Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Uniezależnienie się
Uniezależnienie się (#7413)

Pozwól mi, o mój Boże, zbliżyć się do Ciebie i przebywać w otoczeniu Twojego dworu, gdyż oddalenie od Ciebie omalże nie wyniszczyło mnie całkowicie. Spraw, abym spoczywał w cieniu skrzydeł Twojej łaski, gdyż płomień rozłąki z Tobą stopił moje serce. Przybliż mnie do rzeki, która jest prawdziwym życiem, gdyż duszę moją męczy pragnienie w bezustannym poszukiwaniu Ciebie. Moje westchnienia, o mój Boże, głoszą gorycz mojej udręki, a łzy, które wylewam, są świadectwem miłości do Ciebie.

Błagam Cię na wysławianie, którym sławisz samego siebie, i na chwałę, którą wychwalasz swoją własną Istotę, abyśmy zostali zaliczeni do tych, którzy Cię rozpoznali i uznali Twoją wszechwładzę w Twoich Dniach. Dopomóż nam więc, o mój Boże, pić żarliwie z palców miłosierdzia życiodajną wodę Twojej serdecznej dobroci, abyśmy całkowicie zapomnieli o wszystkim z wyjątkiem Ciebie i zajmowali się jedynie Tobą. Mocen jesteś czynić wszystko wedle swojej woli. Nie ma innego Boga poza Tobą, Potężnym, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

Pochwalone bądź Imię Twoje, o Ty, który jesteś Królem wszystkich Królów!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uniezależnienie się (#7414)

Pochwalony bądź, o mój Boże! Dzięki Ci składam za to, żeś dał mi poznać Tego, który jest Brzaskiem Twego miłosierdzia, Miejscem Świtania Twojej łaski i Skarbnicą Twojej Sprawy. Błagam Cię na Twoje Imię, przez które pobladły oblicza bliskich Tobie, a serca Tobie oddanych poszybowały ku Tobie, spraw, abym zawsze i we wszystkich okolicznościach trzymał się Twojej więzi i uwolnił od wszelkiego przywiązania do kogokolwiek oprócz Ciebie, i aby oczy moje zawsze skierowane były w stronę horyzontu Twojego Objawienia oraz abym wykonywał to, coś przykazał mi w swoich Tablicach.

Przyodziej, o mój Panie, moją wewnętrzną i zewnętrzną istotę szatą swoich łaskawości i swej serdecznej dobroci. Uchroń mnie zatem od wszystkiego, co budzi Twoją odrazę i łaskawie dopomóż mi i moim bliskim, abyśmy byli Ci posłuszni i abym stronił od wszystkiego, co może rozbudzić we mnie złe i wypaczone pragnienie.

Tyś prawdziwie jest Panem całej ludzkości, który w swoim posiadaniu ma ten świat i przyszły. Nie ma Boga poza Tobą, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uniezależnienie się (#7415)

Niech będzie pochwalone Imię Twoje, o mój Boże! Błagam Cię na wonności szaty Twojej łaski, które na Twój rozkaz i zgodnie z Twoim życzeniem przeniknęły całe stworzenie i na Jutrzenkę Twojej woli, która zajaśniała potęgą Twojej mocy i wszechwładzy ponad horyzontem Twojego miłosierdzia, abyś wymazał z mojego serca wszelkie próżne upodobania i puste wyobrażenia, tak abym wszystkie moje uczucia skierował ku Tobie, o Ty, Panie całej ludzkości!

Jestem Twoim sługą i synem Twojego sługi, o mój Boże! Uchwyciłem się rękojeści Twojej łaski i mocno przywarłem do więzi Twojego czułego miłosierdzia. Racz obdarzyć mnie swoimi dobrami i nakarm mnie obficie ze Stołu, któryś zesłał z obłoków swojej szczodrości i z nieba swej przychylności.

Tyś, w samej prawdzie, jest Panem światów i Bogiem wszystkich, którzy są w niebie i wszystkich, którzy są na ziemi.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uniezależnienie się (#7416)

Wiele oziębłych serc, o mój Boże, rozpalił ogień Twojej Sprawy i wielu uśpionych obudziła słodycz Twojego głosu. Iluż to obcych szukało schronienia w cieniu drzewa Twojej jedności i iluż spragnionych łaknęło w dniach Twoich zdroju Twojej wody życia!

Błogosławiony jest ten, który skierował się ku Tobie i pospieszył, aby dotrzeć do brzasku światłości Twojego oblicza. Błogosławiony jest ten, który z pełnią uczuć zwrócił się w stronę Miejsca Świtu Twego Objawienia i Krynicy Twojego natchnienia. Błogosławiony jest ten, który na Twojej ścieżce poświęcił wszystko, czymś go obdarzył w swojej szczodrości i łaskawości. Błogosławiony jest ten, który w swej przejmującej tęsknocie za Tobą wyzbył się wszystkiego z wyjątkiem Ciebie. Błogosławiony jest ten, który raduje się bliską komunią z Tobą i uwolnił się od wszelkiego przywiązania do kogokolwiek prócz Ciebie.

Błagam Cię, o mój Panie, na Tego, który jest Twoim Imieniem, który siłą Twojej wszechwładzy i mocy wzniósł się ponad horyzont swojego więzienia, abyś zarządził dla wszystkich to, co godne jest Ciebie i przystoi Twojej wzniosłości.

Twoja moc, zaiste, może wszystko sprawić.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uniezależnienie się (#7417)

Nie wiem, o mój Boże, jakiż to Ogień roznieciłeś w swojej krainie. Ziemia nigdy nie zdoła przyćmić jego wspaniałości, a woda nie zagasi jego płomienia. Żaden z ludów ziemi nie jest w stanie oprzeć się jego sile. Wielkie jest błogosławieństwo tego, który przybliżył się do niego i usłyszał jego trzask.

Tyś wybranym umożliwił, o mój Boże, dzięki swej umacniającej łasce zbliżyć się do niego, kiedy to innych trzymasz z dala ze względu na to, co ich ręce wyrządziły w dniach Twoich. Kto tylko pospieszył ku niemu i dotarł do niego z pragnieniem oglądania Twego piękna, ten złożył swoje życie na Twojej ścieżce i wzniósł się do Ciebie, całkowicie niezależny od wszystkiego poza Tobą.

Błagam Cię, o mój Panie, na ten Ogień, który płonie i szaleje w świecie stworzenia, abyś rozerwał zasłony, które przeszkadzają mi pojawić się przed tronem Twojego majestatu i nie pozwalają stanąć u wrót Twej bramy. Racz mnie obdarzyć, o mój Panie, wszelkim dobrem, któreś zesłał w swej Księdze, i nie pozwól, abym oddalił się od schronienia Twojego miłosierdzia.

Mocen jesteś czynić wedle Twego upodobania. Tyś jest zaprawdę Wszechpotężnym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uniezależnienie się (#7418)

Pochwalony bądź, o mój Boże! Jestem jednym z Twoich służebników, którzy uwierzyli w Ciebie i w Twoje znaki. Ty widzisz, żem skierował się ku bramie Twojego miłosierdzia i zwrócił twarz ku Twojej serdecznej dobroci. Błagam Cię na Twoje najdoskonalsze tytuły i najwznioślejsze przymioty, abyś otworzył przede mną wrota swoich darów. Pomóż mi czynić to, co dobre, o Ty, któryś jest w posiadaniu wszystkich imion i przymiotów!

Jestem ubogi, o mój Panie, a Tyś jest Bogaczem. Zwróciłem twarz ku Tobie i uniezależniłem się od wszystkiego oprócz Ciebie. Nie pozbawiaj mnie, błagam Cię, powiewów Twojego czułego miłosierdzia i nie odmawiaj mi tego, coś przeznaczył dla Twoich wybranych służebników.

Usuń zasłony z mych oczu, o mój Panie, abym mógł rozpoznać to, czegoś zapragnął dla swoich stworzeń i spraw, abym we wszystkich przejawach Twego rękodzieła odkrył objawienia Twej wszechmocnej potęgi. Zachwyć moją duszę, o mój Panie, Twoimi najpotężniejszymi znakami i wyrwij mnie z otchłani moich złych i zepsutych pragnień. Zapisz dla mnie zatem dobra tego świata i świata, który nastąpi. Mocen jesteś czynić wedle tego, co Tobie miłe. Nie ma innego Boga poza Tobą, Najchwalebniejszym, którego pomocy szukają wszyscy ludzie.

Dzięki Ci składam, o mój Panie, żeś mnie ze snu przebudził, poruszył mną i wzniecił we mnie pragnienie dostrzeżenia tego, czego większość spośród sług Twoich nie zdołała pojąć. Spraw zatem, o mój Panie, abym z miłości do Ciebie i dla przypodobania się Tobie zdolny był ujrzeć to, czego pragniesz. Tyś zaprawdę jest Tym, o którego mocy i wszechwładzy dają świadectwo wszystkie rzeczy.

Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmogącym, Dobroczynnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uniezależnienie się (#7419)

W Imię Twego Pana, Stwórcy, Władcy, Wszechwystarczającego i Najwznioślejszego, o którego pomoc błagają wszyscy ludzie.

Powiedz: O mój Boże! O Ty, któryś jest Stwórcą nieba i ziemi, o Panie Królestwa! Ty dobrze znasz tajemnice mego serca, a Twoja Istota jest nieprzenikniona dla kogokolwiek za wyjątkiem Ciebie samego. Ty widzisz, kim jestem, a tego nie potrafi nikt. Racz udzielić mi przez swoją łaskę tego, co pozwoli mi obyć się bez wszystkiego poza Tobą, i przeznacz dla mnie to, co uczyni mnie niezależnym od wszystkich prócz Ciebie. Dozwól mi zbierać plony mojego życia w tym i w przyszłym świecie. Otwórz przede mną bramy łaski swojej i łaskawie obdarz mnie swoim czułym miłosierdziem i darami.

O Ty, któryś jest Panem obfitych łask! Niech Twoja niebiańska pomoc otoczy tych, którzy Cię miłują, i obdarz nas darami i dobrodziejstwami, które posiadasz. Bądź dla nas wystarczającym ponad wszystko, przebacz nam nasze grzechy i zmiłuj się nad nami. Tyś jest naszym Panem i Panem wszystkich stworzonych rzeczy. Nikogo innego nie wzywamy, tylko Ciebie, i o nic nie prosimy, tylko o Twoje względy. Tyś jest Panem szczodrości i łaski, jesteś niepokonany w swojej mocy i nieprześcigniony w swoich zamierzeniach. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechposiadającym, Najwznioślejszym.

Udziel swych błogosławieństw, o mój Panie, Posłańcom, świętym i prawym. Zaiste, Tyś jest Bogiem, Niezrównanym, Zniewalającym.

-Báb
-----------------------
Uniezależnienie się (#7420)

O Panie! U Ciebie szukam schronienia i ku wszystkim Twoim znakom kieruję serce moje.

O Panie! W podróży będąc czy w domu, podczas moich zajęć czy pracy, w Tobie pokładam całą moją ufność.

Udziel mi zatem dostatecznej pomocy, abym mógł uniezależnić się od wszystkich rzeczy, o Ty, który jesteś nieprześcigniony w swoim miłosierdziu!

Przyznaj mi moją część wedle swojej woli, o Panie, i spraw, abym zadowolił się tym, co dla mnie przeznaczyłeś.

Twoją jest wszelka władza rozkazywania.
-Báb
-----------------------
Uniezależnienie się (#7421)

Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza, tylko Bóg. Zaiste, On sam w sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.

-Báb
-----------------------
Uniezależnienie się (#7422)

O Boże, mój Boże! Ty jesteś moją Nadzieją i moim Umiłowanym, moim najwyższym Celem i Upragnieniem! Z wielką pokorą i całkowitym oddaniem błagam Cię, abyś uczynił mnie minaretem Twojej miłości w Twojej krainie, kagankiem Twojej wiedzy pośród Twoich stworzeń i sztandarem Boskiej łaski w Twoim królestwie.

Zalicz mnie do tych spośród sług Twoich, którzy uniezależnili się od wszystkiego prócz Ciebie, którzy wznieśli się ponad przelotne sprawy tego świata i oswobodzili się od podszeptów głosicieli próżnych upodobań.

Pozwól, by moje serce przepełniło się radością dzięki duchowi umocnienia z Twojego Królestwa i rozjaśnij moje oczy widokiem zastępów Boskiej pomocy bezustannie zstępujących na mnie z Królestwa Twojej wszechmocnej chwały.

Ty jesteś, zaprawdę, Wszechmocnym, Wszechsławnym, Wszechpotężnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Uniezależnienie się (#7423)

O Boże, mój Boże! Napełnij dla mnie czarę niezależności od wszelkich rzeczy i w otoczeniu Twoich wspaniałości i łask uraduj mnie winem miłowania Ciebie. Uwolnij mnie od porywów namiętności i pożądania, zerwij ze mnie okowy tego ziemskiego świata, porwij mnie w zachwycie do Twojego niebiańskiego królestwa i pośród służebnic orzeźwij mnie tchnieniem swojej świętości.

O Panie, rozjaśnij moje oblicze światłem swoich darów, oświeć oczy oglądaniem znaków Twojej wszechujarzmiającej mocy; zachwyć serce moje wspaniałością swojej wiedzy, która obejmuje wszystkie rzeczy i uraduj moją duszę ożywiającą ducha nowiną wielkiej radości, o Ty, Królu tego świata i Królestwa na wysokościach, o Ty, Panie władania i mocy; spraw, abym mogła oznajmiać na wszystkie strony Twoje znaki i dowody, głosić Twoją Sprawę, krzewić Twoje Nauki, służyć Twojemu Prawu i wywyższać Twoje Słowo.

Tyś zaprawdę jest Potężnym, Nieustannie Dającym, Mogącym, Wszechmocnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :