jednak zaufałem Ci i powstałem, aby krzewić Twoje nauki pośród wiernych sług Twoich, polegając na Twojej potędze i mocy.

O Panie! Jestem ptakiem ze złamanym skrzydłem, a pragnę wzbić się w Twe bezkresne przestworza. Jakże jest to możliwe bez Twojej opatrzności i łaski, bez Twojego umocnienia i pomocy?

O Panie! Miej litość dla mojej słabości i umocnij mnie swoją siłą, o Panie! Ulituj się nad moją nieudolnością i wspomóż mnie swoją potęgą i majestatem!

O Panie! Gdyby tchnienie Ducha Świętego umocniło najsłabsze spośród Twoich stworzeń, to osiągnęłoby ono wszystko, do czego dąży, i posiadłoby wszystko, czego zapragnie. Zaprawdę, Tyś wspomagał w przeszłości sługi swoje i chociaż byli oni najsłabszymi pośród Twoich stworzeń, najskromniejszymi pośród sług Twoich i najmniej znaczącymi z mieszkańców ziemi, dzięki Twej aprobacie i potędze zdobyli pierwszeństwo przed najsławniejszymi spośród Twojego ludu i najszlachetniejszymi z całej ludzkości. Chociaż wcześniej byli jak ćmy, stali się królewskimi sokołami, a choć byli jak strumyki, stali się morzami dzięki Twoim darom i Twojemu miłosierdziu. Za sprawą Twoich niezwykłych dobrodziejstw zamienili się w błyszczące gwiazdy na horyzoncie przewodnictwa, ptaki śpiewające w różanym ogrodzie nieśmiertelności, lwy ryczące w lasach wiedzy i mądrości i wieloryby pływające w oceanach życia.

Zaprawdę, Tyś jest Łaskawym, Potężnym, Mocnym i Najmiłosierniejszym z miłosiernych.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7328)

O Boże, mój Boże! Ty widzisz, jak głębokie ciemności ogarnęły wszystkie krainy, jak wszystkie kraje gorzeją płomieniami waśni, a ogień wojny i rzezi szaleje na Wschodzie i na Zachodzie. Krew się leje i ciała zabitych zaściełają ziemię, a ścięte głowy padają w pył pola bitwy.

O Panie! Miej litość nad nieświadomymi i spójrz na nich okiem przebaczenia i odpuszczenia. Zagaś ten ogień, aby rozproszyły się te gęste chmury przesłaniające horyzont, by Słońce Rzeczywistości zaświeciło promieniami pojednania, ta głęboka ciemność ustąpiła, a jasne światło pokoju rozlało swój blask na wszystkie kraje.

O Panie! Wyprowadź ludzi z otchłani oceanu nienawiści i wrogości i oswobodź ich z tego nieprzeniknionego mroku. Zjednocz ich serca i rozjaśnij oczy światłem pokoju i pojednania. Oswobodź ich z czeluści wojny i przelewu krwi i uwolnij z ciemności błędu. Usuń zasłonę sprzed ich oczu i rozjaśnij serca światłem przewodnictwa. Postąp z nimi łagodnie, zgodnie ze swoim miłosierdziem i współczuciem, a nie traktuj ich wedle swojej sprawiedliwości i swego gniewu, który wprawia w drżenie członki najpotężniejszych.

O Panie! Wojny wciąż trwają. Rozpacz i trwoga rosną, a wszystkie kwitnące krainy leżą odłogiem.

O Panie! Serca stały się ciężkie, a dusze wypełnia udręka. Zmiłuj się nad tymi biednymi duszami i nie pozostawiaj ich na pastwę ich własnych pragnień.

O Panie! Ujawnij w swoich krainach pokorne i posłuszne dusze, których twarze rozjaśniają promienie przewodnictwa, które uniezależniły się od tego świata, wysławiając Twoje Imię, rozgłaszając Twoją chwałę i rozsiewając woń Twojej świętości pośród wszystkich ludzi.

O Panie! Wzmocnij ich barki, przepasaj ich biodra, a serca zachwyć najpotężniejszymi znakami Twojej miłości.

O Panie! Zaprawdę, oni są słabi, a Tyś jest Potężnym i Mocnym; oni są nieudolni, a Tyś jest Pomagającym i Miłosiernym.

O Panie! Ocean buntu wzbiera i tylko Twoja nieograniczona łaska obejmująca wszystkie krainy może te nawałnice uciszyć.

O Panie! Zaprawdę, ludzie pogrążyli się w otchłani namiętności i nic nie może ich ocalić z wyjątkiem Twoich niezmiernych darów.

O Panie! Usuń ciemności tych niegodnych żądz i oświeć serca kagankiem swojej miłości, która wkrótce oświeci wszystkie kraje. Umocnij również swoich umiłowanych, tych, którzy opuszczając swoje ojczyste kraje, swoje rodziny i dzieci, podróżują z miłości do Twojego Piękna w obcych krajach, aby rozprzestrzeniać Twoje aromaty i szerzyć Twoje Nauki. Bądź im towarzyszem w ich osamotnieniu i pomocą na obcej ziemi, bądź tym, który usuwa ich smutki i pociesza w nieszczęściach. Bądź orzeźwiającym napojem gaszącym pragnienie, uzdrawiającym lekarstwem na ich schorzenia i balsamem na płonący w ich sercach ogień.

Zaprawdę, Tyś jest Najhojniejszym, Panem obfitych łask i zaprawdę Tyś jest Współczującym i Miłosiernym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7329)

Nauczający i przyjaciele powinni codziennie czytać następującą modlitwę:

O Ty, łaskawy Panie! Chwała niech Ci będzie za to, żeś ukazał nam gościniec przewodnictwa, otwarł wrota królestwa i objawił się dzięki Słońcu Rzeczywistości. Tyś niewidomym dał wzrok, przywrócił słuch głuchym, wskrzesił umarłych, wzbogacił ubogich, wskazał drogę zbłąkanym, tych o spieczonych wargach skierował do źródła przewodnictwa; Tyś dozwolił, aby spragnione ryby osiągnęły ocean rzeczywistości, i zaprosił przelotne ptaki do różanego ogrodu łaski.

O Ty, Wszechmocny! Jesteśmy sługami Twoimi i Twoimi ubogimi, przebywamy daleko od Ciebie i tęsknimy za Twoją obecnością; łakniemy wody z Twego źródła; jesteśmy chorzy i tęsknimy za Twoim uzdrowieniem. Kroczymy Twoją ścieżką i nie mamy innego celu ani nadziei poza rozsiewaniem Twoich woni, aby wszystkie dusze mogły wznieść okrzyk: „O Boże, poprowadź nas ku prostej ścieżce”. Niechaj ich oczy otworzą się na światło i zostaną uwolnione z ciemności niewiedzy. Niechaj zbiorą się wokół lampy Twego przewodnictwa. Niech każdy potrzebujący otrzyma swoją część. Niech pokrzywdzeni staną się powiernikami Twoich tajemnic.

O Wszechmocny! Spojrzyj na nas miłosiernym okiem. Ześlij nam niebiańskie umocnienie. Obdarz nas tchnieniem Ducha Świętego, tak abyśmy zostali wspomożeni w Twojej służbie i niczym promienne gwiazdy zabłysnęli w tych krainach światłem Twojego przewodnictwa.

Zaprawdę, Tyś jest Mocnym, Potężnym, Mądrym i Widzącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7330)

Każdy, kto podróżuje poprzez miasta, wioski i osady (…) rozsiewając Boskie aromaty, powinien każdego ranka uważnie przeczytać tę oto modlitwę:

O mój Boże! O mój Boże! Ty widzisz poniżonego i słabego, podejmującego się największego przedsięwzięcia, zdecydowanego na głoszenie Twego Słowa wśród szerokich rzesz i rozpowszechnianie Twoich nauk pośród ludów Twoich. Jakże dam radę temu podołać, jeżeli nie wzmocnisz mnie tchnieniem Ducha Świętego, nie pomożesz mi zwyciężyć dzięki zastępom swego wspaniałego Królestwa i nie ześlesz mi swego umocnienia, gdyż jedynie ono może zmienić komara w orła, kroplę wody w rzeki i morza, a atom w światło i w słońca? O Panie mój! Wspomóż mnie swoją zwycięską i skuteczną mocą, aby mój język mógł głosić Twoją chwałę i Twoje przymioty pośród wszystkich ludzi, a dusza moja mogła przepełnić się winem Twojej miłości i wiedzy.

Tyś jest Wszechmocnym i Czyniącym wedle swojego upodobania.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7331)

Niechaj ci, którzy rozsiewają Boskie aromaty, recytują każdego ranka tę oto modlitwę:

O Panie, Boże mój! Chwała i dziękczynienie niechaj będą Tobie, gdyż Tyś zaprowadził mnie na gościniec królestwa, pozwolił mi kroczyć po tej prostej i daleko biegnącej drodze, oświecił moje oczy oglądaniem wspaniałości Twego światła, nachylił moje ucho ku melodiom ptaków świętości z królestwa tajemnic i przyciągnął moje serce swoją miłością panującą wśród sprawiedliwych.

O Panie! Umocnij mnie w Duchu Świętym, abym mógł wołać w Twoim Imieniu pośród narodów i nieść ludziom dobrą nowinę objawienia się Twojego królestwa.

O Panie! Jestem słaby, umocnij mnie swoją potęgą i mocą. Język mój słabnie, dozwól mi głosić Twoją cześć i chwałę. Jestem uniżony, zaszczyć mnie przyjęciem do Twego królestwa. Przebywam daleko od Ciebie, spraw, abym zbliżył się do progu Twojego miłosierdzia. O Panie! Uczyń mnie jaśniejącą lampą, błyszczącą gwiazdą i błogosławionym drzewem zdobnym w owoce, którego gałęzie ocieniają wszystkie te krainy. Zaprawdę, Tyś jest Mocnym, Potężnym i Nieograniczonym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7332)

Następującą modlitwę powinno się czytać (…) każdego dnia:

O Boże! O Boże! Oto ptak ze złamanym skrzydłem, a lot jego jest bardzo powolny; dopomóż mu, aby mógł się wznieść na szczyt powodzenia i zbawienia, wzbić się w bezkresną przestrzeń z niezmierną radością i szczęściem, wznieść swój śpiew w Twoim Najwyższym Imieniu we wszystkich krainach, rozradować słuch tym wołaniem i rozjaśnić oczy oglądaniem znaków Twojego przewodnictwa.

O Panie! Jestem sam, opuszczony i uniżony. Nie mam innej podpory oprócz Ciebie, żadnego pomocnika prócz Ciebie ani też innego opiekuna poza Tobą. Utwierdź mnie w Twojej służbie, wspomóż mnie zastępami Twoich aniołów, spraw, abym zwyciężał w krzewieniu Twego Słowa i pozwól mi głosić Twoją mądrość pośród Twych stworzeń. Zaprawdę, Tyś jest opiekunem słabych i obrońcą maluczkich i zaprawdę Tyś jest Potężnym, Mocnym i Nieograniczonym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7333)

Chwała bądź Tobie, o Boże mój! Oto są Twoi słudzy, zwabieni wonią Twojej łaskawości, rozgorzali ogniem płonącym w Drzewie Twojej jedyności, których oczy rozjaśnił widok wspaniałości światła bijącego od Synaju Twojej jedności.

O Panie! Rozwiąż im języki, aby wspominali Cię pośród Twoich ludzi, spraw, aby głosili Twoją chwałę przez Twoją łaskę i Twoją serdeczną dobroć, wspomagaj ich zastępami swoich aniołów, umocnij ich w służeniu Tobie i uczyń ich znakami Twojego przewodnictwa pośród Twoich stworzeń.

Zaprawdę, Tyś jest Wszechpotężnym, Najbardziej Wywyższonym, Zawsze Przebaczającym, Wszechmiłosiernym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Z Tablic Boskiego Planu (#7334)

Ci, którzy rozprzestrzeniają Boskie wonie, powinni recytować każdego ranka następującą modlitwę:

O Boże, mój Boże! Ty widzisz tego słabego sługę błagającego o niebiańską moc, ubogiego pragnącego Twoich rajskich skarbów, spragnionego łaknącego źródła wiecznego życia, cierpiącego tęskniącego za Twym obiecanym uzdrowieniem za sprawą Twojego bezgranicznego miłosierdzia, któreś przeznaczył dla swoich wybranych służebników w swoim królestwie na wysokościach.

O Panie! Nie mam innej pomocy oprócz Ciebie, innego schronienia poza Tobą ani żadnego opiekuna jak tylko Ciebie. Wspomagaj mnie swoimi aniołami, abym mógł rozsiewać Twoje święte wonie i rozpowszechniać na wsze strony Twoje nauki pośród najlepszych z Twoich ludzi.

O mój Panie! Spraw, abym stał się niezależny od wszystkiego oprócz Ciebie, trzymał się mocno rąbka Twojej łaskawości, abym całkowicie oddał się Twojej Wierze, był stały i umocniony w Twojej miłości i zachowywał wszystko to, coś nakazał w swojej Księdze.

Zaprawdę, Tyś jest Potężnym, Mocnym, Wszechmogącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :