Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Uzdrowienie
Uzdrowienie (#7424)

O Boże, mój Boże! Błagam Cię na ocean Twego uzdrowienia, na wspaniałość Jutrzenki Twojej łaski i na Twoje Imię, którym zdobyłeś swoje sługi, na wszechprzenikającą moc Twojego najwznioślejszego Słowa i na potęgę Twojego najdostojniejszego Pióra, i na Twoje miłosierdzie, które poprzedziło stworzenie wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi, abyś obmył mnie wodami Twojej szczodrości z każdej dolegliwości i choroby, z wszelkiej słabości i bezsilności.

Ty widzisz, o mój Panie, Twego pokornie proszącego, czekającego u wrót Twojej łaski, tego, który złożył w Tobie całą nadzieję, trzymając się więzi Twojej hojności. Nie odmawiaj mu, błagam Cię, tego, czego pragnie on z oceanu Twojej łaski i Jutrzenki Twojej serdecznej dobroci.

Mocen jesteś czynić wszystko wedle swego upodobania. Nie ma innego Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym i Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uzdrowienie (#7425)

Twoje imię jest moim uzdrowieniem, o mój Boże, a pamięć o Tobie jest moim lekarstwem. Bliskość Twoja jest moją nadzieją, a miłość do Ciebie moim towarzyszem. Miłosierdzie Twoje jest moim uzdrowieniem i pomocą, zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie. Zaprawdę, Tyś jest Najhojniejszym, Wszechwiedzącym i Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uzdrowienie (#7426)

Chwała bądź Tobie, o mój Boże! Błagam Cię na Twoje Imię, przez któreś wzniósł sztandar swojego przewodnictwa, rozlał blask swojej serdecznej dobroci i objawił suwerenność swego panowania; przez które lampa Twoich imion pojawiła się w miejscu Twoich przymiotów i zajaśniał Ten, który jest Tabernakulum Twojej jedności i Uosobieniem uniezależnienia; przez które jawne stały się drogi Twojego przewodnictwa i wyznaczone ścieżki Twojego upodobania; przez które zatrzęsły się fundamenty błędu i obalone zostały znaki niegodziwości; przez które wytrysnęły fontanny mądrości i zesłany został niebiański stół; przez któreś ocalił swoich służebników i udzielił im swojego uzdrowienia; przez któreś okazał swoim służebnikom swoje czułe miłosierdzie i objawił swoje przebaczenie pośród stworzeń swoich – błagam Cię, chroń tego, który przylgnął i powrócił do Ciebie, przywarł do Twojego miłosierdzia i uchwycił się rąbka Twojej miłościwej opatrzności. Ześlij więc na niego swoje uzdrowienie, przywróć pełnię sił, obdarz stałością, której Ty udzielasz, i spokojem zsyłanym z Twoich wyżyn.

Tyś zaprawdę jest Uzdrawiającym, Ocalającym, Pomagającym, Wszechmogącym, Potężnym, Wszechchwalebnym, Wszechwiedzącym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :