Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Tablica Aḥmada
Tablica Aḥmada (#7479)

*„Te codzienne modlitwy obowiązkowe oraz niektóre wybrane, takie jak Długa modlitwa o uzdrowienie czy Tablica Aḥmada zostały obdarzone przez Bahá’u’lláha wyjątkową mocą i znaczeniem i dlatego powinny być uznane za takowe i odmawiane przez wiernych z niezachwianą wiarą i ufnością, że dzięki nim mogą wejść w znacznie bliższą komunię z Bogiem i pełniej utożsamić się z Jego prawami i przykazaniami.”

*– Z listu napisanego w imieniu Shoghiego Effendiego

On jest Królem, Wszystkowiedzącym, Mądrym!

Spójrz, Słowik Rajski śpiewa święte i słodkie melodie na gałęziach Drzewa Wieczności, głosząc ludziom prawym radosną nowinę o bliskości Boga, przywołując wierzących w Jedność Boga na dwór obecności Wspaniałomyślnego, przekazując cierpiącym rozłąkę wieść o przesłaniu objawionym przez Boga, Króla, Wspaniałego, Niezrównanego, prowadząc miłujących do siedziby świętości i do tego olśniewającego Piękna.

Zaprawdę, to jest Największe Piękno przepowiedziane w Księgach Posłańców, przez które zostanie odróżniona prawda od błędu i sprawdzona mądrość każdego przykazania. Zaprawdę, On jest Drzewem Życia, które rodzi owoce Boga, Wywyższonego, Potężnego, Wielkiego.

O Aḥmadzie! Bądź świadkiem, że zaprawdę On jest Bogiem i że nie ma innego Boga prócz Niego, Króla, Obrońcy, Niezrównanego, Wszechpotężnego, i że Ten, którego On posłał pod imieniem ʿAlí , był Tym prawdziwym od Boga, którego rozkazów wszyscy przestrzegamy.

Powiedz: O ludzie, bądźcie posłuszni zarządzeniom Boga, które zostały nakazane w Księdze Bayán przez Wspaniałego, Mądrego. Zaprawdę, On jest Królem Posłańców i Jego Księga jest Księgą Matką, gdybyście tylko o tym wiedzieli.

Tak oto Słowik nawołuje cię z tego więzienia. Ma On jedynie zanieść to jasne przesłanie. Ktokolwiek tego pragnie, niechaj odwróci się od tej rady, a ktokolwiek tego pragnie, niechaj wybierze ścieżkę do swego Pana.

O ludzie, jeżeli zaprzeczacie tym wersetom, jaki mieliście dowód, aby uwierzyć w Boga? Przedstaw go, o gromado błądzących.

Nie, na Tego, w którego dłoni jest dusza moja, oni nie mogą i nigdy nie będą mogli tego dokonać, nawet gdy się połączą, aby sobie wzajemnie pomóc.

O Aḥmadzie! Nie zapominaj o Moich darach, gdy jestem z dala od Ciebie. Pamiętaj o dniach Moich w ciągu dni swoich i o Mej niedoli i wygnaniu w tym odległym więzieniu, i bądź tak stały w Mej miłości, aby serce twoje nie zawahało się, nawet gdy spadną na ciebie miecze nieprzyjaciół i całe niebiosa i ziemia powstaną przeciwko tobie.

Bądź jak płomień ognia dla nieprzyjaciół Moich i jako rzeka wiecznego życia dla Moich umiłowanych, i nie zaliczaj się do wątpiących.

A jeśli nieszczęście cię spotka na Mojej drodze lub poniżenie z Mego powodu, niech cię to nie trapi.

Zaufaj Bogu, twojemu Bogu i Panu twoich ojców. Albowiem ludzie chodzą ścieżkami złudzeń, pozbawieni zdolności widzenia Boga własnymi oczami i słuchania własnymi uszami Jego Melodii. Takimi ich znaleźliśmy i ty także to potwierdzasz.

Tak więc ich przesądy stały się zasłonami pomiędzy nimi a ich własnym sercem i trzymają ich z dala od ścieżki Boga, Wywyższonego, Wielkiego.

Bądź pewny, że zaprawdę, kto się od tego Piękna odwraca, odwraca się również od Posłańców przeszłości i okazuje pychę Bogu, od zarania aż po wieki wieków.

Naucz się dobrze tej Tablicy, Aḥmadzie. Recytuj ją w ciągu dni swoich i nie bądź w tym powściągliwy. Albowiem, zaprawdę, Bóg dla tego, który ją recytuje, przeznaczył taką nagrodę jak dla stu męczenników oraz służbę w obu światach. Te łaski okazaliśmy tobie jako Nasz dar i jako oznakę Naszego miłosierdzia, abyś zaliczał się do tych, którzy są wdzięczni.

Na Boga! Jeśli ten, kto znajdzie się w niedoli lub smutku, przeczyta tę Tablicę z całkowitą szczerością, Bóg rozwieje jego smutek, rozwiąże jego trudności i usunie jego nieszczęścia.

Zaprawdę, On jest Miłosiernym, Litościwym. Chwała niech będzie Bogu, Panu wszystkich światów.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :