Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Wieczór
Wieczór (#7429)

O mój Boże, mój Mistrzu i Celu mojego pragnienia! Ten oto sługa Twój szuka snu w schronieniu Twojego miłosierdzia i odpoczynku pod baldachimem Twojej łaski, prosząc o Twoją opiekę i ochronę.

Błagam Cię, o Panie mój, abyś swym wiecznie czuwającym okiem strzegł oczu moich przed dostrzeganiem czegokolwiek innego poza Tobą. Wzmocnij przeto mój wzrok, abym umiał rozpoznać Twoje znaki i dostrzec Horyzont Twojego Objawienia. Ty jesteś Tym, przed którego objawioną wszechmocą zadrżała kwintesencja potęgi.

Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Wszechujarzmiającym, Nieuwarunkowanym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wieczór (#7430)

Jakże mogę wybrać sen, o Boże, mój Boże, gdy oczy tych, którzy za Tobą tęsknią, czuwają z powodu rozłąki z Tobą, i jakże mogę udać się na spoczynek, kiedy dusze Ciebie miłujących wielce strapione są z powodu oddalenia od Ciebie?

Powierzyłem, o mój Panie, mojego ducha i całą moją istotę prawicy Twojej potęgi i Twojej opieki, a moją głowę składam na posłanie, dzięki Twojej mocy i podnoszę ją zgodnie z Twoją wolą i Twoim życzeniem. Tyś jest zaprawdę Ochraniającym, Stróżem, Wszechmocnym, Najpotężniejszym.

Na Twoją moc, we śnie czy na jawie, o nic innego nie proszę prócz tego, czego Ty pragniesz. Jestem Twoim sługą i w Twoich rękach się znajduję. Pomóż mi łaskawie czynić to, co rozniesie woń Twojego zadowolenia. To prawdziwie jest moją nadzieją i nadzieją tych, którzy cieszą się Twoją bliskością. Pochwalony bądź, o Panie światów!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :